Turgutlu Botanik Park | Geniş Yapraklı Ağaçlar | Acacia

Geniş Yapraklı Ağaçlar


B0001
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Acacia (Akasya /Mimoza)

ZONE:

Akasya , Baklagiller  familyasından genellikle hep yeşil yapraklı ve dikenli ağaç ya da ağaççık cinslerine verilen isimdir.Anavatanı Avustralya kökenli olup , çiçekleri ve formlarıyla gösterişli olan bitkilerdir.
Accacia is a name for the evergreen and thorny tree or shrub of genus of leguminous. Its homeland is Australia and because of its blossoms and forms, it is very glorious plants.

B0002
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Acacia dealbata (Gümüşi Akasya)

ZONE: Z[8a] , -6 /-10

Anavatanı ; Avustralya'dır. 30 m. 'ye kadar boy-lanabilmektedir. Çift katlı bileşik yapraklar ma-vimsi açık gri renkli olup, tazeyken ince ve yumu-şak tüylüdür.  Her dem yeşil olan yapraklara sa-hiptir. Mart ' ta sarı çiçek açmaktadır. Park , ba-hçelerde , gölge ve çit amaçlı kullanılır.
Homeland; Australia. 30m tall. The bunk compound leaves are bluish light grey and when it is fresh, it is thin and soft hairy. It has evergreen leaves. In March it blooms yellow blossoms. It is used for shade and fence in parks and gardens.

B0003
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Acacia cyanophylla (Kıbrıs Akasyası)

ZONE: Z[8a] , -6 /-10

Anavatanı ; Avustralya, Akdeniz ve Kuzey Afrika yayılışlıdır. 5 m. ' ye kadar boylanmakta-dır. 10-15 cm uzunluğunda, 1-3 cm enindeki yapraklar mavimsi yeşil ya da grimsi yeşil renktedir. Her dem yeşil kalan yaprakları vardır.Haziran'da sarı çiçek açar. Güneşi sever. Sahil bölgelerinde kumulların durdurulmasında kullanılır.Yola ağacı ve çit oluşturmada kullanılır.
Homeland; Australia, Mediterranean and Northern Africa. 5m tall. The leaves 10-15cm long and 3cm wide are bluish green or grey green. It is evergreen. It blooms yellow blossoms in June. It enjoys the sunshine. It is used to stop the dunes in coastal areas. Also it is used as fences and parkways.

B0004
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Acacia retinoides (İzmir Mimozası)

ZONE: Z[8a] , -6 /-10

Anavatanı Avustralya'dır. Oldukça hızlı büyüyen Akasyalar her dem yeşil, orta boylu ağaçlardır. Erken ilkbahar aylarında açan sarı çiçekleri tam çiçeklenme döneminde çok güzel kokarlar. Tuzlu ve kireçli topraklarda iyi gelişme gösterirler.
Homeland; Australia. The rapidly growing acacias are evergreen and Middle height trees. The yellow blossoms in early spring emit a wonderful scent. It grows in salty and calcareous soils well.

B0005
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Acca sellowiana (Kaymak Ağacı)

ZONE: Z[8a] , -6 /-10 °C

Kaymak ağacı diğer ismiyle(Feijoa sellowiana), mersingiller (Myrtaceae) familyasından bir bitki türü. Brezilya ,Paraguay, Uruguay ve Arjantin ; Ana vatanı'dır. Meyvesi yeşil renktedir. Peyzajda çit ve soliter olarak kullanılır.
Feijoa, feijoa sellowiana, is a kind of myrtaceae. Homeland; Brazil, Paraguay, Uruguay, Argentina. Its fruit is green. It is used as a fence and solitary in landscaping.

B0006
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Acer (Akçaağaç)

ZONE:

Çoğunlukla kışın yaprağını döken ağaç ve ağaççık halinde odunsu bitkilerdir. Akçaağaçlar dünyanın tropik bölgeleri dışında kalan birçok yerinde Asya, Avrupa, Kuzey Afrika ve Kuzey Amerika' da doğal yayılış gösteren çok sayıda türe sahiptir. Işık ihtiyaçları yüksektir. Ancak yarıgölge şartlarında da yetişebilmektedirler. Her mevsimde ayrı bir renk alan yaprakları, bazılarının göz alıcı çiçek ve meyvelerinden dolayı park ve bahçelerde yetiştirilirler.
They are woody plants which mostly defoliate in winters. Maple trees have a lot of kinds that can be found in most of the earth except the tropical areas such as Asia, Europe, North Africa and North America. It needs light but can be brought up in semi shade places. Because of its leaves that in different colours in every season and also because of its striking fruit, it is brought up in parks and gardens.

B0007
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Acer negundo (Dişbudak Yapraklı Akçaağaç)

ZONE: Z[3b] , -26 /-35 °C

Sıcağa ,soğuğa ve kuraklığa dayanıklıdır. Rüzgardan etkilenebilir. Gölge ağacı olarak kullanılır.
It is hardy to heat, cold and drought. It can be effected by the wind. It is used as shade tree.

B0008
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Acer dissectum 'Viride' (Yeşil Yapraklı Japon Akçaağacı)

ZONE: Z[5b] , -16 /-25 °C

Mekan girişleri , bonsai ve kap bitkisi olarak çok uygundur.
It is well suitable for entrances, bonsai and container plants.

B0009
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Acer palmatum 'Garnet' (Japon Akçaağacı)

ZONE: Z[5b] , -16 /-25 °C

Mekan girişleri , bonsai ve kap bitkisi olarak çok uygundur.
It is well suitable for entrances, bonsai and container plants.

B0010
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Acer palmatum 'Summer Gold' (Japon Akçaağacı)

ZONE: Z[5b] , -16 /-25 °C


B0011
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Acer platanoides 'Crimson King (Kırmızı Çınar Yapraklı Akçaağaç)

ZONE: Z[5b] , -16 /-25 °C


B0012
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Acer rubrum (Kırmızı Akçaağaç)

ZONE: Z[3b] , -26 /-35 °C

Türkiye'de doğal olarak yetişir. Çit olarak kullanılabilir.
It grows naturally up in Turkey. It can be used as fences.

B0013
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Acer campestre (Ova Akçaağacı)

ZONE: Z[3b] , -26 /-35 °C

Türkiye'de Akdeniz sahili hariç diğer sahil kesimlerinde doğal olarak yetişir. Gölge ağacıdır.
It grows naturally up in coasts of Turkey except Mediterranean coast.

B0014
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Acer negundo 'Flamingo' (Flamingo Akçaağacı)

ZONE: Z[3b] , -26 /-35 °C


B0015
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Acer palmatum 'Atropurpureum' (Bordo Yapraklı Japon Akçaağacı)

ZONE: Z[5b] , -16 /-25 °C


B0016
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Acer platanoides (Çınar Yapraklı Akçaağaç)

ZONE: Z[2a] , -36 /-45 °C


B0017
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Aesculus x carnea (Pembe Çiçekli At Kestanesi)

ZONE: Z[3b] , -26/-35 °C

Anavatanı Amerika olan at kestaneleri ilkbahar sonunda pembe-kırmızı tonlarında çiçek açarlar. Geniş bahçelerde , parklarda, açık alanlar ve yollarda kullanılır. Soğuğa dayanıklıdır ve -26 C'ye kadar yaşam gösterir.
The horse chestnut from America blooms pink and red blossoms in late spring. It is used in large gardens, parks, open areas and ways. It is hardy to cold and it lives till -26C degree.

B0018
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Aesculus hippocastanum (Beyaz Çiçekli At Kestanesi)

ZONE: Z[2a] , -36/-45°C

Anavatanı; Arnavutluk ve Makedonya'yı Yunanistan'dan ayıran çok serin ve nemli dağlardır. Yuvarlak veya oval taçlı yaprak döken görkemli ağaçlardır. 30 m'ye kadar boylanabilir. Sonbaharda yaprakları sarıya dönüşür. Çiçekler gösterişli dik salkımla birleşirler, pembe lekeli beyaz ve alt kısımları kırmızıdır.
Homeland; the very cold and humid border mountains that separate Albania and Macedonia from Greece. They are glorious, defoliating trees with spherical or oval corolla. It can be 30m tall. In falls the leaves become yellow. The blossoms unit to glorious upright cluster, are white with pink spots on it and the backs are red.

B0019
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Ailanthus altissima (Kokar Ağaç )

ZONE: Z[2a] , -36 /-45 °C

Anavatanı; Çin'dir. 25 m boylanabilir. Geniş taçlı ve çekici yaprak özellikleriyle yaprak döken bir ağaçtır. Yaprakları mayıs ayında yeşilimsi sarı bir hal alır. Yaz sonunda çok görkemli bir görünüme sahip turuncu-kırmızı meyveler İtalya'nın bir çok bölgesinde genellikle çok gövdeli olarak aniden büyürler,çok zor koşullarda ve en kuru,zayıf ve taşlı topraklarda yetişirler. Kirliliğe ve tuza karşı dayanıklıdır. Ancak odun kısmı hassas olduğundan çok rüzgarlı yerlerde kullanmamak gerekir. 
Homeland; China. 25m tall. It is a defoliating tree with large foliage and attractive leaves. The leaves are green and yellow in may. In the end of the summer, the red-orange fruit grow up rapidly in most of all regions in Italy, in hard conditions and the driest and stoniest soil. It is hardy to pollution and salt. But its wooden part is sensitive so it should not be used in windy places.

B0020
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Albizia julibrissin (Gülübirişim)

ZONE: Z[5b] , -16 /-25 °C

Anavatanı Asya'nın tropik bölgeleridir. 15 m'ye kadar boylanabilirler. Haziran ve Temmuz aylarında, kokulu olan açık pembe renkli küçük çiçekleri kümeler halindedir ve taç yapraklarından çok daha uzundurlar. Güneşli ve yarı gölge ortamları severler. Çiçekleriyle ve yapraklarıyla etkili dekoratif bir ağaçtır. Hızlı büyürler. Park ve bahçelerde soliter olarak kullanılabilirler.
Homeland; tropical regions of Asia. It can be 15m tall. In June and July, the light pink fragrant little blossoms are in clusters and longer than the petals. It enjoys sunny or semi shade places. It is an effective decorative tree with its blossoms and leaves. It grows rapidly. It can be used as solitary in parks and gardens.

B0021
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Albizia julibrissin 'Ombrella' (Şemsiye Formlu Gülübirişim)

ZONE: Z[5b] , -16 /-25 °C


B0022
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Albizia julibrissin 'Summer Chocolate' (Siyah Yapraklı Gülübirişim)

ZONE: Z[5b] , -16 /-25 °C


B0023
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Alnus (Kızılağaçlar)

ZONE:

Boyu 25 metreyi aşan, koyu renkli, üzerinde palamutlar bulunan, seyrek dallı ve yavaş büyüyen bir ağaçtır. Sulak alanlar ve nemli ormanlarda yayılış gösterirler. Humuslu toprakları severler. Köklerinde bulunan, havanın serbest azotunu bağlayan yumrular nedeniyle toprakları azotça zenginleştirirler.
It is a sparsely branched and slowly growing tree which has dark acorn on and can be more than 25m. They can be found in wet places and damp forests. It enjoys mold. It enriches the soil by nitrogen because of the bumps in roots that keep the free nitrogen.

B0024
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Alnus cordata (İtalyan Kızılağacı)

ZONE: Z[3b] , -26/-35 °C


B0025
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Alnus glutinosa (Alnus glutinosa)

ZONE: Z[2a] , -36 /-45°C


B0026
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Alnus incana , (Beyaz Kızılağaç)

ZONE: Z[2a] , -36 /-45°C


B0027
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Amelanchier canadensis (Taş Armudu)

ZONE: Z[3b] , -26 /-35 °C

Kuzey Amerika ve Kuzey Yarımküre'nin serin ve ılıman bölgeleri anavatanı olarak bilinir. Birçok türü Amerika Birleşik Devletleri'nde Hawaii hariç her bölgede doğal olarak yetişir. Tuzlu topraklara dayanıklı bir bitkidir.Taş armutlarının birçok türü Türkiye'de doğal olarak yetişmektedir. Dağ armudu ve Kaya armudu olarak da bilinen bu cinsin türlerini ayırt etmek çok güç olmaktadır. Bazı türlerde açan zarif ve beyaz çiçekler, İlkbaharda yapraklanma olmadan evvel tüm ağacı kaplarlar. Grimsi-kızıl olan yeni yapraklar sonradan parlak yeşile dönerler. Çok dekoratif kırmızı meyveleri vardır. Meyveleri vahşi hayvanlar tarafından yenir. Çoğu Taş Armudu türü çok hoş sonbahar renklenmeleri yapar. Tam güneş , hafif gölgeyi sever.
Homeland; northern America and cool and warm regions of northern hemisphere. Most kinds of it CA be naturally found in USA except Hawaii. It is salty soil resistant. Most of all kinds of pear design are found in Turkey naturally. It is also known as mountain pear and rock pear. It is difficult to recognize. Nice white blossoms of some sorts, covers all of the tree in springs before the leaves. The grey reddish leaves become bright green in time. It has very decorative red fruit. The fruit is eaten by the wild animals. Most of this kind of tree makes wonderful colouring in fall. It enjoys the sun and a little bit shade.

B0028
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Arbutus unedo (Dağ Çileği - Kocayemiş )

ZONE: Z[8a] , -6 /-10 °C

Anavatanı; Akdeniz Havzası'dır. Akdeniz makisinin ve kıyı çamlarının başlıca bitki örtüsüdür. 12 m boyalanabilir. Her dem yeşil kalan büyük çalı veya küçük ağaçtır. Meyveler 2 yılda olgunlaşır. Nötr ve asitli toprakları tercih ederler. 
Homeland; Mediterranean Basin. It is the main flora of Mediterranean maquis and coastal pines. It can be 12m tall. It is an evergreen big bush or small tree. The fruit matures in two years. It enjoys acidic and neutral soil.

B0029
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Asimina triloba , (Papaya)

ZONE: Z[7a] , -11 /-15 °C

Anavatanı Kuzey Amerika'dır. Yaprak döken büyük çalı yada küçük ağaçları mevcuttur. Göz alıcı yapraklarıyla ilgi çekicidir. Çiçekleri değişik, meyveleri yenilebilirdir. Meyveler oval, düzensiz silindirik, 12 cm'e kadar boyda,ince kabuklu, önce yeşil, olgunlaştıklarında sarı-kahverengi (yaz sonu) renk olan ve özü ince,beyaz ve mükemmel serinletici tattadır.
Homeland: Northern America. It has defoliating big bushes or small trees. It is interesting because of its striking leaves. Its blossoms are different and the fruit can be eaten. The fruit is oval and irregular cylindrical, 12cm long, thin skin. It is green at first then becomes yellow-brown in late summer. It has refreshing taste.

B0030
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Betula (Huş)

ZONE:

Asya, Avrupa, Kuzey Amerika'da yayılım gösteren 15-20 metre boy yapan ve 40 türü bulunan huş ağacı olarak bilinen Betula' nın ülkemizde de biri endemik olmak üzere beş türü doğal olarak yetişmektedir. Beyaz renkli gövde kabuğu en karakteristik özelliklerindendir. Nemli ve serin yerlerde yetişirler. Hızlı büyüme özelliğine sahip ağaçlardır. Yaprakları açık yeşil renktedir ve sonbaharda sarı renge dönüşür. Güneşli ve yarı gölge yerleri severler. Park, bahçe ve yol ağacı olarak kullanılabilirler.
The betula known as birch spreads in Asia, Europe and Northern America, can be 15-20 metres tall and has 40 specimens. In our country five specimen grow in nature and one of them is endemic. White body bark is one of its characteristics. It is brought up in moist and cool places. It is a rapidly growing up tree. The leaves are light green and in fall they become yellow. They enjoy sunny and semi shade places. They can be used as park, garden or way tree.

B0031
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Betula nigra (Siyah Huş)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

Anavatanı; Doğu Amerika'dır. 20 m ye kadar boylanabilen konik-geniş taçlı,yaprak döken ağaçlardır. Tüylü kahverengi kırmızı kabuğu soyulur ve beyaz gri ya da siyahımsı renk alır.
Homeland; eastern America. They are conical large foliage, defoliating trees that can be 20m tall. Its hairy brown bark is peeled and becomes white, grey or blackish.

B0032
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Betula pendula (Adi Huş)

ZONE: Z[2a] , -36/ -45 °C

Anavatanı; Avrupa ve Asya'dır. Gövdesi neredeyse tepeye kadar dik yaprak döken bir ağaçtır. Uçlarda hoş bir şekilde sarkan hafif dallarla çevrilidir. Sonbaharda güzel sarı bir renge bürünür. Çiçekleri Mart- Nisan aylarında kahverengi sarı sarkık başaklar şeklindedir. Aşırı kurak ve nem koşullarına dayanıklıdır. 
Homeland; Europe and Asia. It is a defoliating tree which has a body almost vertical to its top. It is surrounded by nicely hangings light branches. In Autumn, it takes on a lovely yellow colour. Its blossoms are like yellow hanging spikes. It is drought and humid resistant.

B0033
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Betula pendula 'Youngii' (Ağlayan Huş)

ZONE: Z[2a] , -36/ -45 °C

Anavatanı; İngiltere 'dir. Aşılamayla üretilmiş bir B. Pendula cinsidir. Formu aşılama yerine göre değişmektedir. 6-7 m boylanabilir . Bitkinin tepe bölümü yaşlandıkça sarkar ve ağlayan huş denilmesinin sebebi de budur.
Homeland; England. It is a kind of pendula produced by plant immunization. Its form is changeable from place to place where it is planted. It can grow up to 6-7m. The top of the plant becomes hanging down in time when it gets older. So it is called crying birch.

B0034
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Broussonetia papyrifera (Çin Dutu)

ZONE: Z[5b] , -16 / -25 °C

Anavatanı; Çin ve Japonya'dır. Yuvarlak taçlı ve oval,dişli,gri yeşil yapraklı,yaprak döken ağaç yada polenli çalıdır.Kırmızımsı sarkık başaklar erkek ve küre başlı dişi çiçekleri olan dioik bitkinin ;çiçekleri dut ağacının çiçeklerine benzer, bunları meyveler izler.Kirliliğe,kuraklığa,verimsiz topraklara olağanüstü dirençlidir.
Homeland; China and Japan. It is a defoliating tree or a polliniferous bush which has spherical top and oval, grey green leaves. This dioic plant which has reddish hanging down spikes, male and female blossoms with global head resembles to mulberry blossoms. They are pollution, drought, infertility resistant extraordinarily.

B0035
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Callistemon (Fırça Çalısı)

ZONE:

Avustralya'ya özgü 34 türü barındıran bir cinstir. Fırçayı andıran çiçekleri vardır. Nispeten yavaş büyüyen bu bitkiler 15 m kadar boylanabilirler. Yaprak döken ve her dem yeşil türleri vardır. Genelde yaprak renkli ve sürgünler tüylüdür. Yapraklar ezildiğinde limona benzer bir koku yayar. Budamaya yatkındır. Su baskılarına dayanıklıdır. Ülkemizde sahil bölgelerinde yetiştirilmeye uygundur.
It is a specimen that is specific to Australia, has 34 specimen of this. It has comb like blossoms. These Comparatively slowly growing plants can be 15m tall. It has defoliating and evergreen kinds. Generally the leaves are colourful and the shoots are hairy. It smells like a lemon when the leaves are rubbed. It is prone to pruning. It is water suppression resistant. It is well suitable for coastal areas of our country.

B0036
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Callistemon citrinus (, Fırça Çalısı)

ZONE: Z[8a] , -6 / -10 °C

Anavatanı; Avustralya'dır. 4 m ye kadar boylanabilir. Uçlarda yere sarkan uzun dalları olan dik bir duruşa sahip bir bitkidir. Mızrak biçimli dar yapraklar koyu yeşil renklidir. Haziran-Temmuz aylarında koyu kırmızı çiçeklerini odunsu küçük kapsül meyveler izler. Nemli iyi drene edilmiş, kireçli olmayan toprakları severler. Budamalara, kuraklığa dayanıklıdır. Deniz etkisine oldukça dayanıklıdır.  Deniz kenarlarında kullanılabilir.  
Homeland; Australia. It can be 4m tall. It is an upright stance plant which has long branches hanging down to the ground. The spear shaped narrow leaves are dark green. In June and July, woody capsulated little fruit follows the dark red blossoms. It enjoys moist, well drained, lime free soil. It is prone to pruning. And it is drought resistant. It is hardy to sea effects. It can be used in seaside.

B0037
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Callistemon citrinus 'White Anzac' (Beyaz Çiçekli Fırça Çalısı)

ZONE: Z[8a] , -6 / -10 °C

Anavatanı ; Avustralya'dır. 4m'ye kadar boylanabilir. Beyaz çiçekli özelliğe sahip varyetesidir.
Homeland; Australia. 4m tall. It is a variety of the features with white blossoms.

B0038
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Callistemon leavis (Fırça Çalısı)

ZONE: Z[9a] , -1 / -5 °C

2-3 m boy ve 2-3 m çap yaparlar. Önce Haziran'da sonra Eylül'de yeniden çiçek açar. Fırça şeklinde canlı kırmızı çiçekleri vardır.Her dem yeşildir.Kireçli topraklar haricinde her tür toprakta yetişir. Orta sıkı toprak tercih eder. Ilıman iklimde iyi yetişir. -5 dereceye kadar dayanabilirler. Güneşli ve yarı gölge yer ister.
It is 2-3m tall and 2-3cm diameters. First in June then in September, it blooms. It has comb like bright red blossoms. It is evergreen. It can be brought up in any kind of soil, except calcareous ones. It prefers middle tight soil. It grows in warm climate. It is hardy to -5C. It needs the sun and semi shade.

B0039
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Camellia japonica (Japon Kamelya Ağacı)

ZONE: Z[7b] , -11 / -15 °C

Anavatanı; Hindistan, Himalaya, Çin, Japonya, Java ve Sumatra Adaları'dır. 6 m kadar boy yapabilirler. Yaprak dökmeyen küçük ağaç formundadırlar. Güle benzeyen, düz veya katmerli yaprakları vardır.Beyaz, pembe ya da kırmızı renklerde çiçek açarlar. Çiçeklenme zamanı ilkbahar olup bazı türleri kışın çiçek açarlar.
Homeland; India, Himalayas, China, Japan, java, Sumatra islands. It can be 6m tall. It is evergreen small tree. It has straight or laminated leaves like roses. It has white, pink or red blossoms. Spring is its blooming time but in winters some of them can bloom.

B0040
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Camellia japonica 'Mrs. Tingley' ()

ZONE:


B0041
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Camellia japonica 'Perfection White' ()

ZONE:


B0042
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Camellia japonica 'Pearl Maxwell' ()

ZONE:


B0043
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Camellia japonica 'Lady Campbell' ()

ZONE:


B0044
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Camellia japonica 'Bonomiana' ()

ZONE:


B0045
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Camellia japonica 'Adolphe Audusson' ()

ZONE:


B0046
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Camellia sasangua (Kış Kamelyası)

ZONE: Z[7b] , -11 / -15 °C

Camellia japonica ile aynı özellikleri gösterirler. Fakat Camellia sasangua, Sonbahar çiçeklenmesi (Eylül-Ocak) yapar ve kışın da çiçekli kalmaktadır. Bazı yerlerde kış gülü de derler. Güneş ışığına fazla dayanamaz. Hafif gölgeli serin yerlerde muhafaza edilir.
It has the same features of camellia Japonica. But camellia sasangua blooms in Autumn (september-january) and has Blossoms in winters too. In some regions, it is also called as winter rose. It can not stand sunshine. It should be kept in a little bit shade places.

B0047
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Carpinus betulus (Adi Gürgen)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

Anavatanı; Avrupa, Kafkaslar, İran'dır. 20 m ye kadar boylanırlar. Genellikle budaklı ve bükümlü gövdeli ve konik-yuvarlak taçlı yaprak döken ağaçlardır. Çiçekler; soluk sarı renkte, kanatlı 15 cm'e varan başaklarda toplanmıştır. Budamalara oldukça dayanıklıdır.  Bu ağaçlara her türlü form verilebilir. Tabandan itibaren dallı olanı orta ve yüksek çitler için çok uygundur. 
Homeland; Europe, Caucasians and Iran. It can be 20 m tall. It generally has snagged and twisted body and it is a spherical conical defoliating tree. Blossoms are pale yellow and gathered in spikes with wings up to 15cm long. It is prone to pruning. It can be shaped in various forms. The branched ones are well suitable for middle and tall fences.

B0048
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Carpinus betulus'Fastigiata' (Ehrami Gürgen)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

Adi Gürgenin piramidal formlu halidir. Yaprakları dökülür. Yol ağaçlandırmalarında kullanılır. Her türlü budama şekline uyum sağlarlar.  
It is a pyramidal form of horn beam. It is defoliating. It can be used in parkways. It is suitable for any kind of pruding.

B0049
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Carpinus betulus 'Pendula' (Sarkık Formlu Adi Gürgen)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

Anavatanı ; Fransa'dır. Genç yaşlarında enine büyür ve ileriki yaşlarında dalları aşağı doğru sarkık bir forma girer. Sarkık formuyla estetik açısından güzel görünürler. Yaprakları sonbaharda dökülür. Gölge ağacı , park ve bahçelerde kullanılabilir.
Homeland; France. In its early ages it grows horizontally and later on it s branches hang down. They seem very nice because of their floppy appearance. It defoliates in Autumn. It can be used as shade tree or in parks and gardens.

B0050
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Castanea sativa (Kestane Ağacı)

ZONE: Z[5b] , -16 / -25 °C

Anavatanı; Güney Avrupa ve Asya'dır. 20-25 m boy, 2 m çap yapabilir. Erkek çiçekler başak şeklindedir. Dişi çiçekler erkek çiçeklerin alt tarafında bulunur. Ilıman iklim ağaçlarıdır. Güneş severler. Meyvesi ve sert odunu ekonomik bir değere sahiptir. 
Homeland; southern Europe and Asia. 20-25m tall and 2m diameters. The male blossoms are like spikes. The female ones are under the males. They are suitable for warm climate. They enjoy the sun. Its fruit and wood has an economical value.

B0051
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Catalpa bignonioides (Sigara Ağacı)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

Anavatanı; Kuzey Amerika'dır. 15 m boy yapabilen yaprak döken ağaçlardır. Büyük yaprakları, çok gösterişli çiçeklenmesi, bir sonraki yılın çiçeklenmesine kadar dallarda kalan uzun meyveleri ile çok gösterişlidir. Her türlü toprağa uyum sağlar fakat nemli ve verimli alanları severler. Genç bitkiler çok soğuk bölgelerde meydana gelen donlardan zarar görürler.
Homeland; Northern America. It is a defoliating tree which can be 15m tall. It is very glorious because of its large leaves, striking blooming time, long lasting fruit. It can be brought up in any soil. But it likes moist and fertile ones. The younger plants can be damaged by the frost.

B0052
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Catalpa bignonioides 'Aurea' (Sarı Yapraklı Sigara Ağacı)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

Catalpa bignonioides ile aynı büyük yapraklara sahiptir, fakat renkleri İlkbahar'da canlı sarı ve daha sonra yumuşak bir tondadır. Taç daha toparlak bir form alır. Aynı çiçeklenmeyi dekoratif burguları görebilmekteyiz. 
It has the same large leaves of catalpa bignonioides. But it is bright yellow in springs and later on becomes a softer tone. The corolla shapes more spherical form. We can also see the same blooming and decorative findings.

B0053
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Catalpa bignonioides x erubescens ' Purpurea' (Kırmızı Yapraklı Sigara Ağacı)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

Anavatanı ; İngiltere'dir. Gençken piramidal ,ileriki yaşlarında tepe tacı toplanır. C. Bignonioides 'e göre daha küçük yapraklıdır. Yaprakları İlkbaharda siyahımsı kırmızı, yazın ise kırmızı gölgelidir.
Homeland; England. It is pyramidal when it is young and becomes spherical. It has smaller leaves comparing to C.bignonioides. The leaves are blacky red in springs and shady red in summers.

B0054
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Celtis australis (Adi Çitlenbik)

ZONE: Z[5b] , -16 / -25 °C

Anavatanı; Akdeniz Bölgeleri ve Orta Avrupa'dır. Dik gövdeli ve pürüzsüz gri renkli karakteristik kabuklu yaprak döken büyük bir ağaçtır. Yuvarlak ve sık taç yukarı doğru kıvrılan sayısız daldan oluşur. Nisan ve mayıs aylarında açar küçük fakat çok sayıda sarı renkli çiçekleri vardır. Meyveleri olgunlaştıkça kahverengi olan, yuvarlak, zeytinimsi şekildedir. Şehir ortamına çok uygundur. Kirliliğe dirençlidir. Asfaltın olumsuz etkilerinden zarar görmezler. Yol kenarlarında kullanılabilirler. 
Homeland; Mediterranean regions and Europe. It is a big defoliating tree which has characteristic smooth grey bark and it is vertical. Round and thick corolla is constituted by numberless curved branches. It has many small yellow blossoms bloom in April and May. Its fruit is olive like, round and brown. It is very suitable for city life. It is pollution resistant. It is not damaged by asphalt. It can be used in driveways.

B0055
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Celtis occidentalis (Batı Çitlenbiği)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

Anavatanı; Kuzey Amerika'dır. 30-50 m boy yapabilir. Gençliğinde dik, yaşlandıkça tepe çapı oval bir büyüme yapar. Meyveler kuru, mavi renkte ve yenebilir. Pürüzsüz gri kahverengi kabuk yaşlandıkça mantarımsı bir doku ile kaplanarak son görüntüsünü alır. Tam güneş ağacıdır. Toprak konusunda seçici değildir. Hava kirliliğine karşı dirençlidir.  Şehir merkezlerinde kullanılabilir. 
Homeland; North America. It can be 30-50m tall. It is vertical in its early ages then the top diameter makes an oval developing. The fruit is dry, blue and can be eaten. Its smooth grey brown bark becomes corky when it gets older. It is a real sun tree. It is not selective about soil. It is air pollution resistant. It can be used in city centres.

B0056
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Ceratonia siliqua (Keçi Boynuzu)

ZONE: Z[8a] , -6/-10 °C

Baklagiller (Fabaceae) familyasından olup Akdeniz İklimi'nin hüküm sürdüğü yerlerde doğal olarak yetişen ve baklaları (meyveleri) yenen, her dem yeşil çalı ya da ağaç formunda olan bir bitki türü. Uzun ömürlü ve boyu 10 m. kadar olan maki türü bir ağaçtır. Sert ve koyu yeşil yapraklıdır. Çiçekleri; 6-12 cm. uzunluğunda olup açık yeşilimsi kırmızı, küçük ve çok sayıdadır. Ağacın meyveleri ise 15-20 cm. kadar olabilen ve ilk zamanlar yeşil ama olgunlaştığında kahverengileşmektedir.
It is an evergreen bush or tree formed plant from fabaceae whose fruits can be eaten and grows up in Mediterranean climate. It is a long lasting scrub tree which can be 10m tall. It has hard dark leaves. Its fruit are 15-20cm long and firstly green then become brown when it matures.

B0057
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Cercidiphyllum japonicum (Katsura Ağacı)

ZONE: Z[5b] , -16 / -25 °C

Anavatanı ; Çin ve Japonya'dır. Yaprak döken ağaçtır. Kalp şeklinde, 10 cm, çapında, kırmızı saplı ve çok sık olan yaprakları güzel fon oluştururlar. Kırmızımsı-mor olan yeni yapraklar hızla alt kısımları gümüşi, koyu yeşile dönerler. Sonbahar da portakal-kırmızı hoş renklenmeler olur. Nisan ayında çiçeklenmektedir. Küçük meyveleri vardır. Kokusu vardır. Kuru sıcaklara ve aşırı rüzgara maruz kalan yerlere dikilmemelidir. Hafif gölge alan yerlere dikilmelidir. Düzenli olarak sulanmalıdır. Örnek bir ağaç, vurgu ağacı ya da iyi bir gölge ağacı olabilir. Yurdumuzun tüm bölgelerine rahatlıkla uyum sağlayabilirler.
Homeland; China and Japan. It is a defoliating tree. The heart shaped, 10cm diametrical leaves with red handles creates a nice background. The new reddish purple leaves rapidly changes into dark green. In Autumn, the orange red colourings occur. It blooms in April. It has small fruits. It is fragrant. It shouldn't be planted in dry and hot or windy places. It is better to plant in semi shade place. It may be an example tree, an emphasizing tree or a good shade tree. It can easily adapt to every regions of our country.

B0058
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Cercidiphyllum japonicum f. pendulum (Sarkık Katsura Ağacı)

ZONE: Z[5b] , -16 / -25 °C

Katsura Ağacı'nın sarkık fomlu halidir. Sonbaharda kızıl mor ve sarı renk alan yaprakları ve sarkık dallarıyla , estetik bakımından park ve bahçelerde tek başına kullanılabilir.
It is floppy form of katsura tree. It can be used in parks and gardens in terms of aesthetics with its reddish purple and yellow leaves in Autumn.

B0059
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Cercis canadensis (Kanada Erguvanı)

ZONE: Z[5b] , -16 / -25 °C

Anavatanı; Kuzey Amerika'dır. 10 m kadar boy yapabilirler. Genelde alttan dallı büyük çalı ya da düzgün duruşlu, yayık,yuvarlak taçlı yaprak döken küçük ağaçlardır. Sivri uçlu kalp şekilli yapraklar, önce bronz renklidirler, hemen sonrasında yoğun ve parlak yeşil, sonbaharda da sarıya bürünürler. Nisan ayında çıplak dallarda gözüken koyu kırmızı renkli çiçekler daha sonra pembe çiçek demetlerine dönüşürler. 
Homeland; Northern America. 10m tall. It is generally small trees which are defoliating, bottom branched bush or properly stand plant. The sharp heart shaped leaves are bronze at first then subsequently become shiny green and yellow in autumn. The red blossoms seen on bare branches in April change into pink blossom bunches.

B0060
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Cercis chinensis ' Avandole' (Çin Erguvanı)

ZONE: Z[5b] , -16 / -25 °C

Yoğun dallı yaprak döken çalı yada ağaççık grubundadırlar. Yapraklar sonbaharda sarı renklidirler. Çiçeklenme yapraklardan önce olur ve Bahar'ın erken habercilerindendir. Demetler halinde pembe ve mor tonlarında çiçekleri vardır.
It is in the shrub group or intensely branched defoliating bush group. The leaves are yellow in autumn. Blooming is before the leaves and early noticing the spring. It has bunches of pink and purple blossoms.

B0061
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Cercis siliquastrum (Yahuda Ağacı)

ZONE: Z[5b] , -16 / -25 °C

Anavatanı ; Anadolu toprakları. Akdeniz iklimine ait yaprak döken çalı yada ağaççıklardır. Diğer türler gibi pembe -mor çiçeklenme görülür.
Homeland; Anatolia. They are defoliating bushes or shrubs belong to Mediterranean climate. Pink and purple blooming is seen as in other kinds.

B0062
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Chionanthus virginicus (Püsküllü Ağaç)

ZONE: Z[4a] , -32 / -34°C

Anavatanı ; Güney Batı Amerika'dır. Püsküllü Ağaç, Oleaceae bitki familyasına aittir. Bir yaprak döken ağaçtır. Tamamen olgun olduğu zaman 40 metre arasında bir maksimum yüksekliğe kadar büyüyebilmektedir. Çiçekleri beyaz renkli püskül şeklinde ve güzel kokuludur. Mayıs Ayı'nda açan püsküller yaz boyunca görülür.
Homeland; Southwest America. Tassels tree belong to oleaceae plant family. It is a defoliating tree. It can be 40m when it completes its maturity. Its blossoms re like tassels, white and fragrant. The bloomed tassels of May can be seen throughout the summer.

B0063
Geniş Yapraklı Ağaçlar

x Chitalpa tashketensis (Çitalpa Ağacı)

ZONE: Z[5b] , -16 / -25 °C

Anavatanı ; Kuzey Amerika'dır. Katalpa ile Chilopsis arasında oluşturulan hibrit bir bitkidir.Dik duruşlu,yaprak döken çalı veya küçük ağaçtır. Haziran-Temmuz'da konik ve dik salkımlarla toplanan trompet biçimli lila-pembe renkli,mor ve sarı çizgili boğazlı, Catalpa bignonioides'in kilere benzer çiçekleri vardır. Daha az zengin olan ikinci bir çiçeklenme Eylül'de gerçekleşir.Derin iyi drene edilmiş topraklar ve güçlü rüzgarlardan korunan ortamlar istemektedir
Homeland; Northern America. It is an hybrid plant between katalpa and chilopsis. It is either a small tree or strong and defoliating bush. It has conical upright, trumpet shaped lilac pink, with purple a d yellow stripes. A less rich secondary blooming time is in September. It needs well drained soil and places away from strong winds.

B0064
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Cinnamonum camphora (Tarçın / Kafur Ağacı)

ZONE: Z[8a] , -6/ -10 °C

50 metreye kadar yükselebilen ve kışın yaprak dökmeyen bir ağaçtır. Anavatanı Uzakdoğu Asya ülkeleri olan Kafur Ağacının, odunu su buharında damıtılarak renksiz ve şeffaf bir yağ olan kafur yağı elde edilir. Kokusu keskin, tadı yakıcı ve acıdır. Kâfur, beyine ve sinirlere uyandırıcı ve kuvvet verici bir tesir yapar.
It is 50m tall. It is evergreen in winters. Homeland; far east Asian countries. Camphor tree's wood is distilled in water vapour and it is got colourless, transparent oil. Its odour is sharp. It tastes bitter and burning. Camphor oil is good for brain and neurons. It has an awakening and powerful effect.

B0065
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Clerodendrum trichotomum (Kısmet Ağacı)

ZONE: Z[7b] , -11 / -15 °C

Anavatanı ; Çin 'dir. Yapak döken büyük çalı yada ağaççık formlarında görülmektedir. 6m boy 3m tepe tacı yapan kışın yaprağını döken veya yarı her dem yeşil, karşılıklı, basit, oval-eliptik, koyu renk yapraklara sahip bir çalıdır.Çiçekleri uzun bir boru şeklindedir. Ağustos-Kasım ayları arasında çiçeklenir. Gölgeye dayanıklı değildir. Çiçekler kokulu, beyaz renktedir. Akdeniz Bölgesi'nin tropik ve subtropik iklimlerinde dış mekan bitkisi olarak yetişmekle beraber diğer bölgelerde iç mekan bitkisi olarak kullanılmaktadır. Park ve bahçe düzenlemelerinde kokulu çiçekleri ve meyveleri nedeniyle tercih edilmektedir.
Homeland; China. It can be seen in the form of defoliating bush or shrubs. It is bush that is 6m tall and has 3 m top corolla, defoliates in winters or semi evergreen, mutual, ordinary, oval-elliptic leaves. The blossoms are like a long tube. It blooms in between August and November. It is not shade resistant. Blossoms are fragrant and white. It is brought up as outdoor plant in tropic and sub tropic climate of Mediterranean region. It preferred because of fragrant blossoms and fruits.

B0066
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Corylus avellana 'Contorta' (Burgulu Fındık)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

5 m boy yapabilmektedir. Ana ve alt dalları bükük ve oyukludur. Başlangıçta dik olan dallar yaşla birlikte daha geniş,yoğun,sarkık ve gösterişli olurlar. Sonbahar'da sarı güzel bir görüntü oluştururlar. Yapraklardan önce çıplak dallarda 3-6 cm uzunluğunda altın sarısı uzun sarkık başaklar şeklinde çiçeklerini oluşturur. Meyveleri bildiğimiz fındıktan daha küçüklerdir. Ama yenebilir. Asit yüzeyli toprakları tercih etse de her türlü toprakta gelişir. 
It can be 5m tall. The main and sub-branches are bent and hollow. Initially no more large compared with other branches of the flamboyant and become floppy. It creates a beautiful image yellow in autumn. The golden yellow of the bare branches before the leaves are formed like spikes, 3-6cm long blossoms. The fruits are smaller than hazelnut. But can be eaten. It prefer acidic soil.

B0067
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Crataegus laevigata ' Paul's Scarlet' (Pembe Çiçekli Alıç)

ZONE: Z[3b] , -26/ -35 °C

Anavatanı; İngiltere'dir. 6 m boy yapabilen önce konik,sonra genişleyen,bazen sarkan yan dallarla konikleşen yuvarlaklaşan tacı olan küçük ağaç veya büyük çalıdır. Dalları az dikenlidir. Parlak koyu kırmızı renkli, Nisan ve Mayıs'ta uzun süreli ve yoğun açan çiçekleri vardır. Meyveler; küçük kırmızıdır. Kireçli olanlar da dahil,tüm topraklar uygundur. Kirliliğe karşı çok dirençli olduğundan şehirlerde caddeler için uygundur. 
Homeland England. It is a small tree or a big bush which can be 6 m tall, firstly conical then enlarging and sometimes floppy. The branches are less thorny. It has bright red blossoms. The fruits are small and red. It is suitable for any type of soil. It is suitable for driveways because of its pollution resistant.

B0068
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Crataegus manogyna (Beyaz Çiçekli Alıç)

ZONE: Z[3b] , -26/ -35 °C

6 m boy yapabilen geniş,yuvarlak taçlı yaprak döken büyük çalı veya küçük ağaçlardır. Çok dikenli dalları vardır. Sonbahar'da sarıya dönen,loplu parlak yeşil yaprakları vardır. Mayıs'ta tek beyaz, kokulu çiçekleri sonbaharda küçük koyu kırmızı meyveler takip eder. Tüm toprak tiplerini ve kuraklığı tolere eder. 
It is 6m tall. It has large round corolla. It is a bush or a small tree. It has thorny branches and round bright green leaves. The fragrant blossoms of may follows the red small fruit in autumn. It tolerates any soil and drought.

B0069
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Davidia involucrata (Mendil Ağacı)

ZONE: Z[7b] , -11 / -15 °C

Anavatanı ; Çin'dir.Dalları yelpaze biçimlidir.Yüksek kubbeli bir taç oluştururlar.Dişli kenarları olan almaşık,geniş ve yeşil,alt yüzeyleri tüysüz ve parlak yapraklıdır.Çiçekler: çiçeklenme ancak bitki 8-10 yaşına geldiğinde gerçekleşir. Çiçekleri erguvan ve menekşe renklidir.Mayıs-Haziran'da oluşurlar  ve bir çamaşır teline asılı mendiller gibi,ufacık bir rüzgarda havalanan uzun beyaz iki burguyla tamamlanır. Çin'de yenilebilir bitki olarak kabul edilir.Basit bir bitki olan mendil ağacı,nemli hafif,humus açısından zengin olan toprakları tercih etse de toprak konusunda az seçicidir.
Homeland; China. The branches are fan shaped. They creates a high domed corolla. The leaves are alternated, large and hairless and shiny. It blooms when it is 8-10 years old. Blossoms are Judas and violet. It is seen in may and June such as washing handkerchiefs hanging on the wire. It is accepted as an edible plant in China. handkerchief tree is an ordinary tree. It is less selective in soil choice.

B0070
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Eriobotrya japonica (Malta Eriği / Yeni Dünya )

ZONE: Z[8a] , -6 / -10°C

Türkiye'de doğal olarak yayılış gösteren 2-2,5 metre boylanan her dem yeşil bir bitkidir. Güneşli alanları tercih eder ve hızlı bir şekilde büyüme yapar. Ilıman iklimi sever. Sert yapılı, derimsi yaprakların üst yüzü koyu yeşil, arkası ise pas rengi tüylüdür. Toprak konusunda çok seçici değildir. Ancak fazla neme karşı hassastır.
It spreads naturally in Turkey. It an evergreen plant 2-2.5 m tall. It prefers sun shine and grows rapidly. It enjoys warm climate. The top face of stiff leathery leaves is dark green. The back is rust and hairy. It is not so selective about soil. But sensitive to excessive moist.

B0071
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Eucalyptus cinerea (Okaliptus)

ZONE:

Anavatanı ; Avustralya 'dır. Her dem yeşil bir ağaçtır. Yazın beyaz çiçekleri görülür. Sulak ve bataklık alanlarda ,suyun emilimi için kullanılır. Sahil kesimlerinde tercih edilmektedir.
Homeland; Australia. An evergreen tree. White blossoms in summer. In wetlands and marsh areas are used for absorption of water. It should be preferred in coastal areas.

B0072
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Fagus sylvatica (Avrupa Kayını)

ZONE: Z[2a] , -36 / -45 °C

Anavatanı; Orta Avrupa, Kafkaslar'dır. 25 m boylanabilen güçlü,pürüzsüz ve gri kabuklu,yaprak döken görkemli ağaçlardır. Yapraklar kuruduktan sonra kışa kadar dallarda kalırlar ve bu nedenle çitler için çok kullanılırlar. Çiçekleri az çekicidir ve İlkbahar'da yetişkin bitkilerde ( 15-20 yaş ) görünmeye başlarlar.  Bu çiçekleri küçük cevizlere benzeyen meyveleri izler. Yaz mevsiminin serin,nemli,kışların soğuk fakat don yapmadan geçtiği bölgelerde çok iyi gelişirler. Yapraklardaki mükemmel renk değişimi sayesinde bulunduğu mekan da ön plana çıkar. Peyzajda vurgu amaçlı kullanılabilmektedir.  
Homeland; middle Europe and Caucasians. 25 m can be sorted grey rind is smooth and powerful majestic deciduous tree. The leaves stay on branches even in winter's son it is very suitable for fences. Blossoms are less attractive and seen on adult ones in springs. It has little fruits like small chestnut. It grows well in cool summers, moist winters not no frost. Because of the wonderful colour change, it emphasize the place it is in. It is used as emphasis in landscaping.

B0073
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Fagus sylvatica ' Aspleniifolia' ()

ZONE: Z[3b] , -26/ -35 °C

12 m boy yapabilen yaprak döken ağaçlardır.  Gençken dik,sonradan birbirine çok yakın olan dallar, çok geniş oval bir taç oluşturarak yelpaze şeklinde genişlerler. canlı yeşil ve yapraklarının arka yüzü daha açık renkli yaprakları Sonbahar'da sarı renge bürünürler. Yetiştirme ihtiyaçları F. Sylvatica ile aynıdır. 
It is a defoliating 12m tall tree. The branches close to each other in its young ages, then enlarges a very large oval corolla. The shiny green changes into yellow in autumn. Growing needs are the same as F.syivatica's.

B0074
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Fatsia japonica (Japon Çınarı)

ZONE: Z[7a] , -15/ -17 °C

Anavatanı; Kore ve Japonya'dır.  Dik gövdeli,dallı,bol sürgün veren, her dem yeşil ağaçlardır.  Yapraklar 30 cm kadar büyüyebilen 7-9 loplu uzun saplar üzerinde, parlak koyu yeşil renktedir.  Ekim'den Ocak'a kadar yapraklardan çıkan demetlerde krem-beyaz renkli yuvarlak çiçekleri vardır. Meyveler; küçük, siyah ve küremsidir. Verimli ve geçirgen toprakları severler.  Saksı ve çiçekçilikte yetiştirilmesi en kolay bitkilerdendir.  
Homeland; Korea and Japan. It is an evergreen tree with upright body, abundant branches and shoots. 7-9 lobed leaves that can grow up to 30cm long stems are green on. There are beige and round blossoms in bunches. The fruit is small black and round. It enjoys permeable Sandy soil. It is easily planted in blossom pots.

B0075
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Ficus carica 'Turca' (Türk İnciri)

ZONE: Z[7a] , -15/ -17 °C

Anavatanı; Batı Asya, Doğu Akdeniz'dir.  Yaprak döken küçük meyve ağaçlarıdır.  3-5 yuvarlak loplu,altları daha açık tonda,koyu yeşil renkli, yaprakları nedeniyle gölge ağacı ve süs ağacı olarak yetiştirilir. Yenilebilir çok tatlı, çeşidine göre farklı boy ve renkte meyveleri vardır. ışığı ve sıcağı severler. Gevşek, zengin, nemli, geçirgen toprakları tercih eder ama kuraklığa dayanıklıdır. Kireci tolere etmektedir. Tuzun direk etkilerinden korunduğu süre içerisinde deniz iklimine karşı uyumludur. 
Homeland; western Asia and eastern Mediterranean. It is small fruit trees defoliating. It is brought up as shade tree or foliage plant. It has various fruits edible. Likes light and heat. It prefers permeable Sandy soil. Drought resistant. Tolerates calcareous. It is suitable for sea climate.

B0076
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Fraxinus americana (Amerikan Dişbudağı)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

Anavatanı; Kuzey Doğu Amerika'dır. Anavatanında 40-45m boylanabilir. Türkiye'de 20-25m boy yapabilir. Sütun formludur. Yaprakları koyu yeşil , sonbaharda sarı veya morumsu gölgelenmeler görülür. Nemli ve verimli toprak ister. Gölge ağacı olarak kullanılmaktadır.
Homeland; northeastern America. It cn grow up to 40-45m tall in homeland but in Turkey it is 20-25 m tall. It is column shaped. There are yellow and purple shades. It needs moist and fertile soil. It is used a shade tree.

B0077
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Fraxinus angustifolia (Sivri Meyveli Dişbudak)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

Anavatanı; Orta ve Güney Avrupa ile Kuzey Afrika ve Güneybatı Asya'dır.  20-30 m boy ile 1,5 cm çapında yaprak döken ağaçlardır. Kabuk genç ağaçlarda düzgün ve soluk gri, yaşlı ağaçlarda dört köşeli-çatlaklı olur. Çiçeklenme erken baharda gerçekleşir. Kanatlı meyve  3-4 cm uzunlukta, tohum 1,5-2 cm soluk kahverengi kanatlıdır. Asidik topraklarda yetişebilir. Nötr ve hafif kalkerli topraklarda sorun yaşamazlar. Uyku dönemlerinde soğuğa oldukça dirençlidir. Hava kirliliğine dayanıklıdır.  Yol ağacı ve gölge ağacı olarak kullanılmaktadır.
Homeland; middle and southern Europe and Northern Africa, southeastern Asia. It a defoliating tree 20-30m tall and 1.5cm diameters. The bark is smooth and grey in its early ages and then becomes rectangular and cranky. Blooming time is in earlier spring. Fruit is 3-4cm long and seed is 1.5-2cm long. In acidic, neutral and slightly calcareous solid. It is cold weather resistant. And pollution resistant. It is driveway or shade tree.

B0078
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Fraxinus exelsior (Adi Dişbudak)

ZONE: Z[2a] , -36 / -45 °C

Anavatanı; Avrupa ve Türkiye'dir. 40 m kadar boylanır. Gövde kabuğu soluk sarı renklidir. Tomurcuklar siyah renkli, tüysü yaprakları, 7-11 yaprakçıktan meydana gelmiştir. Yaprakçıklar 5-10 cm uzunlukta, kenarları testere dişli, üst yüzü koyu yeşil renkli, meyvesi 3-4 cm uzunluktadır. Yaprakları Sonbahar'da sarı renge dönmektedir.
Homeland, Europe and Turkey. 40m tall. The bark is pale yellow. Buds are black and have hairy leaflet. Consist of 7-11 leaflets. Fruit is 3-4cm long. Leaflets 5-10cm long and dark green. They become yellow in autumn.

B0079
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Fraxinus ornus (Çiçekli Dişbudak)

ZONE: Z[5b] , -16 / -25 °C

Anavatanı; Güney Avrupa ve Asya'dır. 10 m boylanabilen küçük ağaç veya büyük çalı formundadır.  Kısa bir gövde biraz basık bir kubbeli taç yapar. Pürüzsüz, gri renkli kabuğu vardır. 25 cm'e kadar uzunlukta ve açık yeşil renkli yaprakçıklardan oluşan yaprakları vardır.  Mayıs ayında çok çekici, kokulu, krem-beyaz renkli, yoğun terminal salkımlarda toplanan çiçeklerin oldukça dekoratiftir.  Meyveleri tek kanatlı olup ağaç üzerinde kümeler halinde bulunmaktadır. Kuru ve bazik toprakları çok sevmektedir.  
Homeland; southern Europe and Asia. It is a form of big tree or small bush that can be 10m tall. A short body makes a domed corolla. Has a smooth grey bark. 23cm long leaflets it has. In may, very attractive, fragrant beige white intense terminal clusters are decorative. Fruits are in one wing but in clusters. Likes dry and basic soil.

B0080
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Gingko biloba (Çin Mabet Ağacı)

ZONE: Z[3b] , -26/ -35°C

20 m boylanabilen yaprak döken bitkilerdir. Tepe tacı düzensiz bir şekilde, daha ziyade dar gelişir. Cılız çiçekleri, sadece dişi bitkilerde olgunlaştıklarında tatsız bir koku yayan etli meyveleri vardır. Çiçeklenme ve meyve verme, kırk yaş gibi, çok yetişmiş olanlarda başlar. Her türlü toprakta yaşamaktadır. Asit ve alkalinli derin yüzeylerde daha iyi gelişmektedir. Sonbahar'da yeşil olan, fil kulağı şeklindeki yaprakları çok güzel sarı renkli görüntü sunmaktadırlar.
Plants 20m tall defoliating tree. The top corolla shapes irregularly, mostly narrower. Undersized blossoms emit unpleasant odors only say that the matured plants. Likes acidic alkaline deep surfaces. Its elephant ear like leaves show a nice yellow view in autumn.

B0081
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Gleditsia triacanthos (Ameriakan Keçi Boynuzu)

ZONE: Z[3b] , -26/ -35°C

Anavatanı; Kuzey Amerika'dır. 20-25 m boy ve 10 m çap yapabilen yaprak döken, ileriki yaşlarda yoğun ve güzel bir taç yapısına kavuşan bitkilerdir. Dallarda 20 cm'e kadar ulaşabilen korkutucu dikenleriyle kolayca tanınırlar. Sonbahar'da erkenden sarı renge bürünen, 20-30 tane zarif yaprakçıktan oluşan yaprakları oldukça dekoratif bir etki oluşturmaktadır. Mayıs'ta açan yeşil renkli ve bu nedenle fazla ilgi çekmeyen az görünen çiçekleri vardır. Meyveler 45 cm'e kadar uzanan genelde bükük şekilli fasulyeye benzer. Kireçli ve kurak olanlarda dahil, her türlü toprakta yaşamaktadır. İğnelerin tehlikesine ve dalların kırılganlığına rağmen, ahenkli formu ve Sonbahardaki renklenmesiyle parklar ve caddelerde kullanılan ağaçlardandır.
Homeland; Northern America. 20-25m tall and 10cm diameters, defoliating, having an intense and move corolla in times. It is easily recognized by its 20cm long thorny. It has very elegant yellow leaves of 20-30. In may it has some unattractive blossoms. Fruits like big beans 45cm long. In any kind of soil it can be brought up. It is used in park and gardens although its thorns and fragile branches.

B0082
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Halesia carolina (Gümüş Çan Ağacı)

ZONE: Z[5b] , -16 / -25 °C

Anavatanı ; Güneydoğu ABD olan büyük çalı veya küçük ağaçlardır. Vatanında çok büyük boylara ulaşmaktadır. Geniş duruşlu olup İlkbahar'da dallarında çan formunda, salkımlarda toplanan ve inci çiçeğine benzeyen çok güzel beyaz çiçeklerini armut şeklinde meyveler izlemektedir. Kireçsiz toprakları isterler.
Homeland; southeast USA. Big bush or small trees. It is very high in homeland. Pear like fruits follow very nice white blossoms like lily of the valley.

B0083
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Hibiscus mutabilis (Yol Hatmisi Ağacı)

ZONE: Z[8a] , -10 / -12 °C

Anavatanı ; Çin'dir. Her dem yeşil , çok dallı , dik büyüyen çalı. Yaprakları yoğun yeşil renklidir. Çiçekleri gündüz beyaz , öğlen beyaz-pembe ve akşamları pembe renk almaktadırlar. Güneşi severler ve sıcak ortam istemektedirler.
Homeland, China. Evergreen, full of branches, leaves are dark green. Blossoms are white in daylight, white and pink at noon, pink in the evening. Likes the sun and needs sunny weather.

B0084
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Hibiscus syriacus (Ağaç Hatmi)

ZONE: Z[5b] , -16 / -25 °C

Anavatanı ; Çin ve Hindistan'dır. Yarı odunsu fakat çok güçlü olmayan gövdesiyle, Ağustos sonlarına doğru, beyaz, pembe, kırmızı, lavanta, mor renkli bolca çiçek açan ağaç hatmi; ılıman iklimleri sever. Ülkemizde en rahat Ege ve Akdeniz Bölgeleri'nin kıyıya yakın bölgelerinde yetişmektedir. Ağaç hatmi kışın yapraklarını döker ve donlara karşı çok dayanıklı değildir. 
Homeland, China and India. Mallow tree likes warm climate, in the end of August, white, pink, red, lavender, purple blossoms are seen with its semi woody but not strong body. Grows in coastal areas of eageano and Mediterranean of Turkey. Mallow tree defoliates in winter and not resistant to frost.

B0085
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Ilex aquifolium (Çoban Püskülü)

ZONE: Z[5b] , -16 / -25 °C

Anavatanı; Avrupa,Kuzeydoğu Afrika dır. 6 m boy yapabilen dar ve konik taçlı her dem yeşil ağaç ve çalı formlu bitkilerdir. Gençken yeşil,sonrasında pürüzsüz ve gri kabukludur.  Yapraklar; 5,5-7,5 cm uzunluğunda, kenarları sivri dikenli,üst yüzü parlaktır.  Küçük,kokulu, Nisan-Mayıs'ta beyaz-lila renkli çiçekleri vardır. Eylül ayında kırmızı renkli çok dekoratif yemişler izler.  Rustiktir,soğuğa karşı dirençlidir. Budamalara dayanıklıdır. 
Homeland, Europe, Northeast Africa. 6m tall. Narrow and conical evergreen tree or bush. In young ages it has smooth green bark then begin to have grey one. Leaves are 5.5-7.5cm long and sharp. Had little fragrant lilac blossoms in April and may. In September there is decorative fruits. Rustic, cold resistant. Prone to pruning.

B0086
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Ilex aquifolium 'Argenteomarginata' (Alacalı Yapraklı Çoban Püskülü)

ZONE: Z[5b] , -16 / -25 °C

İlex türleri arasında en güzel  ve dekoratiftir olanıdır.  İlk yıllarda daha ziyade düzensiz gelişen,bazen yuvarlak,fakat daima yoğun olan her dem yeşil çalılardır.  Sonradan uygun budamalarla enine piramit bir form alır. Kullanım; gruplar halinde ya da yalnız kullanılabilir.  Küçük ağaç şeklinde olanlar geometrik bahçelerde, çiçek tarhları ortasında kullanılır. Saksı da yetiştirildiğinde asma bahçeleri, teraslarda, verandalar da kullanılabilir. 
The most beautiful and decorative one of Ilex specimen. Evergreen bushes irregularly growing up, sometimes round but always intense. After the plant immunization, it has a pyramidal form. Usage, in groups or alone. Small tree shapes ones are used in geometrical gardens and in blossom beds. Can be used in hanging gardens, terraces and verandas.

B0087
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Ilex crenata 'Kimne' ()

ZONE: Z[5b] , -16 / -25 °C

Ilex crenata 'Convexa' 'ya göre daha yüksek boyutlara ulaşırlar ve daha sık yaprakları vardır. Japonların bahçelerinde Dev Bonzaileri elde etmek için kullandıkları bir çeşittir.
It is higher than Ilex crenata convexa. And has more intense leaves. It is a kind used for bonsai by Japanese.

B0088
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Ilex mutchagara 'Nellie R. Stevens' ()

ZONE: Z[5b] , -16 / -25 °C

Ilex aquifolium ile Ilex cornuta'nın hibrit olarak elde edilmesiyle ortaya çıkmıştır. Hızlı büyüme , düzgün gelişen form ve bol çiçeklenme ile kendini gösteren yeni üretim bitkidir. Ilex aquifolium ile aynı yetişme koşullarına sahiptir.
It is obtained by hybridly connected with Ilex aquafolium and Ilex cornuta. A newly created, rapidly growing, blooming kind. Has the same growing conditions of Ilex aquafolium.

B0089
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Jacaranda mimosifolia ()

ZONE: Z[9a] , -1 / -5°C

Anavatanı Brezilya olan bu gösterişli ağaç 7,5- 15 m arası boy yapar ve 6-12 m arası tacı vardır. Jacaranda , Nisan ayından Eylül sonuna kadar mavimsi mor renkte 4 cm uzunluğunda çiçekler açar . Uzunluğu 30 cm' e varan bir çiçek sapı üzerinde grup halinde dizilimi ile son derece hoş bir sunum ortaya koyar. Havalar ne kadar sıcak olursa bitki o kadar çok çiçek açar.
Homeland, Brazil. 7.5-15 m tall. 6-12 m long corolla. Jacaranda, has bluish purple blossoms 4cm lond from April to September end. It provides a very nice view of 30cm tall blossom handle. The hotter the weather, the more beautiful the blossoms are.

B0090
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Juglans regia , (Adi Ceviz)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35°C

Anavatanı ; İran ve Doğu Anadolu'dur. 30m'ye kadar boylanabilir. Geniş tepeli ve dekoratif bir ağaçtır. Gövdesi , gümüşi-beyaz renklidir. Ceviz ağacının köklerinden salgılanan toksik madde sayesinde , ağacın altında otsu bitkilerin büyümesi güçtür.Işık ağacıdır. Ekstrem donlara karşı duyarlıdır.
Homeland, Iran and eastern Anatolia. Can be 30m tall. A decorative tree with large top. The bark is silver grey. Thanks to the toxic secreted from the roots of walnut trees, it is difficult for herbaceous plant grow. A light tree. Sensitive to excessive frost.

B0091
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Koelreuteria paniculata (Güvey Kandili)

ZONE: Z[5b] , -16 / -25 °C

Doğal yayılış alanı Çin'dir. Kışın yaprağını döken 8-15 m'ye kadar boylanabilen ağaçlardır. Sürgünlere sarmal olarak dizilmiş tüysü yaprakları vardır. Sonbaharda sarı renk alır. Yaz ortasında açan sarı çiçekleri ile güzel bir görünüm oluştururlar. Kapsül meyveleri kahverengimsi-sarı renklidir. Hem erkek hem de dişi organa sahiptir. Tozlaşma arılar tarafından olur.
Naturally spreads in China. Has feathery leaves lined spirally. Yellow in autumn. Has a beautiful aspect by yellow blossoms. Capsule fruit is brown yellow. Has either male or female organs. Pollination is done by bees.

B0092
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Laburnum x watereri 'Vossii' (Sarı Salkım)

ZONE: Z[5b] , -16 / -25 °C

Anavatanı; Hollanda dır. Taç yaprakları,düzensiz,dik ve yeşil kabuklu yaprak döken küçük ağaç ve büyük çalıdır. Koyu yeşil renkte 3-7 cm'lik oval yapraktan oluşmuştur.  Nisan-Mayıs'ta 50 cm uzunluğa varan kokulu, 4-8 cm'lik meyvelerin takip ettiği sarı çiçek demetleri ile kaplanır.  Toplu halde ve çitler de kullanılabilir.  
Homeland, Holland. A small tree or a big bush, irregularly upright and dark green. 3-7cm oval structure. In may and April, covered by fragrant 50cmtall 4-8cm fruits. It can be used in groups or in fences.

B0093
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Lagerstroemia indica (Oya Ağacı)

ZONE: Z[7b] , -11/ -15 °C

6 m boy yapabilen yaprak döken büyük çalılar veya küçük çalılardır.  Kış mevsiminde çıplakken çok dekoratiftir. Eliptik 2-7 cm uzunluğunda sivri uçlu yaprakları vardır.  Çiçekler çok yoğun 10 ile 20 cm uzunluğunda ve bütün yaz kalıcı olan muhteşem bir çiçeklenme yapmaktadır. Bol çiçeklenme yazların sıcak olduğu bölgelerde ve çok nemli atmosferlerde gerçekleşir. Verimli, gevşek,iyi drene edilmiş toprakları istemektedir. Şubat ayının 2. Haftasında budama yapılmalıdır. 
6m tall, defoliating big bush or small bush. Very decorative in Winters. Has elliptic sharp leaves 2-7cn long. Has intense blossom 15-20cm tall and summer lasting. Needs well drained loose soil. It can be immunized on second week of February.

B0094
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Lagerstroemia indica 'Bianco selez. Grassi' (Beyaz Çiçekli Oya Ağacı )

ZONE: Z[7b] , -11/ -15 °C

Saf beyaz renkli çiçekleri vardır. Yapraklar çıkmadan önce erken çiçeklenme yapmaktadır.
Has pure white blossoms. Makes early blooming before the leaves branched out.

B0095
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Lagerstroemia indica 'Violacea selez. Grassi' (Pembe Çiçekli Oya Ağacı )

ZONE: Z[7b] , -11/ -15 °C

Çiçekleri belirgin şekilde mordur. Dayanıklı ve yukarıya doğru kıvrık dalları vardır.
Blossoms are purple. It is strong and has curved branches.

B0096
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Laurus nobilis (Laurus nobilis)

ZONE: Z[7b] , -11/ -15 °C

Anavatanı; Tüm Akdeniz Havzası'dır. 5-15 m boy yapabilen ağaç ve çalı formunda olabilen dik duruşlu her dem yeşil bitkilerdir. Sert,mızrak biçimli ve kenarları dalgalı yaprakları vardır. Yapraklar çok dekoratif olmalarının yanı sıra aromatik kokulu olup parfüm ve özellikle besinlere aroma vermek içinde kullanılmaktadır. Nisan'da krem renkli çiçekleri çok gösterişli değildir. Derin ve tekrarlanan budamalara oldukça dayanıklıdır. Denizden gelen tuza ve şehir kirliliğine oldukça dayanıklıdır. Akdeniz İklimi'nin olduğu bölgelerde çit yapmak için en uygun bitkidir. 
Homeland, whole Mediterranean Basin. 5-15m tall in form of tree and bush. Evergreen, spear shaped and deckle-edged. Its used as perfume and especially for giving aroma to the nutrition. In April, beige blossoms are not so attractive. It is accustomed to deep and repeated pruning. Hardy to salt from sea and city pollution. It is the most suitable tree for making the fence in Mediterranean climates.

B0097
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Ligustrum japonicum (Japon Kurtbağrı )

ZONE: Z[7b] , -11 / -15 °C

Anavatanı ; Japonya ,Çin ve Kore'dir. Her dem yeşil küçük ağaç yada çalıdır. Yaprakları parlak koyu yeşil renktedir. Çiçekleri ; Mayıs sonundan Ağustos'a kadar beyaz-krem renkli açar. Tuza , rüzgara ve kirliliğe dayanıklıdırlar. Budamaya elverişlidirler ve çit bitkisi olarak kullanılmaktadır. Bazı türleri tijli olarak kullanılır. Yol kenarlarında hafif gölge ağacı olarak ve bordür bitkisi olarak kullanılabilmektedir.
Homeland, Japan, China and Korea. It is evergreen small tree or shrub. Leaves are shiny green. Blossoms are white beige from may to the end of August. It is hardy to salt, Pollution and wind. It is prone to pruning. Used as fence plant. Some species are used as conductors. It is light shade tree on driveways and bordure plant.

B0098
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Ligustrum japonicum 'Exelsum Superbum' (Alacalı Yapraklı Kurtbağrı)

ZONE: Z[7b] , -11 / -15 °C

Anavatanı ; Japonya ,Çin ve Kore'dir. Her dem yeşil küçük ağaç yada çalıdır. Yaprakları ilk çıkarken pembemsi yeşil renkte, sonra kenarları sarı-krem renklidir.
Homeland, Japan, China and Korea. Evergreen small tree or bushes. At first the leaves are pinky green and then the edges become yellow beige.

B0099
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Ligustrum jonandrum (Şimşir Yapraklı Kurtbağrı)

ZONE: Z[8a] , -6 / -10 °C

3m boy ve 3 m en yapabilir. Her dem yeşil , sık dallanan çalı veya ağaççıktır. Yaprakları diğer Ligustrum ssp. türlerine göre daha küçüktür. Budamaya çok müsait oldukları için şekil verilebilir . Topiary için kullanımı yaygındır. Ayrıca çit , bordür ve rüzgar perdesi olarak kullanılabilir. Mayıs'ta açan çiçekleri güzel kokmaktadırlar.
3m tall and, 3m wide. Evergreen, frequently branched. Leaves are smaller than ligustrum ssp.'s. It is prone to pruning. It is widely known for its topiary. Also used for bordure, fences and windbreakers. Its blossoms in may are fragrant.

B0100
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Ligustrum sinense (Çin Kurtbağrı)

ZONE: Z[5b] , -16 / -25 °C

Anavatanı ; Çin'dir. 6m boy ve 6 m en yapabilir. Sıkı dallı , dik duruşlu , yarı her dem yeşil çalıdır. Yaprakları küçük ve koyu yeşil renklidir. Her türlü budamaya dayanıklıdır. Alçak ,orta ve yüksek çitler oluşturmak için kullanılmaktadır.
Homeland, China. 6m tall and, 6m wide. Frequently branched, upright and evergreen. Leaves are small and dark green. It is prone to pruning. It is used for short, middle and high fences.

B0101
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Ligustrum texanum (Büyük Yapraklı Kurtbağrı)

ZONE: Z[7b] , -11 / -15 °C

4m boy ve 2m en yapar. Her dem yeşil bir kurtbağrı türüdür. Yaprakları ; büyük ve oval şeklindedir. Yapraklarının rengi parlak koyu yeşildir. Haziran -Temmuz ayında kokulu beyaz çiçek açmaktadır.
4m tall and 2m wide. Evergreen privet type. Leaves are big and oval, dark green. In June and July it has fragrant white blossoms.

B0102
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Liquidambar straciflua (Sığla Ağacı)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35°C

Anavatanı ; Kuzey Amerika'dır. 25 m boy ve 12 m en yapabilir. Gençken dik formlu , sonraki yaşlarında yuvarlak form kazanır. İlk yıl yeşil daha sonrasında gri renkli mantarımsı bir gövdesi vardır. Yapraklar uzun saplar üzerinde keskin 5 loplu, İlkbahar'da altın sarısından portakal rengine,canlı kırmızıdan erguvan moruna kadar doğanın en çarpıcı renklerine büründükleri sonbahara kadar aynı kalır. Tek veya 3'lü gruplar halinde, caddelerde kullanılmaktadır.
Homeland, northern America. 25m tall and 12m wide. In its early ages it is upright, then it becomes round in time. In the first year, it is green then it is grey corky body. Leaves are on long handles with five sharp lobes, in springs from golden to orange, then from live red to Judas purple, it has the most attractive colours of nature. Alone or in groups of three, it is used on streets.

B0103
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Liquidambar orientalis (Anadolu Sığla Ağacı)

ZONE: Z[8a] , -6 / -10°C

Anavatanı; Türkiye'dir. 20 m boylanabilir. Kabuk gençken çatlaksız yaşlıyken çatlaklıdır. Kabuklar gençken rengi grimsi, yaşlanınca grimsi kahverengi veya kahverengiye dönmektedir. Beş loplu yaprakları vardır. Çiçekler küre şeklinde, üzerleri küçük kırmızımsı çiçeklerle bezenmiştir. Çiçek olgunlaşınca dikenli kozalağa dönüşür ve grimsi-yeşil renk almaktadır.
Homeland, Turkey. 20m tall. It has cracked bark in its early ages but not like so that in times. At first the bark is grey and then it becomes grey brown. It has leaves with five lobes. Blossoms are globe like. They have little blossoms on. When the blossom gets matured, it becomes thorny cones and they are now grey green.

B0104
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Liriodendron tulipifera (Lale Ağacı)

ZONE: Z[5b] , -16/ -25 °C

Anavatanı; Kuzey Amerika'dır. Lale ağacının çiçekleri 6-8 yıl içinde oluşur ancak güzellikleri ve çiçek bolluğu sayesinde bu sürenin karşılığını fazlasıyla karşılamaktadır. Yaprak şekilleri bakımından farklı, 4 loplu, 10-20 cm büyüklüğünde üstü parlak yeşil, alt kısmı daha soluktur. Yaprakları, Sonbaharda portakal altın sarısı renge dönüşmektedir.  Çiçekler; Mayıs ayından Temmuz ayının başına kadar kokulu,bol,laleye benzemektedir. Peyzajda , soliter veya gölge amaçlı kullanılmaktadır.
Homeland, Northern America. Tulip tree blossoms are composed in 6-8 years but thanks to its long lasting beauty, it meets with surplus. As the shapes of the leaves, they are 4 lobes, 10-20 cm tall, bright green. In autumn it becomes orange golden. Blossoms are found from may to July with fragrance. In landscaping it is used as solitary or for shade.

B0105
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Liriodendron tulipifera 'Aureomarginatum' (Sarı Alaca Yapraklı Lale Ağacı)

ZONE: Z[5b] , -16/ -25 °C

Liriodendron tulipifera ile aynı yapıya sahiptir. Aralarında ki fark ; yaprak kenarları sarı renklidir.
It has the same structure with liriodendron tulipifera. The difference is the edges of the leaves are yellow.

B0106
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Maclura pomifera (Yalancı Portakal Ağacı)

ZONE: Z[3b] , -26/ -35°C

Anavatanı; Kuzey Amerika'dır. 20 m boy yapabilmektedir. Sürgünler üzerinde dikenler bulunmaktadır. Sürgünler koparıldığında veya kesildiğinde süt görünümünde bir sıvı salgılar. Taban suyu yüksek olan rutubetli yerlerde görülürse de, değişik toprak tiplerine uyum gösterebilmektedir. Güçlü sürgün verme yeteneği ve dikenli sürgünleri ile sıkı yani geçilmez çit oluşturmada kullanılır; ya gruplara karıştırılır ya da tek kullanılmaktadır.
Homeland, northern America. 20m tall. Thorny shoots. When they are cut off a milk like liquid is seen. If it's seen in wet areas with high underground water, it is suitable for any soil. It can be used in fence construction in groups or alone.

B0107
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Magnolia grandiflora 'Gallisoniensis' (Büyük Beyaz Çiçekli Manolya)

ZONE: Z[7b] , -11 / -15 °C

Anavatanı; Kuzey Amerika'dır. Ancak gerek çiçeği, gerekse parlak yeşil dökülmeyen yaprağı ile olağanüstü bir park ağacı olduğu için Avrupa'ya götürülmüş ve bolca yetiştirilmiştir. 20-30 m. boylarında, piramidal tepeli, her dem yeşil bir bitkidir. Yapraklarının üst yüzü parlak yeşil, alt yüzünde pas renginde sık tüylerle kaplıdır. Ağustos'ta çok dekoratif beyaz renkli çiçeklerini açar. Güneşli yerleri ve ılık iklimleri sevmektedir. Soğuğa dayanıklı ve yetişmesi kolay bir türdür, ancak donlardan da zarar görür. Soliter olarak kullanılabilir. Mimarı yapılar ile birlikte dekoratif görünüm sağlamaktadır.
Homeland, Northern America. It is taken to Europe because of its blossom, bright evergreen leaves. 20-30 m tall, pyramidal and evergreen. The surface of the leaves are bright green. The other side is rust. It has a very decorative white blossoms. It enjoys the sun and warm climate. It is hardy to cold and easy to plant. It is damaged by frost. It can be used as solitary. It provides a decorative view with architectural buildings.

B0108
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Magnolia grandiflora 'Gallisoniensis Nana' (Bodur Manolya)

ZONE: Z[7b] , -11 / -15 °C

Anavatanı; Kuzey Amerika'dır. Ancak gerek çiçeği, gerekse parlak yeşil dökülmeyen yaprağı ile olağanüstü bir park ağacı olduğu için Avrupa'ya götürülmüş ve bolca yetiştirilmiştir. 20-30 m. boylarında, piramidal tepeli, her dem yeşil bir bitkidir. Yapraklarının üst yüzü parlak yeşil, alt yüzünde pas renginde sık tüylerle kaplıdır. Ağustos'ta çok dekoratif beyaz renkli çiçeklerini açmaktadır. Güneşli yerleri ve ılık iklimleri sever. Soğuğa dayanıklı ve yetişmesi kolay bir türdür, ancak donlardan da zarar görür. Soliter olarak kullanılmaktadır. Mimarı yapılar ile birlikte dekoratif görünüm sağlamaktadır.
Homeland, Northern America. It is taken to Europe because of its blossom, bright evergreen leaves. 20-30m tall, pyramidal and evergreen. The surface of the leaves are bright green. The other side is rust. It has a very decorative white blossoms. It enjoys the sun and warm climate. It is hardy to cold and easy to plant. It is damaged by frost. It can be used as solitary. It provides a decorative view with architectural buildings.

B0109
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Magnolia kobus ()

ZONE: Z[3b] , -26/ -35 °C

Anavatanı; Japonya'dır. Yuvarlak formludur. Kışın yaprak döken bir ağaçtır. Erken ilkbahar çiçeklenmesi görülür. Beyaz renkli , çok sayıda çiçek açmaktadır. Gruplar halinde yol ve meydanlarda etkili bir görünüm sağlamaktadırlar.
Homeland, Japan. It is round formed. It defoliates in winters. Early spring blooming is seen. Many white blossoms blooms. They provide an effective appearance in groups on driveways and squares.

B0110
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Magnolia liliiflora (Zambak Çiçekli Manolya)

ZONE: Z[5b] , -16/ -25 °C

2-5 m boylanırlar. İlk yıllarda dik,sonra biraz daha geniş duruşlu,polenli çalıdır. 8-12 cm boyunda,koyu yeşil yaprakları vardır. Çiçekler, 4-5 taç yapraklı zambak biçimli dışı koyu mor,içi beyaza yakın renktedir. Çiçekler M. soulangeana'dan 15-20 gün sonra ilk yapraklardan önce açarlar. 
2-5m tall. It is a polliniferous bush which is vertical in early years and then becomes larger. It has 8-12 cm long dark green leaves. The blossoms are 4-5 leafy corolla and lily shaped, outer is purple and inner is white. Blossoms bloom 15-20days after the m. Soulangeana.

B0111
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Magnolia x soulangeana (Saray Lalesi Çiçekli Manolya)

ZONE: Z[5b] , -16/ -25 °C

Hibrit orjinli ( M.denudata X M. Liliflora) bir manolyadır. 8m boy ve 6 m en yaparlar. Kışın yaprak döken bir ağaçtır. Paris yakınlarında M. Soulange-Bodin tarafından yetiştirilmiştir. Açık yeşil renkli, 10-15 cm boyunda,oval-uzun, sivri yaprakları vardır. Yapraklanmadan önce pembe çiçek açmaktadır. Tam güneş veya yarı gölge ortamlarda iyi gelişim göstermektedirler.
A magnolia hybrid origin. 8m tall and 6m wide. It defoliates in winters. It was first planted by m.soulangeana bodin near Paris. The leaves are light green and 10-15 cm long, oval, long, sharp. Before it branches out, it blooms pink blossoms. It is grown up well in sunny or semi shade places.

B0112
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Magnolia x soulangeana 'Alba Superba' (Beyaz Çiçekli Saray Lalesi)

ZONE: Z[5b] , -16/ -25 °C

Hibrit orjinli ( M.denudata X M. Liliflora) bir manolyadır. 8m boy ve 6 m en yaparlar. Kışın yaprak döken bir ağaçtır. Paris yakınlarında M. Soulange-Bodin tarafından yetiştirilmiştir. Açık yeşil renkli, 10-15 cm boyunda,oval-uzun, sivri yaprakları vardır. Yapraklanmadan önce pembe çiçek açmaktadır. Tam güneş veya yarı gölge ortamlarda iyi gelişim göstermektedir.
A magnolia hybrid origin. 8m tall and 6m wide. It defoliates in winters. It was first planted by m.soulangeana bodin near Paris. The leaves are light green and 10-15 cm long, oval, long, sharp. Before it branches out, it blooms pink blossoms. It is grown up well in sunny or semi shade places.

B0113
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Magnolia stellata (Yıldız Çiçekli Manolya)

ZONE: Z[5b] , -16/ -25 °C

2-5 m boylanırlar. İlk yıllarda dik,sonra biraz daha geniş duruşlu,polenli çalıdır. 8-12 cm boyunda,koyu yeşil yaprakları vardır. Çiçekler, 4-5 taç yapraklı zambak biçimli dışı koyu mor,içi beyaza yakın renktedir. Çiçekler M. soulangeana'dan 15-20 gün sonra ilk yapraklardan önce açmaktadır. 
2-5m tall. It is a polliniferous bush which is vertical in early years and then becomes larger. It has 8-12 cm long dark green leaves. The blossoms are 4-5 leafy corolla and lily shaped, outer is purple and inner is white. Blossoms bloom 15-20 days after the m. Soulangeana.

B0114
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Magnolia x 'Yellow Bird' (Sarı Çiçekli Manolya)

ZONE: Z[5b] , -16/ -25 °C

6m boy yaparlar. Yuvarlak bir formu vardır. Yaprakları , 15 cm uzunluğunda ve ovaldir. Yıldız şeklinde sarı çiçek açmaktadır.
6m tall. It has a spherical form. Leaves are 15cm long and oval. It blooms star shaped yellow blossoms.

B0115
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Magnolia virginiana 'Glauca' ()

ZONE: Z[7b] , -11 / -15 °C

9 m boy ve 6 m en yapmaktadır. Yapraklarının üstü parlak yeşil , alt kısmı mavimsi yeşildir. Haziran 'dan Ekim'e kadar çiçeklidir. Çiçekleri katmerli , beyaz renklidir.
9m tall and 6m wide. The surface of the leaves are shiny green and the other sides are bluish green. It is full of blossoms from June to October. It has layered white blossoms.

B0116
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Malus coccinella (Pembe Çiçekli Süs Elması)

ZONE: Z[3b] , -26/ -35°C

Anavatanı; Fransa'dır. Çalı veya küçük ağaç formundadır. İlkbaharda kırmızı yaprak açar, yaprakları yazın yeşile döner. Çiçekler ilk açtığında kırmızı renkli , sonra pembeye döner. Küçük , kırmızı meyveleri vardır. Meyveler süs özelliği taşır ve bitkiye estetik bir görünüm kazandırmaktadır.
Homeland, France. It is a small tree or bush. It blooms red blossoms in springs. The leaves become green in summer. The blossoms changes from red into pink. It has little red fruit. The fruit is just for ornaments provides an aesthetical appearance.

B0117
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Malus 'Evereste' (Beyaz Çiçekli Süs Elması)

ZONE: Z[3b] , -26/ -35°C

Anavatanı; Fransa'dır. 6 m. boy yapabilir. Piramit formlu küçük ağaç yada çalıdır. Koyu yeşil yapraklarının sapları kırmızıdır. Beyaz renkli çok sayıda çiçek açmaktadır. Meyveleri kırmızı renkli ve çok sayıdadır.
Homeland, France. 6m tall. It is a pyramidal small tree or a bush. The handles of dark green leaves are red. It blooms lots of white blossoms.

B0118
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Malus 'Profusion' (Bordo Çiçekli Süs Elması )

ZONE: Z[3b] , -26/ -35°C

Anavatanı; Hollanda'dır. Birbirine yakın , sık dallanma yapar. Oval formlu büyük çalı veya ağaçtırlar. Kırmızı -kahverengi yaprakları vardır. Çiçekleri ; mavi-kırmızı renkli ve çok sayıdadır. Meyveleri ; kırmızı ve turuncu meyveleri vardır.
Homeland, Holland. It branches out very close to each other. They are either oval formed large bushes or trees. It Haas reddish brown leaves. It has lots of blue red blossoms. It has also red and orange fruit.

B0119
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Melia azedarach (Tesbih Ağacı)

ZONE: Z[7b] , -11 / -15 °C

Anavatanı; Hindistan ve Çin'dir. Yaprakları çok zariftir. Kışın yaprak dökmektedir. Mor renkli çiçekleri etkileyicidir. Tesbih tanesi şeklinde salkım meyveleri vardır. Meyveleri uzun süre üzerinde kalmaktadır. Meyve ve çiçeklerinin yanı sıra gövde yapıları ve dal yapısı dekoratif bir görüntü ortaya koymaktadır. Sahil kenarlarında oldukça uyumludur. Akdeniz Bölgesi'nde parklar ve yol kenarlarında görülmektedir.
Homeland, India and China. Leaves are very elegant. It defoliates in winters. Its purple blossoms are very impressive. It has bunch of fruit like string of beads in the shape. Fruits stay on the tree for a long time. Besides its fruit and blossoms, the body shape and branch structure also provide a decorative appearance. It is well suitable for seaside. It is seen in parks and driveways in Mediterranean region.

B0120
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Morus alba (Beyaz Meyveli Dut Ağacı)

ZONE: Z[3b] , -26/ -35 °C

Anavatanı ; Çin'dir. 10m uzayabilen bir ağaçtır. Kışın yaprağını dökmektedir. Kalp şeklinde yaprakları vardır. Çiçekler ; Mayıs ve Haziran 'da sarkık başaklarda toplanmaktadır. Çiçekler oldukça fazla sayıdadır ve başakların etrafını kapatır. Böylece yenilebilir bir meyve oluşturmaktadırlar. Tam güneş isteği vardır. Park ve bahçelerde oldukça sık karşılaşılan bir ağaçtır.
Homeland, China. 10 meters tall. It defoliates in winters. It has heart shaped leaves. Blossoms come together on floppy spikes in May and June. Blossoms are quite large in number and surround the spikes. So, an edible fruit occurs. It requests full sun. It is a quite common tree in parks ns gardens.

B0121
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Morus alba 'Pendula' , (Beyaz Meyveli Sarkık Dut Ağacı)

ZONE: Z[3b] , -26/ -35 °C

Anavatanı; İtalya'dır. Aşılamayla üretilen Morus alba çeşididir. Dallar ince,uzun,aşağıya doğru dikey şekilde gelişmektedir. Birkaç yıl sonra dallar kalınlaşırlar, eğilirler ve toprağa kadar sarkarlar. Yaprakları Sonbahar'da sarı-yeşil renge bürünmektedir.  Diğer özellikleri Morus alba ile aynıdır. Küçük bahçeler için ideal ağaçlardan biridir. Yol ağacı veya 3'lü gruplar halinde kullanılmaktadır.
Homeland, Italy. It is a sort of morus Alba produced by budding. Thin and long Branches grow up vertically downwards. In a few years the branches become stronger, they bent down till the ground. In Autumn the leaves are yellow and green. Other characteristics are the same as morus alba's. It is one of the ideal trees for small gardens. It is used as driveway tree or in groups of three.

B0122
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Morus nigra (Kara Meyveli Dut Ağacı)

ZONE: Z[3b] , -26/ -35 °C

10 m'ye kadar boy yapabilen ağaçtır. Yuvarlak formlu bir ağaçtır. Parlak yeşil , kalp şeklinde yaprakları vardır. Çiçekleri Mayıs-Haziran'da sarkık biçimde ve yeşil renktedir. Meyveleri ; siyah renkli olup yenilebilir özelliktedir. Park ve geniş alanlarda kullanılmaktadır. Meyvesi için de yetiştirilir.
It is 10m tall. It is spherical formed tree. It has shiny green heart shaped leaves. In May and June, its blossoms are floppy and green. Its fruit is edible and black. It is used in parks and large areas. It is also grown up for its fruit.

B0123
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Morus platanifolia 'Fruitless' (Çınar Yapraklı Meyvesiz Dut Ağacı)

ZONE: Z[5b] , -16/ -25°C

Anavatanı ; Çin'dir. Morus alba 'nın gövdesinde aşı ile üretilirler. 8m 'ye kadar boy yapabilirler. Yapraklarının rengi zümrüt yeşilidir. Yapraklar üç loptan oluşur. Nisan-Mayıs'ta yeşilimsi beyaz çiçekleri açmaktadır. Fakat çiçekler meyveye dönüşmeden yok olurlar. Bunun sebebi: ağacın kısır olmasıdır. Çiçekler döllenemezler ve kuruyup giderler.
Homeland, China. They are grown on the body of morus Alba by budding. It cn be 8m tall. The leaves are jade green. The leaves are consisted of three lobes. In April or May, it blooms green and white blossoms. But the blossoms disappear before they turn into fruit. Because the tree is infertile. Blossoms can not be fertilized. So they go wither.

B0124
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Nerium oleander (Zakkum)

ZONE: Z[8a] , -6/ -10 °C

Anavatanı; Akdeniz Havzası, İran, Hindistan ve Japonya'dır. Her dem yeşil çalılardır. 4m boy ve 4 m en yapabilirler. Ülkemizde Akdeniz Bölgesi'nde ve Ege Bölgesi'nde, peyzaj uygulamalarında , park ve bahçelerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Zakkumun yaprakları mızrak şeklinde ve koyu yeşil renktedir. Çiçekler türe göre yalın yada katmerli açmaktadır. Bazı türlerinde çiçekleri ; kokulu veya kokusuz olmaktadır. Çiçekleri yaz sezonu boyunca açmaktadır . Sahil bölgelerinde genellikle canlı çit için ve yol kenarları , orta refüjlerde sık görülür. Çünkü ; deniz tuzunun etkisine karşı ve toza karşı oldukça dayanıklıdır.
Homeland, Mediterranean Basin, Iran, India, Japan. They are evergreen shrubs. They can be 4m tall and 4m wide. In our country, it is commonly used in landscaping, parks and gardens in Mediterranean and Aegean regions. The leaves of the oleander are lanceolate and dark green. Blossoms can be either bare or layered. They may be fragrant or odourless. You can see it's blossoms throughout the summer. It is commonly seen in coastal areas as live fence, on driveways and also in the middle refruge. Because it is dust and sea salt resistant.

B0125
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Nerium oleander ' Soeur Agnes' (Beyaz Çiçekli Zakkum)

ZONE: Z[8a] , -6/ -10 °C

3-3,5 m boy yapabilir. Yuvarlak formlu bir bitkidir. Yaprakları diğerlerine göre , biraz daha uzun ve koyu yeşildir. Çiçekleri ; beyaz renkli ve kokuludur. Tropikal ve subtropikal iklime ait bir bitkidir.
It can be 3.5-5m tall. It is a spherical formed plant. Its leaves are a little bit longer and darker green. Its blossoms are white and fragrant. It belongs to tropical or sub tropical climate.

B0126
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Nerium oleander ' Italia' (Kırmızı Çiçekli Zakkum)

ZONE: Z[8a] , -6/ -10 °C

4 m.' ye kadar boylanabilen, 3 m'ye kadar yayılma gösterebilen, yerden dik dallanan çalılardır. Yapraklarının üst yüzü koyu yeşil , alt yüzü mat renklidir. Yapraklarının ucu biraz kıvrıktır. Çiçekleri , beyaz renklidir. Park ve bahçelerde soliter veya gruplar halinde kullanılmaktadır. Çit bitkisi yada sınır oluşturmak amaçlı kullanılmaktadır.
4m tall.3m wide. They are shrubs which branches out from ground to upright. The surface of the leaves are dark green and the other side is dull. The tips of the leaves are a little bit curved. Blossoms are white. It can be used in parks or gardens as solitary or in groups. It is used as a fence plant or for making a border.

B0127
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Nerium oleander 'Maria Gambetta' (Altın Sarısı Çiçekli Zakkum )

ZONE: Z[8a] , -6/ -10 °C

Altın sarısı çiçekleri ile dikkat çekicidir.
With is golden blossoms, it is very attractive.

B0128
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Nyssa sylvatica (Siyah Sakız Ağacı)

ZONE: Z[5b] , -16 / -25 °C

Anavatanı; Kuzey Amerika'dır. 20 m. Boy yapabilir. Konik formlu , yaprak döken ağaçlardır. Gösterişli olmayan çiçekleri, salkımlarda mavimsi siyah renkli meyveler izler. Sonbahar'da yapraklarının aldığı sarıdan kırmızıya, turuncuya muhteşem renklerle ilgi çekicidir.  Nemli topraklar uygundur.  Sonbahar'da kızıl gün batımlarının sarı-kırmızı tonlarında görülecektir. 
Homeland, northern America. It can be 20m tall. It is conical defoliating tree. The bluish black fruit in clusters follows the Unpretentious blossoms. It is striking with its changing colours from yellow to red and orange in Autumn. The moist soil is suitable. It is seen the tones of the red sunset's red and yellow.

B0129
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Olea europaea (Zeytin Ağacı)

ZONE: Z[7b] , -11 / -15 °C

Anavatanı; Akdeniz Havzası'dır.  Var olan her dem yeşil ağaçlardan en uzun ömürlü ( 2000 yıl kadar) olanlardan biridir. Çok yavaş büyüdüklerinden 9 m yükseklik ve 5-7 m genişliğe ulaşır. Yapraklarının üst kısmı koyu yeşil , alt kısmı grimsi yeşildir. Çiçekler; Nisan-Haziran'da beyaz renkli, gösterişsizdir. Fakat çiçekler kokulu ve yaprakların aksine salkımlar halinde bulunurlar. Meyveler-Zeytinler; tek bir tohum ( çekirdek) içeren ve sonbaharda olgunlaştıklarında parlak siyaha dönen yeşil renkleri olan,oval sert çekirdekli meyvelerdir.  Zeytin ağacı güneşi sever ve aşırı nemden hoşlanmamaktadır. Kuraklığa dayanıklıdırlar.
Homeland, Mediterranean Basin. It is one of the most long lasting evergreen trees. It grows up very slowly so it can be just 9m tall and 5-7m wide. The surface of the leaves are dark green and the other side is grey green. The blossoms are unpretentious and white in April - June. But the blossoms are fragrant and contrary to its leaves, they are in clusters. The fruit is olive which is oval seeded and matures in Autumn changing the green colour in to the shiny black. Olive tree enjoys the sun and does not like the excessive moist. It is drought resistant.

B0130
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Osmanthus aquifolium (Osmantus)

ZONE: Z[5b] , -16 / -25 °C

Anavatanı; Japonya'dır. 6m boy ve 6 m en yapabilir. Yuvarlak formlu bir çalıdır. Her dem yeşil yaprak özelliğine sahiptir. Yapraklarının üstü parlak koyu yeşil renkli , alt kısmı açık yeşil renklidir. Bitkinin yaprak kenarları ; dişli ve girintilidir. Yaz ve Sonbahar'da görülen, kokulu ve beyaz çiçekleri vardır. Çiçekleri yasemin gibi kokmaktadır. Her türlü toprakta yaşayabilir. Hastalıklara ve hava koşullarına dayanıklıdırlar. Budama yapılabilir. Yapılan budamalar ile canlı çitler oluşturulabilir ve şekil verilmektedir. Soliter veya gruplar halinde kullanıma uygundur.
Homeland, Japan. 6m tall and 6m wide. It is a spherical formed shrub. It has evergreen leaves. The surface of the leaves are shiny green and the other side is light green. The edges of the leaves have cloves and they are irregular. They have fragrant white blossoms seen in summer and autumn. The blossoms smell like jasmine. It can live in any kind of soil. It is hardy to illnesses and and weather conditions. It can be budded. By budding the plant, you can give shape and also make live fences. It is well suitable for solitary and in groups.

B0131
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Osmanthus decorus (Osmantus)

ZONE: Z[7a] , -15 / -18 °C

Anavatanı; Batı Asya'dır. Kafkasya'da ve Kuzeydoğu Karadeniz'de bulunur. Doğal olarak Artvin ve Rize 'de yetişir. Her dem yeşil bir çalıdır. Yapraklar uzun ve rozet şeklindedir. Orman altı örtüsünde yetişir. Mayıs ayında çiçek açarlar. Beyaz renkli yasemine benzeyen çiçek açarlar. 1 ay kadar çiçekli kalırlar. 1600 m rakımlarda yaşayabilir. Küçük meyveler verir. Meyveleri siyah renklidir. Peyzajda gruplar halinde kullanılmaktadır.
Homeland, West Asia. It is found in Caucasians and North-eastern Black Sea region. Naturally it is grown in Artvin and Rize. It is an evergreen bush. The leaves are long and rosette shaped. It grows in the undergrowth cover. The blossoms bloom in May. The blossoms resemble to white jasmine blossom. It remains blossoming about a month. It can live altitudes of 1600 m. It gives small black fruit. It is Used in groups on the landscape.

B0132
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Osmanthus fragrans (Osmantus)

ZONE: Z[7b] , -11 / -15 °C

Anavatanı; Japonya ve Çin'dir. Çalı veya ağaç formunda gelişebilirler. 6m boy ve 5 m en yaparlar. Her dem yeşil bitkilerdir. Yaprakları mızrak şeklindedir. Yaprakları , parlak yeşil renklidir. Sonbahar'da çiçeklenme görülür. Çiçekleri ; boru şeklinde , kokulu ve beyaz renklidir. Meyveleri siyah renklidir. Çiçeklerinin hoş kokusu nedeniyle konutlara yakın yerlere dikilebilmektedir.
Homeland, Japan and China. It grows up in the form of shrubs or trees. It can be 6m tall and 5m wide. It an evergreen plant which has lanceolate leaves. The leaves are shiny green. Blooming is in Autumn. Blossoms are tubular fragrant and white. It has black fruit. Because of its nice smell, it can be planted nearby the houses.

B0133
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Osmanthus heterophyllus (Osmantus)

ZONE: Z[5b] , -16 / -25 °C

Anavatanı; Japonya'dır. 6m boy ve 4 m en yapabilirler. Sık büyüyen dalları vardır. Yaprakları sert ve koyu yeşildir. Genç yapraklar pürüzsüz ve dikensizdir. Alt dallardaki yapraklar ; dişli ,dikenli ve serttir. Yaz sonunda çiçek açmaktadır. Çiçekleri ;beyaz renkli ve kokuludur. Canlı çit oluşturmak için uygundur.
Homeland, Japan. It can be 6m tall and 4m wide. It is densely branched. The leaves are hard and dark green. The fresh and young leaves are smooth and thornless. The leaves of lower branches are thorny and hard. It blooms in late summer. The blossoms are white and fragrant. It is suitable for live fence.

B0134
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Ostrya carpinifolia (Gürgen Yapraklı Kayacık Ağacı)

ZONE: Z[5b] , -16 / -25 °C

Anavatanı; Güney Avrupa'dır. Konik formlu ve yaprak döken ağaçlardır. 20 m boy ve 10m en yapabilirler. Yapraklarının ucu sivri , kenarları dişli ve koyu yeşil renklidir. Kanaatkar bir bitkidir. Kuraklığa ve orman yangınlarına dayanıklıdır. Çiçekleri uzun salkımlar şeklindedir.
Homeland, southern Europe. It is a conical defoliating tree. It can be 20m tall and 10m wide. The edges of the leaves have cloves, sharp and dark green. They are contented plants. It is hardy to forest fire and drought. The blossoms are in long clusters.

B0135
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Oxydendrum arboreum ()

ZONE: Z[5a] , -16 / -29 °C

Anavatanı; Kuzey Amerika'dır. 25 m boy yapabilirler. Yaprak döken bir ağaçtır. Yaprakları sonbaharda koyu kırmızı renklenirler. Ağustos'ta çan şeklinde , kokulu , beyaz çiçekler açmaktadır.
Homeland, North America. It can be 25m tall. It is a defoliating tree. The leaves are dark red in autumn. The Bell shaped fragrant, white Blossoms bloom in August.

B0136
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Parkinsonia microphylla (İsa Dikeni)

ZONE: Z[8a] , -6/-10 °C

Anavatanı; Güneybatı Amerika'dır. 6-7 m boy yapabilen, yavaş büyüyen dik dallı bir ağaçtır. Sarımsı-yeşil renkli yaprakları vardır. Çiçekleri İlkbahar'da açmaktadır. Çiçekler ağaç üzerinde yoğun bir şekilde bulunur ve oldukça güzel bir görüntü oluşturur. Kumlu ve iyi drene edilmiş toprakları severler. Tam güneş bitkidir. Anavatanın da kuraklığa dayanıklı olması sebebiyle süs bitkisi olarak parklarda ve yol kenarlarında kullanılmaktadır. 
Homeland, southwest America. It is a slowly growing upright branched tree which can be 6-7m tall. The leaves are yellowish green. It blooms in springs. The blossoms are dense and create a very good appearance. It enjoys well drained sandy soil. It needs full sun. As its homeland is also drought resistant, it can be used as foliage plant in parks and roadsides.

B0137
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Parrotia persica (İran Demir Ağacı)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35°C

Anavatanı; İran ve Kafkasya'dır. 12 m boy ve 10 m taç çapı yapabilen, dik gövdeli yaprak döken bir ağaçtır. Yaşlı ağaçlarda dekoratif plakalar halinde soyulan,gri ve pürüzsüz gövdelisi ile dekoratif bir görüntü oluşturur. Kenarlarda mor hareli yoğun parlak yeşil yapraklar, sonbaharda canlı sarıdan,turuncuya,mora giden çok güzel bir renklenme yapmaktadır. İlkbahar'da, yapraklardan önce açan, minik ponponlara benzeyen hoş kırmızı çiçekleri vardır.
Homeland, Iran and Caucasians. 12m tall and 10m wide in corolla. It has vertical body. With its decoratively peeled grey and smooth in sheets creates a very aesthetical appearance. The bright green leaves of purple moire make a nice colouring. It has nice red blossoms like tiny puffs bloomed before the leaves in spring.

B0138
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Paulownia tomentosa (Pavlonya)

ZONE: Z[7b] , -11 / -15 °C

Anavatanı; Çin'dir. Bilinen türler arasında en hızlı büyüyen ve yaprak döken ağaçlardır. 15 m boy yapabilirler. Çok geniş, düzensiz biçimde şemsiye formlu tacı vardır.  Çok büyük ( 25-40 cm ), oval,sivri, yeşil, altı kadifemsi bir tüyle kaplı yaprakları vardır.  Çiçekler;  Nisan-Mayıs' ta çok güzel boru biçimli,lila-mor taçlı,kokulu,dik büyüyen salkımlarda toplanırlar. Meyveler sarı hareli yeşil renkli cevizlere benzer. Geçirgen olduğu sürece,toprak konusunda seçici değildir. Fakat kireçli toprakları tercih etmektedir. 
Homeland, China. It is the most rapidly growing and defoliating tree of all the known ones. It has a very large irregular umbrella like corolla. It has very large, oval, sharp, green, velvety leaves. Blossoms are tubular, lilac, fragrant in uprightly growing clusters, in April and May. Fruits look like green walnuts with yellow moire. It is not selective about soil unless it is permeable. But prefers calcareous soil.

B0139
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Photinia x fraseri ' Red Robin' (Alev Ağacı)

ZONE: Z[5b] , -16 / -25 °C

Anavatanı; Yeni Zelanda'da Duncan ve Davies Fidanlıkları'nda elde edilmiştir. Photinia glabra ve Photinia serrulata melezlemesiyle oluşturulmuştur. Duruşu yapraklarının yapısı, çok bol çiçeklenmesi, meyveleri ile çok beğenilmektedir. Buna karşın hastalıklara ve parazitlere karşı gücünü kanıtlamıştır. Dik,sonra yuvarlak,hemen ardından oldukça sıkı ve çok dallı çalılardır. Son yıllarda küçük ağaç olarak da yetiştirilmiştir. Her dem yeşil ,sert, ovalden uzuna doğru ,tırtıklı, yoğun kırmızı renkli yaprakları vardır. Yaz'ın gelmesi ile yeşile dönen yapraklar yanlarındaki kırmızı renkli yapraklarla güzel bir dekoratif görüntü oluşturur. Her türlü budamaya dayanıklı olup çok güzel aralarda boşluk olmayan çitler oluşturabilir. Saksılarda kolaylıkla yaşayabilir.
Homeland, New Zelland. It is obtained in Duncan and Davies Nursery Garden. It is hybridly produced with photina glabra and photina serrulata. It is mostly appreciated because of its stand, structure of its leaves, abundant blossoms and fruits. It has proved its strength against the disease and the parasites. First upright then round subsequently densely branched bushes. In recent years it is brought up as dwarf tree. It has evergreen, hard, red, irregular leaves which are from oval to long. It constitutes a very good view with its green leaves by the summer. It is prone to pruning to make fences with no blanks. It can also live in pots.

B0140
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Pistacia lentiscus (Sakız Ağacı)

ZONE: Z[9a] , -1/ -5 °C

Anavatanı ; Kanarya Adaları , Fas , Akdeniz Kıyıları 'dır. Akdeniz Makisi'nin her dem yeşil küçük ağaç veya çalı türüdür. 6m boy ve 5 m en yapabilir. Dik büyüyen ve yuvarlak form yapan bir ağaçtır. Yapraklarının üstü parlak yeşil , alt kısmı ise soluk renklidir. Yaprakları reçine kokusu yayarlar. Çiçekleri pek dikkat çekici değildir fakat siyah meyveleri daha belirgindir. Sıcak ve kuru iklimlere çok uygundur. Budamaya dayanıklı bir bitki olduğu için çit olarak kullanılabilir.
Homeland, Canary Islands, Morocco and Mediterranean coast. It is an evergreen small tree or bush type of Mediterranean bushes. It can be 6m tall and 5m wide. It is a vertically growing spherical form. The surface of the leaves are shiny green and the other side is pale. The leaves spread rosin smell. Its blossoms are not attractive but its black fruit are more obvious. It is well suitable for hot and dry climates. It can be used as fence as it is hardy to budding.

B0141
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Platanus x acerifolia (Akçaağaç Yapraklı Londra Çınarı)

ZONE: Z[5b] , -16 / -25 °C

Anavatanı; İngiltere'dir. 35 m boy ve 25 m en yapabilir. Tepe tacı çok geniştir. Gövdesi çok sağlamdır. Dalları sık büyür ve geniş bir alana yayılır. Çok iyi gölge ağacıdırlar. Gri-kahverengi, çok dekoratif beyaz ya da kırmızı bölgeler açıp büyük lekelerle soyulan ince bir kabuğu vardır. Büyük, 20-22 cm genişliğinde,3-5 loplu, parlak,orta tonda yeşil renkli yapraklara sahiptir. Kışın bazen sarı bazen de kahve-sarıya bürünürler. Çiçekler; İlkbahar'da, erkek olanlar sarımsı,dişi olanlar kırmızımsı başlıklara sahiptir. Çiçekler gösterişli değildir. Meyveler yuvarlak, önce yeşil,olgunlaştıklarında kırmızımsı kahverengi,aylarca uzun salkımlar halinde dallarda kalırlar. Farklı yapıdaki topraklara uyum sağlarlar.Karayollarında yol kenarlarında ,orta refüjlerde kullanılır. Park ve geniş alanlarda soliter ve gölge ağacı olarak tercih edilmektedir.
Homeland is England. 35m tall and 25m wide. Its top corolla is very large. It has a strong body. It is densely branched and spread to a large area. They are very good shade trees. It has a very thin bark with red spots on it. It has large 20-22cm wide, 3-5 lobbed, bright, middle toned of green leaves. The blossoms are not glorious. Fruits are round. Firstly green, it becomes reddish brown in time and remains in clusters for a long time. It is suitable for various kinds of soil. It is used in roadsides, middle refruge, in parks and gardens. It is preferred as solitary or shade tree.

B0142
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Platanus orientalis (Doğu Çınarı)

ZONE: Z[5b] , -16 / -25 °C

Anavatanı; Yunanistan'dır. 25 m boy ve 25 m en yapabilirler. Geniş bir tepe tacına sahiptirler. Kışın yaprak dökerler. Türkiye'de hemen hemen tüm ormanlık alanlarda ,dere içlerinde doğal olarak bulunur. Dökülen lekeli kabuğu çok dekoratif bir özelliğe sahiptir. Açık yeşil yapraklar 5-7 lobludur. Loblar sivri uçludur. Kenarları düzensiz kaba dişli veya düzdür.Sarkık uzun bir sap üzerinde 2-6'lı gruplar halinde meyveleri vardır.  Kuvvetli donlara karşı çok duyarlıdır. Karayollarında yol ağacı olarak , park ve geniş alanlarda tek başına gölge ağacı olarak kullanılmaktadır.
Homeland, Greece. 25m tall and 25m wide. It has a large corolla. It defoliates in winters. In Turkey is naturally found in almost every forest areas. Its stained bark is very decorative. The light green leaves have 5-7 lobes. Lobes are sharp, edges are irregular or plain. On a hanging branch there are fruits in groups of 2-6. It very sensitive to strong frost. In roadsides, it is used driveway tree and in large areas it is used as shade trees.

B0143
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Platanus occidentalis (Batı Çınarı)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

Anavatanı; Kuzey Amerika'nın Güney Kısımları'dır. Ancak süs bitkisi olarak 17.yüzyılda önce Avrupa'ya, sonrada Dünya'nın her tarafına dağılmıştır. 30-40 m boyunda uzun ve dolgun gövdeli, yuvarlak tepeli bir ağaçtır. Kabuk gri-beyaz renktedir, levhalar halinde kavlar dökülür. Yapraklar 10-20 cm büyüklüğünde, çoğunlukla 3 bazen 5 lobludur. Mürekkep tipi meyveler teker teker, ender olarak ta ikisi bir arada görülür. Ülkemizde Batı Çınarına yol kenarlarında ve parklarda sık rastlanmaktadır.
Homeland, south parts of North America. Yet, it was spreaded in Europe in 17th century as a foliage plant then it began to be known all over the world. It is a 30-40 m tall spherical shaped tree which has strong body and grey white bark. But it peels itself in sheets. Leaves are 15-20cm long, almost have 3-5 lobes. Ink type fruits are seen one by one but rarely seen together. Platanus occidentalis are found on driveways and parks in our country.

B0144
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Populus alba 'Nivea' (Ak Kavak)

ZONE: Z[2a] , -36 / -45°C

Anavatanı; Güney Avrupa,Kuzey Afrika,Orta Doğu'dur. 35 m boylanabilir. Kısa gövdeleri ve yuvarlak taç yapıları vardır. Kışın yaprak dökerler. Yapraklarının alt kısmı yumuşaktır ve beyaz renklidir , üst kısmı parlak yeşildir. Yaprakları , 6-12 lobludur. Her türlü toprakta yetişebilir. Deniz kıyılarında kullanılabilir . Tuzlu su serpintisine dayanıklıdırlar. Caddelerde, rüzgar kesmek için ve 3'lü gruplar halinde kullanılmaktadır.
Homeland, southern Europe, North Africa, middle East. It can be 35m tall. It has short body and spherical corolla structure. It defoliates in winters. The bottom of the leaves is soft and white. The upper part is shiny green. The leaves have 6-12 lobbed. It can be brought up in any soil. It can be used in seaside. It is hardy to salty water splash. It is used in streets, as windbreakers or in groups of three.

B0145
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Populus nigra 'Italica' (Avrupa Kara Kavağı )

ZONE: Z[3b] , -26 / -35°C

30 m. boy v e 5 m. en yapabilirler. Anavatanı ; İtalya'dır. Piramidal formlu ,yaprak döken bir ağaçtır. Yaprakları ; geniş ve eşkenar dörtgen gibidir. Yaprakları , parlak açık yeşil renklidir. Sonbahar'da yaprakları sarı renk alır. Kaliteli toprak istemektedir.

B0146
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Populus tremula (Titrek Kavak)

ZONE: Z[2a] , -36 / -45°C

Anavatanı; Avrupa ve Asya'dır. 20 m boy yapabilir. Tacı önce konik sonra, oval-uzun veya yuvarlak olan,yaprak döken ağaçlardır. Gövde kabuğu; Yaşla birlikte soyulan gri-yeşil kabuklu,pürüzsüz dür. 5 cm boyunda, küçük ve yuvarlak,kenarları oyuklu,üstü koyu yeşil,altı mavimsi renkli yaprakları vardır. En ufak bir rüzgarda hareketlenir ve titrerler. Sonbahar'da güzel kehribar sarısına bürünmektedir. Verimli toprakları tercih eder fakat kuru ve kumlu olan topraklarda da yaşayabilirler. 
Homeland, Europe and Asia. It can be 20m tall. It is a defoliating tree which has conical first and then oval - long corolla. The bark of body is smooth and peels it grey green bark in time while it is getting old. It has leaves which of its bottom is bluish and the upper is dark green, 5cm long, small and round shaped. It is moved and vibrated by any wind. It becomes amber in colour in Autumn. It prefers the fertile soil but can live in dry and Sandy soil.

B0147
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Prunus amygdalus (Badem Ağacı)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

Anavatanı; Güney Doğu Asya'dır.En fazla 9 m boy yapabilir.Tomurcuklar yaprak koltuğunda üçlü bulunur. Çiçekler yapraklanmadan hemen önce açar. Meyvenin bir yanı boydan boya olukludur, meyve çekirdeğinde de derin oluklar yer alır. Sıcak, ılıman iklim sevmektedir. Kuraklığa çok dayanıklıdır. Nemli havalardan ve rüzgarlardan hoşlanmazlar. Geç donlardan etkilendiği zaman meyve yapmaz.
Homeland, south-eastern Asia. It can be 9m tall. Buds are found triple in axil. Blossoms blooms before the leaves. That is, the fruit of a longitudinally corrugated. It enjoys hot or warm climate. It is drought tolerant. It doesn't like humid weather and winds. It doesn't make any fruit if it is effected by lately frost.

B0148
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Prunus avium (Beyaz Çiçekli Kiraz)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

Anavatanı; Avrupa, Orta Doğu ve Kafkaslar'dır. 20m boy ve 15 m en yapabilir. Tepe tacı yuvarlaktır. Kışın yapraklarını döker. Gövdesinin kabuğu kırmızı renklidir. Yeşil renkli olan yaprakları kışın sarı renkli olurlar. Demetler halinde, beyaz renkli çiçek açarlar. Yapraklanmadan önce çiçekleri açmaya başlar. Meyveleri ; kırmızı renklidir ve yenilebilir. Anaç bitki olarak aşılamada kullanılmaktadır.
Homeland, Europe, middle East and Caucasians. 20m tall and 15m wide. The top corolla is spherical. It defoliates in winters. The bark is the body is red. The green leaves become red in winters. They blooms white blossoms in bunches. It blooms before it has leaves. It has red edible fruits. It is used as grown plant in grafting.

B0149
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Prunus avium 'Plena' (Meyvesiz Beyaz Çiçekli Kiraz)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

Anavatanı; Fransa'dır. Tepe tacı ; yuvarlak ve geniştir. 12m boy ve 6 m en yapabilir. Gövde kabuğu ; kahverengi ve kırmızı renklidir. Yaprakları ; oval şekilde ve koyu yeşil renklidir. Çiçekleri katmerli ve beyaz renklidir. Meyve vermez. Prunus avium ile aynı yetişme koşullarına sahiptir.
Homeland, France. The top corolla is spherical and large. 12m tall and 6m wide. The bark of the body is red and brown. It has oval dark green leaves. Its blossoms are layered and white. It doesn't give fruits. It has the same growing conditions with prunus avium.

B0150
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Prunus x blireana ()

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

Prunus cerasifera ' Pissardii ' ile Prunus mume 'Alphandii' cinslerinin melez yoluyla üretilmesinden meydana gelen bir ağaçtır. Çiçekleri Mart-Nisan'da; katmerli , kokulu ve pembe renklidir . Yaprakları ; kızıl renklidir. Yetişme koşulları Prunus cerasifera' Pissardii' ile aynıdır.
It is a hybridly produced tree with pissardii and alphandii. Its blossoms are layered, fragrant and pink. The leaves are red. The growing conditions are the same as the pissardii.

B0151
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Prunus cerasifera 'Pissardii Nigra' (Kırmızı Yapraklı Süs Eriği)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

Anavatanı; Amerika'dır. 7m boy ve 5m en yapabilirler. Yuvarlak tepe tacına sahiptir. Kışın yaprak döken büyük çalı veya küçük ağaçlardır. Yaprakları bordo renklidir. Çiçekleri pembe renklidir. Meyveleri ; küçük , pembe eriklerdir. Meyveleri yenilebilir ve dekoratiftir. Her türlü toprakta yetişebilir. Yol ağaçlandırılmasında çok tercih edilmektedir.
Homeland, the USA. 7m tall and 5m wide. It has a spherical top corolla. They are big bushes or small trees which are defoliating. The leaves are claret red. The blossoms are pink. Its fruits are small pink plums. The fruits are edible and decorative. It can be brought up in any soil. It is mostly preferred in driveways.

B0152
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Prunus fruticosa 'Globosa' (Süs Vişnesi )

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

Anavatanı; Güney Doğu Avrupa'dan Sibirya'ya kadar olan Bölgeler'dir. Şaşırtıcı derecede kısa olan ( 4-6 m ) çok dallı çalı ya da ağaç formlu yaprak döken ağaçlardır. Tepe kısmından aşılandığında görünümünü düzgün kılan bir taç oluşturur. Budamaya ihtiyaç duymaz. Koyu yeşil renkli,2-3 cm eninde, 5-6 cm boyunda eliptik yaprakları vardır. Nisan'da açan, beyaz renkli çiçekleri vardır. Meyveler; çok bol olmamakla beraber ,kırmızı çileklere benzeyen, yenilebilir. Oldukça verimli, nemli ve kireçli toprak istemektedir. 
Homeland, the regions between south east Europe and Siberia. It is a defoliating densely branched bush or tree form and amazingly, very short (4-6 m). If it is budded on the top, a straight corolla occurs. It doesn't need budding. It has dark green elliptical leaves which are 2-3 cm wide and 5-6cm long. It blooms in April. The fruit is not much at all but edible and strawberry like. It needs a very humid, fertile and calcareous soil.

B0153
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Prunus laurocerasus 'Caucasica' (Karayemiş)

ZONE: Z[5b] , -16 / -25 °C

Anavatanı; Güneybatı Asya ile Güneydoğu Avrupa'da doğal olarak yetişir. Türkiye' de Giresun , Trabzon , Rize , Ordu ve Artvin civarında yüksek dağlık bölgelerde doğal olarak bulunur. Hızlı büyürler. Küçük , beyaz renkli çiçekler açar. Nemli ve gölgeli yerleri sever. Her dem yeşil çalı formunda bitkilerdir. Yapraklar derimsi kısa saplı ve oval şekillidir. Meyveleri zamanla siyah renk alır. Taze meyveleri yenmektedir. Kirliliğe karşı dirençlidir.  Çit bitkisi olarak ve perdeleme amaçlı kullanılmaktadır.
Homeland, south Eastern Asia and south eastern Europe. It is found naturally on the highlands in Turkey, especially in Giresun. Trabzon, Rize, Ordu and Artvin. It grows rapidly. It blooms little white blossoms. It enjoys humid and shade places. It is an evergreen bushy formed plant. The leaves are leather like short handled and oval. The fruits become black in times. The fresh fruits are edible. It is hardy to pollution. It is used as fence plants and windbreakers.

B0154
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Prunus lusitanica ()

ZONE: Z[7b] , -11 / -15 °C

Anavatanı; İspanya ve Portekiz'dir. 20 m boy ve 12m en yapabilirler. Her dem yeşil ağaçlardır. Yarım gövde veya tijli formlarda çok dekoratif görünür .Dalları kırmızı renklidir. Yaprakları ; parlak koyu yeşil renkli ve kenarları tırtıklıdır. Mayıs'ta , beyaz renkli ve kokulu çiçek açmaktadır. Koyu mor renkli meyve verirler. Yoğun yağış ve sert rüzgar alan iklimlere uygun değildir. Her türlü toprakta yetişebilir. Budanabilir bir bitkidir.
Homeland, Spain and Portugal. 20m tall and 12m wide. It is an evergreen tree. It is very decorative in half trunk or conductors forms. The branches are red. The leaves are bright dark and the edges are irregular. It blooms white fragrant blossoms in May. It gives dark purple fruits. It is not suitable for the excessively rainy and windy climates. It can be brought up in any soil. It can be budded.

B0155
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Prunus padus (Kuş Kirazı)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

Anavatanı; Avrupa ve Asya'dır. Oval, yoğun taçlı ağaçlardır. 10m boy yapabilir. Koyu gri kabuklu büyük çalı veya küçük ağaçlardır. Yaprakları ; sert yapılı , kenarları tırtıklıdır. Yapraklarının ; üstü açık yeşil , alt kısmı mavimsidir. Sonbahar'da yaprakları sarı veya kırmızı renk alırlar. Beyaz renkli ve badem kokulu çiçekleri vardır. Nisan- Mayıs'ta , salkım halinde siyah meyve vermektedir.
Homeland, Europe and Asia. They are oval and densely branched corolla trees. It can be 10m tall. It has dark grey rind, a large bush or small tree. The leaves are hard and the edges are irregular. The upper side of the leaves are light green and the bottom side is bluish. They become yellow or red in Autumn. They have white almond scented Blossoms. In April- may, it gives black fruits in clusters.

B0156
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Prunus persica (Şeftali Ağacı)

ZONE: Z[5b] , -16/ -25 °C

Dünyaya Çin' den yayıldığı düşünülen şeftali, uzun yaşam ve ölümsüzlük sembolüdür. Ağaç boyu genellikle 2 ve 2,5 metredir. Yaz mevsiminde meyve verirler. Dona karşı dayanıksızdır. Çok sayıda olan ve ağacı örten yaprakları vardır. İlkbahar'da erkenden ve yaprağından önce açan pembe renkli çiçekleri ,yabani güle benzemektedir. Ilıman iklimi seven bir bitkidir.
Peach which is thought to be spread out from China is the symbol of immortality and ever lasting lives. It is generally 2-2.5m tall. It gives fruit in summer. It is not frost resistant. It has plenty of leaves covering the whole tree. The pink blossoms before its leaves resembles to wild roses. It enjoys warm climate.

B0157
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Prunus sargentii ()

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

Anavatanı; Japonya,Çin ve Kore'dir. 20-30 boy yapabilir. Tırtıklı kenarları olan yaprakları 3-5 cm uzunluğundadır. Sonbaharda yapraklar kırmızı-turuncu bir renk alır. İlbahar'da gözükmeye başlayan pembe renkli çiçekleri, meyveleri takip eder. Tam güneş bitkisidir. Hava kirliliği ve rüzgara tahammülü yoktur. Uzun olmayan kuraklıklara dayanıklıdır. 
Homeland, Japan, China, Korea. 20-30m tall. The leaves with irregular edges are 3-5cm long. In Autumn the leaves become orange and red. The pink blossoms begin to be appeared in springs, follows the fruit. It is completely sun plant. It has no tolerance for air pollution and wind. It is hardy to drought that is not long lasting.

B0158
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Prunus serrulata 'Kanzan' (Japon Süs Kirazı )

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

Anavatanı; Çin'dir. Kiraz ağaçları arasında en yaygın ve güzel olanlarındandır. Yaşamının bir bölümünde altı geniş, sonrasında bütünü genişleyen, karakteristik taçlı, büyük çalı veya küçük ağaçlardır. İlk göründüklerinde bronz,sonradan parlak yeşil,sonbaharda sarı turuncuya bürünen yaprakları vardır.Çiçekler yoğun pembe renkli, çok katmerli olan çiçekler Nisan'da açmaktadır.
Homeland, China. It is the most popular one in all cherry trees. In a certain part of it life, its bottom is large. But then it becomes a large bush or a small tree with its wholly large stance and has characteristically corolla. At first sight, it is bronze. Afterwards it is shiny green, and has yellow orange leaves. The blossoms are pink and multi layered in April.

B0159
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Prunus serrulata 'Royal Burgundy' (Kırmızı Yapraklı Japon Süs Kirazı)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

10 m boy yapabilir. Tepe tacı yuvarlaktır. Prunus serrulata 'Kanzan' ile aynı özelliklere ve yetişme koşullarına sahiptir. Ayırt edici özellik olarak yapraklarının, İlkbahar'da mor renkli ve yazın kırmızı renkli olmasıdır. Verimli toprakları severler. Yaprak rengi nedeniyle süs bitkisi olarak çok uygundur.
It can be 10m tall. The top corolla is spherical. It has the growing conditions with kanzan. The distinctive difference is that the leaves are purple in springs and red in summer. It enjoys fertile soil. It is suitable for foliage planting because of its leaves' colour.

B0160
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Prunus virginiana 'Shubert' ()

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

Anavatanı; ABD'dir. Oval ve geniş taçlı bir ağaçtır. 12 m boy yapabilir. Yaprakları , koyu kırmızıdır. İlkbaharda, sarkık salkım şeklinde ve açık pembe çiçek açarlar. Koyu kırmızı renkli meyveleri vardır.
Homeland, the USA. It is a tree which has an oval and large top corolla. It can be 12m tall. The leaves are dark red. It springs it blooms pink blossoms which are floppy in clusters. It has dark red fruit.

B0161
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Pterocarya fraxinifolia (Dişbudak Yapraklı Kanatlı Ceviz)

ZONE: Z[5b] , -16/ -25 °C

Anavatanı; Kafkaslar ve Kuzey İran'dır. 20 m boy yapabilirler. Tabandan kemerli,dik sağlam dallardan oluşan geniş taçlı yaprak döken büyük ağaçlardır. Mızrak biçimli 11-25 yaprakçıktan oluşan,açık yeşil renkli ve sonbaharda canlı sarı renge bürünen, büyük yaprakları vardır. Çiçekler; Nisan-Mayıs'ta, sarkık başaklarda, 8-15 cm boyunda olup bunları aynı boydaki salkımlarda toplanan kanatlı meyveler izler. Nemli toprakları seveler. Geçici sellere de dayanıklı olmaları nedeniyle su yolları boyunda kullanılabilecek ideal bitkilerdir. 
Homeland, Caucasians and North Iran. It can be 20m tall. They are large defoliating trees which have large corollas consisted of arched floor, upright and strong. It has large leaves consisted of 11-25 lanceolate leaflets, which are light green and vivid yellow in Autumn. Blossoms; they are 8-15cm long placed in floppy spikes and the winged fruit as long as the others. It enjoys humid soil. As it is hardy to water pressure, it can be used safely by the water canals.

B0162
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Punica granatum (Süs Narı)

ZONE: Z[8a] , -6 / -10 °C

Anavatanı; Orta Asya'dır. İdeal iklimini Akdeniz Bölgeleri'nde bulabilen 6 metre boy yapabilen ağaçlardır. Dallarında 4 cm uzunluğunda dikenler vardır. Yaşlandıkça bükükleşen gövde çok dekoratif bir görünüm alır. Yaprakları dar ve parlak yeşildir. Çiçekler ; Haziran'da açmaya başlayan,yalın, kırmızı-turuncu renkte, çan biçimlidir. Olgunlaştıklarında kabuğu kırmızı, içi turuncu-kırmızı renkte elmaya benzeyen bölümlere ayrılmış ve çok sayıda tohum içeren yenilebilir meyveleri oluştururlar. Nar Ağacı meyvelerinin pazarlanması amaçlı yetiştirildiğinde verimli,nemli topraklarda yetiştirilir. Fakat süs bitkisi olarak kullanılacaksa kayalık ve güneşli yamaçlarda iyi yaşarlar. Kuraklığa dirençlidir.
Homeland, middle Asia. They are 6m tall trees which can find its ideal weather conditions Mediterranean climate. It has 4cm long thorny on branches. The curved body has a very decorative appearance. The leaves are bright and narrow. The blossoms are belly shaped, red orange, plain in June. When it gets matured, it has red shelled fruits. The fruits have plenty of edible seeds. Pomegranate tree is brought up in fertile and humid soil if its fruit is supposed to be sold. But if you use it as a foliage plant, it can be brought up in rocky and sunny hillsides. It is drought tolerant.

B0163
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Punica granatum 'Albopleno' ()

ZONE: Z[8a] , -6 / -10 °C

Punica granatum'dan tek farklı çiçekleridir. Çiçeklerin kenarları beyaz renklidir. Punica granatum'dan çiçekleri daha hoş bir görüntü oluşturur. 
The only difference between punica granatum is their blossoms which has white edges. Its blossoms are lovelier than Punica granatum's.

B0164
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Pyrus calleryana 'Chanticleer (Süs Armudu)

ZONE: Z[3b] , -26/ -35 °C

Anavatanı; Amerika'dır. Doğal olarak ince, oval, çok düzgün bir taç oluşturan, orta ölçülere sahip (8-12 m), yaprak döken ağaçlardır. Oval 10 cm kadar uzunlukta oldukça sert, parlak, yeşil renkli yapraklara sahiptir. İlkbahar'dan Sonbahar'a kadar, yapraklarının rengi ; sarıdan kırmızıya doğru değişim gösterir. Kirliliğe dayanıklı, hastalıklara karşı dirençlidir. Caddeleri ve çok geniş olmayan yolları güzelleştirmek için tercih edilir.  
Homeland, the USA. It is a middle height defoliating tree which has natural thin, oval and smooth top corolla. The leaves are 10cm long which are quite hard, shiny and green. The colour of the leaves changes from yellow to red, from spring to autumn. It is hardy to pollution and strong enough for disease. It is used for ornamenting avenues and the streets that are not so large.

B0165
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Pyrus salicifolia 'Pendula' (Sarkık Dallı Süs Armudu)

ZONE: Z[3b] , -26/ -35 °C

Ana dalları sarkıktır ve ana dalların üzerindeki sürgünler yere doğru büyürler. Dalları dikenlidir. Gövdesinin rengi ; gümüşi gridir. Yaprakları ; tüylü ve gri renklidir. Beyaz çiçekleri yapraklarla aynı zamanda açarlar. Kuraklığa dayanıklıdırlar.
The main branches are hanging down and the shoots on the main branches grow downward. The branches are thorny. The bark of body is silver grey. The leaves are feathery and grey. The white blossoms bloom at the same time as the leaves. It is drought tolerant.

B0166
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Quercus castaneifolia (Kestane Yapraklı Meşe )

ZONE: Z[3b] , -26/ -35 °C

Anavatanı; Kafkasya ve Basra Körfezi'dir. 30 m boylanabilir. Yuvarlak bir forma sahip yaprak döken ağaçtır. Yaprakları ; oval şekilde ve kenarları dişlidir. Yapraklarının ; alt kısmı gri renkli , üst kısmı parlak yeşildir.
Homeland, Caucasians and Basra Bay. It can be 30m tall. It is a spherical defoliating tree. The leaves are oval and the edges are irregular. The upper side of the leaves are shiny green and the bottom of the leaves are grey.

B0167
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Quercus cerris (Türk Meşesi)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

Anavatanı; Orta ve Güney Avrupa , Küçük Asya'dır. 30 m boylanabilir. Yüksek boylara ve oldukça geniş tepe tacına sahiptir. Yaprakları oval şekilde ve yeşil renklidir. Meyveleri ; 2-3 cm uzunluğunda ve gruplar halinde olan palamutlardır.
Homeland, middle and southern Europe, Asia Minor. 30m tall. It has a very tall height and quite large top corolla. The leaves are oval and green. Its fruits are the acorns which are 2-3 cm tall and in groups.

B0168
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Querqus frainetto (Macar Meşesi)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

Anavatanı; Güney Doğu Avrupa'dır. Balkanların dağlık bölgelerinde, 1000 m kadar olan yerlerde doğal olarak gelişen,yaprak döken büyük ağaçlardır. Sonbahar'da, kızıl-kırmızı renge bürünen kışın yaklaşması ile ise kahve-kırmızıya dönüşen 9-15 cm uzunluğunda canlı yeşil yaprakları vardır. Çiçekler; Mayıs'ta, 6-8 cm boyunda başaklar şeklinde ve bunları izleyen 2-2,5 cm boyundaki meşe palamutlarını oluşturur. Nemli toprakları tercih eder fakat kuru ve bakımlı alanlarda da yaşayabilir. Çok aydınlık ortamlarda yapraklar,Sonbahar'da tüm ihtişamını göstererek, daha fazla renklenirler. 
Homeland, south eastern Europe. They are huge trees which are naturally found on the highlands of Balkans till 1000m attitudes. It has bright green leaves 9-15cm long and red in Autumn, reddish brown in winters. The blossoms 6-8cm long in May are the oak acorns which are found in spikes. It prefers moist soil but can be brought up in dry and well maintained ones. In a very bright environment, the leaves become more glorious by showing its colour.

B0169
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Querqus ilex (Pırnal Meşesi)

ZONE: Z[7b] , -11 / -15 °C

Anavatanı; Akdeniz Havzası'dır. 25 m boy yapabilen ağaçlardır. Akdeniz makilerinin başlıca kurucusu olan bu meşe türü, güçlü bir gövde ( çapı 1m bazen 2 m'ye ulaşabilir ), ve geniş,yayık,küre şekilli,çok sıkı,güneş geçirmeyen bir taca sahiptir. Kabuk uzun süre pürüzsüz ve gri renkli kalır. Yaşlı ağaçlarda dörtgen ya da çok köşeli parçalara bölünerek kahve-gri renk alır. Yapraklar kısa saplardadır. Yapraklar ilk göründüklerinde her iki yüz de yumuşak tonda,soluk yeşil renkli ve tüylüdür. Sonradan yetişkin dönemlerinde sert,üst yüzü koyu yeşil olan yapraklarını oluşturur.Çiçekler; hem erkek hem dişiler başaklar halindedir ve Mayıs'ta çıkarlar. Sarı renkli ilk açan çiçekler dekoratiftir. Kuru sıcak yazlardaki su kıtlıklarına dayanıklıdır. En sert olanlarda dahil,her türlü budamaya dayanıklıdır. çalı formunda yüksek çitlerin yapımında kullanılabilir. Denizden rüzgarlarla gelen tuzlar yaprak yapısına hiçbir zarar veremez. Denize yakın yerlerde rüzgar siperi oluşturmak için kullanılır.
Homeland, Mediterranean Basin. 25m tall trees. This kind of oak tree which is the main founder of the Mediterranean shrubs, has a very strong body and large, oval, globe like, sun proof to corolla. The bark remains smooth and grey for a long time. In older ones, it becomes brown grey by divided into rectangular particulars. The leaves re on the short branches. The leaves are soft, pale green and feathered when it is young but in time the leaves become hard, dark green. The blossoms are seen both in male and female spikes in May. The early bloomed blossoms are decorative. It is hardy to scarcity of water. They are suitable for any budding. It can be used as bushy shaped fences. The salty wind doesn't effect it. It can be used as wind shelter near the sea.

B0170
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Querqus palustris (Bataklık Meşesi)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

Anavatanı; Kuzey Amerika'dır. 25 m boylanabilir. Düz gövdeli ve yatay olarak genişleyen, çok sıkı dalları olan yaprak döken ağaçlardır. Zaman içinde yapraklar çok belirgin şekilde dar ve konik tacın alt kısmına doğru sarkarlar.  7-15 cm boyunda,sivri ve derinlemesine çizikli,her iki yüzü de parlak yeşil renkli yaprakları,kışın tomurcukların ucunda başlayıp,sonra tüm yaprak ve dallara yayılan,yoğun kahve-kırmızı renklenme yapar. Nemli ve sulak topraklarda çok iyi yaşar fakat hafif kuru olanlarda dahil,normal bahçe topraklarında da iyi sonuç verir.
Homeland, North America. 25m tall. They are defoliating trees which have straight body and which grow up horizontally. It has densely branched leaves. In time, the leaves hang down to the bottom of narrow conical corolla. The leaves which are 7-15m tall, are sharp, deeply cracked, bright green on both sides, are brown and reddish. It grows up well in watery and moist soil but can also be brought up in the slightly dry normal garden soil.

B0171
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Querqus phellos (Söğüt Yapraklı Meşe)

ZONE: Z[5b] , -16 / -25 °C

Anavatanı; Orta ve Güney Amerika'dır. Sıcak iklimlerde her dem yeşil yada yarı her dem yeşil , soğuk iklimlerde yaprak döken bir ağaçtır. Tepe tacı ; oval ve geniştir. Gövde kabuğu ; gri renkli ve küçük levhalar halinde soyulur. Mızrak gibi , tam kenarlı yaprakları vardır. Yaprakları söğüt yaprağına benzemektedir. Sonbahar'da , yaprakları turuncu renge dönüşür.
Homeland, middle and southern America. In hot climates, it is evergreen but in cold ones, it is half evergreen and defoliating. The top corolla is oval and large. The bark of body is grey and peels in small sheets. It has lanceolate leaves. The leaves resemble to willow leaves. In autumn, the leaves are orange.

B0172
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Querqus petraea (Sapsız Meşe)

ZONE: Z[3b] , -26/ -35 °C

Batı ve Kuzey Britanya, Batı Avrupa, Kuzeybatı Anadolu, Trakya, Marmara Bölgesi, İç Anadolu ve Güney Anadolu'dur.  30 m boy yapabilir. Dişi çiçekler sürgünlere çok kısa bir sap ile bağlandığından bu ismi almıştır. Dış görünüm olarak saplı meşeye benzemektedir fakat palamutları sapsız, yaprak dipleri kulaksızdır. Fransızların fıçı yapımında kullandığı meşe türüdür. Ağır killi toprakları severler. Yarı gölge veya gölge ağacıdır. 
Homeland, west and North Britain, west Europe, Northeast Anatolia, Thrace, the Marmara region, central Anatolia and southern Anatolia. 30m tall. It is called like this because the female blossoms tie up to the shoots by a very short handle. It looks like to handle oak tree. But the acorns are not tightly tied up. This is the oak kind which is used for making barrels by French. It likes heavy clay soils. It is semi shade or shade tree.

B0173
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Querqus robur (Saplı Meşe)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

Anavatanı; Avrupa ve Orta Doğu'dur. Küre şeklinde tepe tacı vardır. 35 m boy ve 20 m en yapabilir. 10 ile 15 cm boyunda, 4-5 loplu,sapsız yaprakları vardır. Sonbahar'da sarı kahverengiye bürünen,koyu yeşil yapraklar; dallarda uzun süre kalırlar. Erkek çiçekler çok belirgindir. Yeşil-sarı renkli başaklarda sarkarlar. Meyveler; uzun salkımlarda bulunan meşe palamutlarıdır. Verimli ve derin toprakları,ayrıca geçirgen olduğu sürece de nemli toprakları da tercih eder. 
Homeland, Europe and Middle East. It has a globe like top corolla. 35m tall and 25m wide. The leaves are 10-15 cm long and have 4-5 lobbes. The long remaining yellow brown leaves are on the branches. The male blossoms are very obvious. They hangs down from yellow green spikes. The fruit is the oak acorns. They prefers moist and permeable soil which are deep and fertile.

B0174
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Querqus robur 'Fastigiata Koster' (Sütun Formlu Saplı Meşe)

ZONE: Z[3b] , -26/ -35 °C

Dar ve sarkmadan gövdeye yakın dalları ile zamanla daha kompakt olan tacı nedeniyle ilginçtir. Diğer özellikleriyle Q. robur ile aynıdır.
It is interesting because of its narrow and branches close to body and its compact corolla. The other aspects are same with Q.robur's.

B0175
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Querqus rubra (Amerikan Meşesi)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35°C

Anavatanı; Doğu Amerika'dır. Kubbeli geniş tacı ve tepeye kadar dik uzanan gövdesi vardır. 25 m boy ve 18 m en yapabilir. Yataya yakın genişleyen sağlam yan dalları ile güçlü yaprak döken büyük ağaçlardır. Parlak ve gri kabuk yaşla birlikte kahverengiye döner ve gövde kabuğunda yarıklar oluşur. Çekişme olmaksızın yayılabileceği çok açık alanlar ister ve tüm ağaçta aynı anda görülen Sonbahar'daki kırmızı renk dönüşümü nedeniyle parklarda ve bahçelerde kullanılır. Sonbahar'da koyu kırmızıya bürünen yaprakları vardır. toprak konusunda oldukça toleranslıdır. Derin ve iyi drene edilmiş topraklarda daha iyi gelişir. Kireçli topraklara uygun değildir. 
Homeland, east America. It has a domed large corolla and a body stands upright. 25m tall, 18m wide. They are strong defoliating trees with its horizontally enlarged side branches. It is suitable for the foliage planting as it has a very nice colour changings of red in autumn. It is solid tolerant but it grows well in well drained deep soil. It is not suitable for calcareous soil.

B0176
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Querqus suber (Mantar Meşesi)

ZONE: Z[7b] , -11 / -15°C

Anavatanı; Akdeniz Havzası'dır. 20 m boy ve 15 m en yapabilir. Gövde ve dallar önce pürüzsüz ve gri renkte olup,  7. ve 8. Yılda mantara dönüşen bir kabukla kaplıdır. 5 cm' uzunluk ve 2 cm'ye kadar genişlikte,sert,dişli-sivri kenarlı,üstü koyu yeşil, altı tüylü ve gümüş renkli yaprakları vardır. İyi bir nem oranı ister,toprak asitli veya hafif asitli olmalı ve kireçsiz olmalıdır. Her türlü budamaya dayanır. Bu nedenle alttan dallı, ponponlu, tek bükük gövdeli gibi farklı formlarda biçimlendirebilir. 
Homeland, Mediterranean Basin. 20m tall, 15m wide. The body and the branches are smooth and grey till the 7th or 8th year. Then it becomes corky. The leaves are 5cm tall and 2cm wide, hard, irregular. The upper side is dark green and bottom of the leaves is feathered and silver. It needs a good humidity rate. The soil should be acidic or slightly acidic and lime. It is hardy to any bidding. Hence, it can be shaped in various forms.

B0177
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Querqus x turneri (İngiltere Meşesi)

ZONE: Z[5b] , -16 / -25 °C

Anavatanı; İngiltere'dir. Quercus ilex ile Quercus robur'un çaprazlanması ile elde edilmiştir. Dik duruşlu, geniş oval ve çok yüksek olmayan gövdeli her dem yeşil veya her dem yeşil büyük çalı veya küçük ağaç formunda olan bitkilerdir. Loplu ve dişli kenarları olan ovale dönen formda, 5 cm ' den 13 cm ' e varan uzunlukta ve 2,5 - 4 cm genişliğinde, üst yüzeyi parlak  koyu yeşil ve alt yüzü gri renkli yaprakları vardır. Verimli, killi, tercihen nemli toprak ister. 
Homeland, England. It is produced by diagonally amalgamation of Ilex and Robur. They are evergreen, upright, large, oval large bushes or small trees. It has leaves 5-13cm long and 2, 5-4cm wide which of its bottom is grey and the upper is shiny dark green. It needs fertile, argillaceous and preferably moist soil.

B0178
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Rhus typhina (Sumak Ağacı)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

Anavatanı ; Kuzey Amerika'dır. 8 m boy yapabilir. Tepe tacı ; geniş ve yuvarlaktır. Dalları ; kadife gibidir ve tüylüdür. Yaprakları ; tırtıklı ve koyu yeşil renklidir. Sonbahar'da , yaprakları kırmızı veya turuncu tonda renklenirler. Salkım şeklinde çiçekleri ; kırmızı renklidir. Her türlü toprakta yetişebilir ve kirliliğe karşı dayanıklıdır.
Homeland, northern America. 8m tall. The top corolla is large and spherical. The branches are like velvet and feathered. The leaves are dark and irregular. The leaves are red or orange in Autumn. The blossoms in the cluster form are red. It can be brought up in any soil and hardy to pollution.

B0179
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Rhus typhina 'Dissecta' (Sumak Ağacı)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

Rhus typhina ' nın kültür varyetesidir. Yapraklarının eğreltiotuna benzemesi ve Sonbahar'da yapraklarının renk değişimiyle ayrılırlar. Ayrıca yaprakları tüylüdür. Yaprakları yere sarkar ve dekoratif bir görünüm sağlar. Yetişme koşulları , Rhus typhina 'nın koşulları ile aynıdır.
It is a variety of cultures of Rhus typina. As its leaves resemble to ferns and the colour changings in Autumn, it is separated from the other. Also the leaves are feathered. The leaves are hanging down to ground and create a decorative appearance. The growing conditions are the same as the Rhus typhina's.

B0180
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Rhus typhina 'Tiger Eyes' (Sumak Ağacı)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

Anavatanı ; Amerika'dır. 2 m boylanır. Daha yavaş büyürler. Fazla boylanmaz ve yapraklar yere değerler. Yapraklarının sapları mor renklidir . Yapraklarının rengi ; parlak altın sarısıdır. Egzotik bir çalıdır.
Homeland, the USA. 2m tall. It grows up slowly. They don't grow up too much and the leaves reach to the ground. The handles of the leaves are purple. The leaves are bright golden. It is an exotic bush.

B0181
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Robinia hispida 'Rosea' (Pembe Çiçekli Gül Akasya)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

Anavatanı ; Güneydoğu Amerika'dır. 4m boy yapabilirler. Geniş bir tepe tacı vardır. Dalları kırmızı tüylerle kaplıdır. Kışın yaprak döken küçük ağaçlardır. Yapraklarının üstü koyu yeşil , alt kısmı ise gri renklidir. Mayıs ve Haziran Ayları'nda pembe , lila renkli çiçek açarlar. Çiçekler salkım şeklinde bir arada dururlar. Toprak konusunda seçici değillerdir. Yol kenarlarında ve yeşil alanlarda tek başına kullanılabilir.
Homeland, south eastern America. 4m tall. It has a large top corolla. The branches are covered by red feathers. They are small trees which defoliates in winters. The upper side is dark green and the bottom is grey. It blooms pink and lilac blossoms in May and June. The blossoms are close to each other. They aren't selective about soil. It can be used alone on roadsides and green areas.

B0182
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Robinia x margaretta 'Pink Cascade' (Mor Çiçekli Yalancı Akasya)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

Anavatanı ; Amerika'dır. 10 m boy ve 8 m en yapabilir. Tepe tacı geniştir. Dalları kahverengi renkli ve dikenlidir. Yaprakları ; 11-19 yaprakçıktan oluşur ve yeşil renklidirler. Mayıs ve Haziran 'da , kırmızı çiçek açarlar ve çiçekleri kokuludur. Çiçekler salkım halinde dururlar. Rüzgara karşı dayanıksızdırlar. Yetişme koşulları ;Robinia pseudoacacia gibidir.
Homeland, America. 10m tall and 8m wide. The top corolla is large. The branches are brown and thorny. The leaves are consisted of 11-19 leaflets and green. In May and June, it blooms red fragrant blossoms. The blossoms are in the cluster form. It is not hardy to wind. It has the same growing conditions as the Robinia pseudoacacia's.

B0183
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Robinia pseudoacacia (Beyaz Çiçekli Yalancı Akasya)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

Anavatanı ; Doğu Amerika ve Kuzey Amerika'dır. Avrupa'ya ve Türkiye'ye ilk olarak gelen türlerdendir. Türkiye'de yaygın olarak , park ve bahçelerde , yol kenarlarında, karayollarında kullanılmaktadır. 25 m boy ve 15 m en yapabilir. Gövdesi diktir ve gri renkli kabuğu soyulur. Yaprakları ; 30 cm kadar uzundur ve eliptik şekildedirler. Yapraklarının üst tarafı yeşil , alt tarafı mavidir. Dalları dikenlidir. Mayıs ve Haziran'da , beyaz ve kokulu çiçek açarlar.Killi ve hafif kireçli toprakları tercih ederler. Kök sistemleri , kalitesiz toprakları azotla güçlendirir.
Homeland, East and North America. It is the fist coming kinds to Turkey and to Europe. It is mostly used in roadsides, in parks and gardens in Turkey. 20m tall and 15m wide. The body is vertical and the grey bark can be peeled. The leaves are elliptical and 30cm long. The upper side of the leaves are green and the bottom side is blue. The branches are thorny. In May and June, it blooms white fragrant blossoms. They prefer calcareous soil. The root system strengths the soil poor of quality by nitrogen.

B0184
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Robinia pseudoacacia 'Twist Baby' (Beyaz Çiçekli Yalancı Akasya)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

4 m boy ve 4 m en yapabilirler. Dalları kıvrık ve sarkıktır. Bodur bir Yalancı Akasya'dır. Çiçekliklerde ve kaya bahçelerinde görsellik için çok uygundur.
4m tall and 4m wide. The branches are curved and floppy. It is a dwarf liar acacia. It is well suitable for flower pots and rock gardens.

B0185
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' (Top Akasya)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

Anavatanı ; Avusturya'dır. Budama yapılmadan yuvarlak , top şeklinde gelişirler. Dalları çok sayıda dikensizdir. Yaprakları , Robinia pseudoacacia'nın kilere benzer. Top Akasyalar çiçek açmazlar. Her türlü toprakta yaşayabilir.
Homeland, Austria. Before budding, it grows up spherical like a ball. The branches are plenty and thornless. The leaves look like the Robinia pseudoacacia's. They don't bloom. They can be brought up in any soil.

B0186
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Salix alba (Beyaz Söğüt)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

Anavatanı ; Avrupa , Asya ; Kuzey Afrika'dır. 20 m boy ve 15 en yapabilir. Konik formlu yaprak döken ağaçtır. Dalları ince ve uçları sarkıktır. Yaprakları mızrak şeklinde ve gümüşi renklidir. Yaprakları rüzgarda oldukça estetik bir görünüm oluştururlar. Nemli toprakları tercih ederler. Ülkemizde genelde su kenarlarında kullanımı çok yaygındır. Soliter olarak peyzajda kullanılır.
Homeland, Europe, Asia and North Africa. 20m tall and 15m wide. It is a conical defoliating tree. The branches are thin and the tips are floppy. The leaves are lanceolate and grey. The leaves have a very aesthetical appearance in windy days. It prefers moist soil. In our country it is used near the watery places. It is used as solitary in landscaping.

B0187
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Salix babylonica , (Salkım Söğüt)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

Anavatanı; Çin ve Doğu Asya'dır. 15 m boy ve 15 m en yapabilir. Yaprak döken ağaçlar arasında en sarkık olanıdır. Gövdesi , gri renklidir. Gövdesinden , yeşil renkli ince ve sarkık bir çok dal çıkar. Dalları yüzeye kadar sarkıktır. Yaprakları ve çiçekleri aynı zamanlarda çıkarlar. Mızrak şeklindeki yapraklarının üst yüzü açık yeşil , alt yüzü gri renklidir. Çiçekleri başaklar halinde sarkık haldedir. Nemli ve sulak yerleri severler. Peyzajda su kenarlarında ve gölge amaçlı kullanılır.
Homeland, China and East Asia. 15m tall and 15m wide. It is the most floppy of all defoliating trees. The body is grey. There are plenty of thin branches come up from the body. The branches are floppy to the ground. The leaves and the blossoms are synchronized. The upper side is light green and the bottom side is grey of lanceolate leaves. The blossoms are in spikes. They enjoy moist and watery places. In landscaping, it is used as shade tree.

B0188
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Salix babylonica 'Aurea' (Sarı Salkım Söğüt)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

Salix babylonica ile aynı yapısal özelliklere sahiptir. Gövde kabuğunun ve dalları sarı renklidir. Yaprakları ; parlak yeşil sarı renkli olup Sonbahar'da sarı renge dönüşmektedir. Yetişme koşulları ve kullanım alanları Salix babylonica ile aynı özelliktedir.
It has the same structural aspects of salix babylonica. The bark and the branches are yellow. The leaves are shiny green and in Autumn it becomes yellow. The growing conditions and the usage is the same as salix babylonicaa's.

B0189
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Salix caprea 'Kilmarnock' (Sarkık Dallı Söğüt)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

2.50 m boy ve 1.50 m en yapabilir. Salix caprea'nın ters aşılanmasıyla meydana gelen bir söğüttür. Uzun ve sarkık dalları yere kadar uzanırlar. Kış sonunda , safran sarısı ve tüylü olan çiçekleri açar. Yapraklarının üstü koyu yeşil , alt kısmı açık yeşildir. Her türlü toprakta yaşar. Peyzajda soliter olarak ve yay yolu kenarlarında kullanılabilir.
2.50m tall and 1.50m wide. It's a kind of willow produced by grafted in adverse with salix caprea. The long and the floppy branches reach to the ground. At the end of the winter, it blooms saffron feathered blossoms. The upper side of the leaves are dark green. The bottom of the leaves are light green. It can be brought up in any soil. In landscaping it is used as solitary and in spring road edges.

B0190
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Salix matsudana 'Tortuosa' (Tirbişon Söğüdü/ Burgulu Söğüt)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

Anavatanı ; Çin ve Kore'dir. 12 m. Boy yapabilmektedir. Hızlı bir gelişim göstermektedir. Sürgünleri ; kıvrık ve burgulu şekildedir. Sürgünleri ; sarı ve yeşil renklerindedir. Dağınık bir form yapısı vardır. Yaprakları; uçları kıvrık ve kenarları dişlidir . Budamaya elverişlidir. Bol ışık ihtiyacı vardır. Peyzajda ; su kenarlarında ve yeşil alanlarda gölge ve estetik bakımından önemli bir yere sahiptir.
Homeland, China and Korea. 12m tall. It grows up rapidly. The shoots are curved and spiral. The shoots are yellow and green. It has a messy form. The leaves are curved and irregular. It is suitable for budding. It needs full light. It has an important place in landscaping in terms of aesthetics and shade in green areas and water edges.

B0191
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Schinus molle (Karabiber Ağacı)

ZONE: Z[9a] , -1 / -5 °C

Anavatanı ; Meksika ve Peru'dur. 15 m boy ve 10 en yapabilir. Her dem yeşil bir ağaçtır. Yaprakları tüysüdür. Dalları sarkık şekildedir. İlkbahar'da, salkım vaziyetinde sarı çiçek açarlar, yazın çıkan yuvarlak kırmızı meyveleri sonbaharda olgunlaşır. Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde, hızlı yetişen ve su isteği az olduğundan park ve bahçe tanzimlerinde kullanılır. Kabuklarından Amerikan sakızı elde edilir. Yaprakları el ile sıkıldığında karabiber gibi koku verdiğinden halk arasında karabiber ağacı olarak bilinmektedir. Işığı sevmektedir.
Homeland, Mexico and Peru. 15m tall and 10m wide. It is evergreen tree. The leaves are featherless. The branches are floppy. In springs, yellow blossoms are in the form of cluster. In summer it gives fruit and they get matured in Autumn. In Mediterranean and Aegean regions, it is used in park and garden landscaping as it needs less water and as it grows rapidly. The chewing gum is obtained from its bark. As It smells like black pepper, it is also known as black pepper tree among the people. It enjoys light.

B0192
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Sophora japonica (Sofora)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

Anavatanı; Çin ve Kore'dir. 20 m boy yapabilir. Tepe tacı yuvarlak şekildedir. Kışın yaprak dökerler. Koyu yeşil renkli,genç bitkilerde gövdede ve dallarda beyaz lentisellerle lekelenen kabuğu ile karakteristiktir. Yetişkin örneklerde gövde ve yeşil dallar koyu gri renk alırlar. Oval şekilde ve koyu yeşil renkli yaprakları vardır. Temmuz'da , kelebek şeklinde ve beyaz renkli salkım şeklinde çiçek açarlar. Her türlü toprakta yetişir. Kavurucu sıcağa,kuraklığa,kirliliğe dayanıklıdır. Gölge ağacı olarak , yol kenarlarında ve parklarda kullanılır.
Homeland is China and Korea. 20m tall. The top corolla is spherical. It defoliates in winters.It is characteristic with its dark green bark which is spotted by white Lentisel on young plants' body and branches. In grown ones, the body and the green leaves are dark grey. It has oval and dark green leaves. It blooms butterfly like white blossoms in clusters in July. It is brought up in any soil. It is hardy to book hot, drought and pollution. It is used as shade tree on roadsides and in parks.

B0193
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Sophora japonica 'Pendula' (Ters Aşılı Sofora)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

Anavatanı; İngiltere 'dir. Sophora Japonica'nın  aşılanmasıyla elde edilen yaprak döken bir ağaçtır. 8 m boy ve 8 m en yapabilirler. Dalları kıvrıktır. Kıvrılan dallar oldukça estetik bir görünüm sağlar. Yaprakları döküldükten sonra dallarının yoğun ve karışık yapısı çok güzel bir manzara görüntüsü oluşturur. Diğer özellikleriyle S. Japonica ile aynıdır. Peyzajda, soliter olarak süs bitkisi görevi görürler.
Homeland, England. It is a defoliating tree which is got by grafting of sophora japonica. 8m tall and 8m wide. Its branches are curved. The curved branches provide an aesthetical appearance. Its complex branches give a wonderful view after it defoliates its leaves. In any other aspects, it is not different from s.japonica. In landscaping, it is used as a foliage plant solitary.

B0194
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Sorbus aria (Beyaz Yapraklı Kuş Üvezi)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

Anavatanı; İngiltere 'dir. Sophora Japonica'nın  aşılanmasıyla elde edilen yaprak döken bir ağaçtır. 8 m boy ve 8 m en yapabilirler. Dalları kıvrıktır. Kıvrılan dallar oldukça estetik bir görünüm sağlar. Yaprakları döküldükten sonra dallarının yoğun ve karışık yapısı çok güzel bir manzara görüntüsü oluşturur. Diğer özellikleriyle S. Japonica ile aynıdır. Peyzajda, soliter olarak süs bitkisi görevi görürler.
Homeland, England. It is defoliating tree which is got by grafting of sophora japonica. 8m tall and 8m wide. Its branches are curved. The curved branches provide an aesthetical appearance. Its complex branches give a wonderful view after it defoliates its leaves. In any other aspects, it is not different from s.japonica. In landscaping, it is used as a foliage plant solitary.

B0195
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Sorbus aucupari (Kuş Üvezi)

ZONE: Z[2a] , -36 / -45 °C

Anavatanı; Avrupa,Asya ve Kuzey Afrika'dır. Yaşlandıkça yuvarlaklaşan, kimi zaman tabandan dallı,dik duruşlu yaprak döken ağaçlardır. 12 m boy ve 6 m en yapabilirler. Kenarları dişli , koyu yeşil yaprakları vardır. Mayıs-Haziran'da salkımlı beyaz çiçek açar. Çiçeklerden sonra kırmızı meyveler oluşur. Her türlü toprakta yetişir. Uzun kuraklık dönemleri ve yaz sıcaklarına dayanamaz. Soğuğa karşı dayanıklıdır. Yol kenarlarında , şevlerde ve canlı çit uygulamalarında kullanılır.
Homeland, Europe, Asia and North Africa. They are defoliating trees which are sometimes floor branched, upright and them gets spherical when it gets older. 2m tall and 6m wide. It has dark green leaves which are irregular. In June, it blooms white blossoms in clusters. After the blossoms, the red fruits are seen. It can be brought up in any soil. It can't stand the drought long lasting and summer hot. It is hardy to cold. It is used on roadsides, slopes and in live fences.

B0196
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Sorbus aucuparia 'Autumn Spire' (Kuş Üvezi)

ZONE: Z[2a] , -36 / -45 °C

6 m boy ve 4 m en yapabilirler. Sütun şeklinde duruşu vardır. Meyveleri sarı renklidir. Sonbaharda , yapraklarının yeşilden kırmızı renge dönüşmesi ile peyzaj alanlarında süs bitkisi olarak tercih edilmektedir. Yetişme koşulları Sorbus aucuparia ile aynıdır.
6m tall and 4m wide. It is column like stance. The fruit is yellow. It is preferred as a foliage plant in landscaping when its leaves change from green to red. Its growing conditions are the same as the sorbus aucuparia's.

B0197
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Sorbus koehneana (Kuş Üvezi)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

Anavatanı ; Güney Avrupa , Kuzey Afrika , Batı Asya 'dır. 15 m boy ve 15 m en yapabilmektedir. Yuvarlak ve geniş bir tepe tacına sahiptir. Yapraklarının üst kısmı koyu yeşil renkli ve alt kısmı tüylüdür . Mayıs'ta ,salkımlar halinde beyaz çiçekler açar. Kırmızı yeşil renklerinde yenilebilir meyve üretirler. Nemli ve kireçli toprakları tercih ederler.
Homeland, southern Europe, northern Africa, western Asia. 15m tall and 15m wide. It has a spherical and large top corolla. The upper side of the leaves are dark green and the bottom is feathered. In May, the white blossoms are seen in clusters. It produces edible red and green fruit. It prefers moist and calcareous soils.

B0198
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Sterculia platanifolia ()

ZONE: Z[8a] , -6 / -10 °C

Anavatanı ; Vietnam ve Japonya'dır. 12 m boy ve 8 m en yapabilmektedirler. Geniş ve küremsi bir tepe tacına sahiptir. Yaprakları büyüktür (20-30 cm)ve çınar yaprağına benzemektedir . Kışın yapraklarını dökmektedir. Mayıs'ta , salkım şeklinde ve sarı renkli çiçeklerini açmaktadır. Sonbaharda meyve vermektedir. Tek başına gölge ağacı olarak kullanılabilmektedir.
Homeland, Vietnam and Japan. 12m tall and 8m wide. It has a large globe like top corolla. It has very big leaves resemble to the plane's. (20-30cm) It defoliates in winters. In may, yellow blossoms are seen in clusters. In Autumn, it gives fruit. It is used as a shade tree alone.

B0199
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Styrax japonicus (Japon Tesbih Çalısı)

ZONE: Z[5b] , -16 / -25 °C

Anavatanı Çin,Kore ve Japonya'dır.Sıklıkla uç kısımlara doğru sarkık,yelpaze şeklinde,yayık dallı yaprak döken küçük ağaç veya büyük çalıdır. Oval şeklide ve açık yeşil renkli yaprakları vardır. Çanımsı,beyaz,kokulu,bükük saplı,mayıs ayında sarı renkli çiçekler açar. Duvarlar, eğimli alanlar gibi yüksek konumlarda ve sarkık çiçek demetlerinin oluşturduğu setlerin altında kullanıma uygundur.
Homeland, China, Korea and Japan. It is either a small tree or a large bush which defoliates the leaves which are frequently floppy at the edges, fan shaped and broad. In May, it has bell like, white, fragrant, curvy handled, yellow blossoms. It is well suitable for the high positions and under the barriers constructed by floppy bunches of Flowers such as walls and inclined areas.

B0200
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Tilia cordata , (Dağ Ihlamuru)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35°C

Anavatanı ; Avrupa'dır. 30 m boy v3 15 m en yapabilmektedir. Çok hızlı büyümektedir.Genç yaşlarında konik şeklide , ileriki yaşlarında yuvarlak şekil almaktadır. Dallar dik büyümektedir ve sonra kıvrılmaktadır. Yaprakları ; kalp şeklinde ve kenarları dişlidir. Yapraklarının üst yüzeyi parlak yeşil renkli , alt yüzeyi soluk yeşil veya mavi renklidir. Sonbahar'da , yaprakları sarı renge dönüşmektedir. Haziran ve Temmuz Ayları'nda , sarı renkli ve kokulu çiçek açmaktadırlar. Nemli ve organik maddece zengin topraklarda iyi yetişmektedirler. Sıcağa , kuraklığa ve kirliliğe dayanıklıdır. Park ve bahçelerde , yol kenarlarında , soliter veya gruplar halinde kullanılmaktadır. Tuzlu serpintisine karşı dayanıklıdır.
Homeland, Europe. 30m tall and v3 15m wide. It grows up rapidly. In its early ages. It is conical and afterwards it becomes spherical. The branches grows vertically and then curves. The leaves are heart shaped and the edges are irregular. The upper side of the leaves is shiny green, the bottom of the leaves is pale green or blue. In autumn, the leaves become yellow. In June and July, it has yellow fragrant blossoms. It is brought up in moist soil and in the soil rich in organic matter well. It is hardy to heat, drought and pollution. It is used as solitary or in groups in parks and gardens and roadsides.

B0201
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Tilia europaea 'Pallida' (Piramit Şeklinde Avrupa Ihlamuru)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35°C

35 m boy ve 18 m en yapabilmektedir. Çok hızlı büyümektedir. Dış görünüşü piramite benzemektedir. Dik gövdesi vardır. Dalları eğiktir. Kışın yapraklarını dökmektedir. Yaprakları ; kalp şeklindedir ve kenarları dişlidir. Yeşil renkli yaprakları , sonbaharda sarı renge dönüşmektedir. Haziran'da , sarı renkli , gruplar halinde çiçekler açmaktadır. Nemli ve organik maddece zengin toprak istemektedir. Kirliliğe dayanıklıdır. Park ve bahçelerde , yol kenarlarında , gruplar halinde veya soliter olarak kullanılmaktadır. Rüzgara karşı dayanıklıdır.
30m tall and 18m wide. It grows rapidly. Its appearance is like a pyramid. It has a vertical body. The branches are italic. It defoliates in winters. Its leaves are heart shaped and the edges are cloven. The green leaves become yellow in autumn. In june, it blooms yellow blossoms in groups. It needs soil rich in organic matters and moist soil. It is hardy to pollution. It is used either in groups or as solitary in parks, gardens and on the roadsides. It is hardy to wind.

B0202
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Tilia cordata ' Greenspire' (Konik Formlu Dağ Ihlamuru)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35°C

Anavatanı ; ABD'dir. Tilia cordata'nın konik şekilli varyetesidir. 18 m boy ve 12 m en yapabilmektedir. Kışın yapraklarını dökmektedir. Yaprakları ; kalp şeklinde ve parlak koyu yeşil renklidir. Sonbahar'da , yaprakları sarı renge dönüşmektedir. Çiçekleri ; sarımsı beyaz renkli ve çok kukuludur. Her türlü toprakta yetişmektedir. Düşük ısılara karşı dirençli ve kuraklığa dayanıklıdır. Park ve bahçelerde , yol kenarlarında , gruplar halinde ve soliter olarak kullanılmaktadır.
Homeland, the USA. It is a conical variety of Tilia cortada. 18m tall and 12m wide. It defoliates in winters. Its leaves are heart shaped and shiny dark green. In autumn, the leaves become yellow. The blossoms are yellowish White and fragrant. It can be brought up in any soil. It is hardy to lower heat and it is drought resistant. It is used in parks and gardens, on roadsides either in groups or as solitary.

B0203
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Tilia platyphyllos (Büyük Yapraklı Ihlamur)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35°C

Anavatanı ; Avrupa'dır. 30 m boy ve 20 m en yapabilmektedir. Tepe tacı, tam yuvarlak şekildedir. Dalları kırmızı renklidir. Açık yeşil renkli olan yaprakları , Sonbahar'da sarı renge dönüşmektedir. Sarımsı beyaz olan çiçekleri , çay olarak demlemek için en uygun olanıdır. Kireçli ve geçirgen topraklarda iyi yetişmektedir. Park ve bahçelerde , yol kenarlarında , gruplar veya soliter olarak kullanılmaktadır. Ayrıca , rüzgara karşı dayanıklı olduklar için set ve rüzgar perdesi olarak kullanılmaktadır.
Homeland, Europe. 30m tall and 20m wide. The top Corolla is in round shape. The branches are red. The lighter leaves become yellow in autumn. The yellowish White leaves are more suitable for tea. It grows up well in calcareous and permeable soil. It is used in parks and gardens, on roadsides either in groups or as solitary. Furthermore, it is used as a barrier and windbreaker as it is hardy to the wind.

B0204
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Tilia tomentosa (Gümüşi Tüylü Ihlamur)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35°C

Anavatanı; Avrupa, Orta Doğu'dur.  30 m boy ve 20 m en yapabilmektedir. Yuvarlak taçlı yaprak döken ağaçlardır. Yuvarlak ve kalp şeklinde yaprakları vardır. Yapraklarının ; üst yüzeyi parlak yeşil , alt yüzeyi gümüş gri renklidir. Sonbahar' da , yapraklarının rengi sarı renge dönüşmektedir. Haziran ve Temmuz'da çok kokulu ve bol çiçekler oluşturur. Kuraklığa ve kirliliğe karşı dirençlidir.  Kuru topraklarda da yaşayabilir. Ancak yapraklarını erken döker. Park ve bahçelerde , yol kenarlarında , gruplar halinde ve soliter olarak kullanılmaktadır.
Homeland, Europe and Middle East. 30m tall and 20m wide. They are defoliating trees which have round Corolla. It has round and heart shaped leaves. The upper sides of the leaves are shiny green and the bottom sides are silver grey. The colur of the leaves becomes yelloe in autumn. In june and july, it has fragrant blossoms. It is hardy to drought and pollution. It can live in dry soil. Yet it defoliates earlier. It is used in parks and gardens, on roadsides either in groups or as solitary.

B0205
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Ulmus glabra , (Dağ Karaağacı)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35°C

Anavatanı; Avrupa ve Asya'dır. 35 m boy ve 15 m en yapabilmektedir. Kışın yapraklarını dökmektedir. Yaprakları ; alt kısmı yumuşak ve tüylü , üst kısmı sert ve tüylü , koyu yeşil renktedirler. Yapraklanmadan önce çiçek açmaktadırlar. Çiçekleri ; salkım şeklinde ve mor renklidir. Nemli ve verimli olan toprakları tercih etmektedir. Park ve bahçelerde , gruplar halinde veya soliter olarak ve yol kenarlarında kullanılmaktadır.
Homeland, Europe and Asia. 35m tall and 15m wide. It defoliates in winters. The bottom sides of the leaves are soft and feathered, the upper sides are hard, feathered and dark green. Before foliation it blooms. The blossoms are in the cluster form and purple. It prefers the moist and fertile soil. It is used in parks and gardens, on roadsides either in groups or as solitary.

B0206
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Ulmus glabra 'Pendula' (Sarkık Dallı Dağ Karaağacı )

ZONE: Z[3b] , -26 / -35°C

5 m boy ve 10 m en yapabilmektedirler. Geniş bir tepe tacına sahiptir. Yetişme koşulları ve özellikleri Ulmus glabra ile aynıdır. Dar ve geniş alanlarda dahil park ve bahçelerde , gruplar halinde veya soliter olarak kullanılmaktadır.
5m tall and 10m wide. It has a large top Corolla. The growing conditions and the features are the same as Ulmus Glabra's. It is used in parks and gardens in groups or as a solitary including narrow and large areas.

B0207
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Ulmus minor , (Ova Karaağacı)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35°C

Anavatanı; Avrupa ve Batı Asya'dır.30-40m kadar boylanabilen 1-2 m çap yapabilen, uzun ömürlü geniş tepeli bir ağaçtır. Kabuk genç gövdelerde ince ve düzgün, yaşlılarda kalın ve derin çatlaklıdır. Gövde çoğu kez mantar tabakası ile kaplıdır. Yapraklarının üst yüzü parlak koyu yeşil ve pürüzsüzdür.Yapraklar eliptik veya ters yumurta biçiminde 6-9 cm uzunluğundadır. Çiçekler çok kısa saplı, demetler halinde bir araya toplanmışlar. Işık isteği fazla olan bir ağaçtır. Taze, nemli ve yarı nemli toprakları ister. Park ve bahçelerde , yol kenarlarında gruplar halinde veya soliter olarak kullanılmaktadır.
Homeland, Europe and Western Asia. 30-40m tall and 1-2m diameter. It is a long lasting tree which has a large top. The bark is thin and smooth in young bodies and it is thick and deeply cracked in old ones. Mostly the body is covered with fungal membranes. The upper sides of the leaves are shiny green and smooth. The leaves are 6-9cm long either elliptical or in reverse egg shaped. The stalks of the blossoms are very short and gathered in bunches. It is a tree which requests more light. It requests fresh, moist or semi moist soils. It is used in parks and gardens, on roadsides either in groups or as solitary.

B0208
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Ulmus minor 'Umbraculifera' (Küre Fomlu Ova Karaağacı )

ZONE: Z[5a] , -26 / -29 °C

6 m boy ve 5 m en yapabilmektedir. Aşılama yöntemi ile üretilen bir Karaağaç türüdür. Küre şeklinde tepe tacı vardır. Oval şekilde , kenarları çift dişli parlak yeşil yaprakları vardır. Nemli ve kireçli toprakları tercih etmektedir. Park ve bahçelerde , Gruplar halinde veya soliter olarak kullanılmaktadır.
6m tall and 5m wide. It is akind of Elm produced from grafting. It has a spherical top Corolla. It has oval leaves which of its edges are double cloven and shiny green. It prefers humid and hard soil. It is used in parks and gardens, on roadsides either in groups or as solitary.

B0209
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Ulmus pumila , (Çin Karaağacı)

ZONE: Z[2a] , -36 / -45 °C

Anavatanı ; Sibirya ve Çin'dir. 25 m boy ve 15 m en yapabilmektedir. Gövdesi pürüzsüzdür. Dik şekilde büyümektedir . Yaprakları ; kenarları dişli ve parlak yeşil renklidir. Sonbaharda , yaprakları sarı renge dönüşmektedir. Temmuz'da yaprakları dökülmeden önce , mor renkli çiçek açmaktadır. Yetişme koşulları ; Ulmus minor ile aynıdır. Park ve bahçelerde, yol kenarlarında , gruplar halinde ve soliter olarak kullanılmaktadır.
Homeland, Siberia and China. 25m tall and 15m wide. The body is smooth. It grows vertically. It has the leaves which has cloven edges and dark green. In autumn, the leaves become yellow. In july, before defoliating, it blooms purple blossoms. The growing conditions are the same as Ulmus minor's. It is used in parks and gardens, on roadsides either in groups or as solitary.

B0210
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Zelkova serrata (Japon Karaağacı)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

Anavatanı; Çin, Kore ve Japonya'dır. 12 m boy ve 12 m en yapabilmektedir. Küre şeklinde dış görünüşe sahiptir. Kışın yapraklarını dökmektedir.  Sonbaharda portakal kırmızımsı ve bronz renk alan uzun-oval açık yeşil yaprakları vardır. Nisan ve Mayıs'ta yeşil küçük damarlı meyveleri gösterirler. Killi,nemli ve verimli toprak isterler. Büyük park ve bahçeler için uygundur. Yol kenarlarında , gruplar halinde veya soliter olarak kullanılmaktadır. Rüzgara ve kirliliğe karşı dayanıklıdır.
Homeland, China, korea, and Japan. 12m tall and 12m wide. It has a spheroidal appearance. It defoliates in winter. It has long oval green leaves which become reddish orange and bronze in autumn. In April and may, it shows little green fruits which has small vessels. They want moist, clay and fertile soils. It is suitable large parks and gardens. It is used either in groups or as a solitary on roadsides. It is hardy to wind and pollution.

B0211
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Ziziphus zizyphus (Hünnap)

ZONE: Z[5b] , -16 / -25 °C

Anavatanı; Asya'dır. Ilıman ve yarı tropik iklimlerde yetişmektedir. Dalları dikenli ve esnektir. Oval ve mızrak şeklinde, koyu yeşil yaprakları vardır. Çiçekleri ; küçük şekilde ve sarı renklidir. Meyveler ; Oval şekilde ve parlak kahverengi renklidir. Her türlü toprakta yetişmektedir. Kuraklığa dayanıklıdır . Park ve bahçelerde , gruplar halinde yada soliter olarak kullanılmaktadır. Tuzlu su serpintisine dayanıklı olduğu için sahil şeridinde kullanılmaktadır.
Homeland Asia. It is brought up in warm and semi tropical climates. The branches are thorny and flexible. It has oval and lanceolate dark green leaves. The blossoms are little and yellow. The fruits are oval and bright Brown. It is brought up in any soil. It is drought resistant. It is used in parks and gardens, on roadsides either in groups or as solitary. As it is hardy to salty splash it is used in coast line.Bize Ulaşın

Turgutlu Botanik Park Süs Bitkileri ve Peyzaj Ltd.Şti.

Turgutlu: Ankara-İzmir Karayolu Irlamaz Çayırı Üzeri
Turgutlu-Manisa-Türkiye

Antalya: Doğuyaka Mah. 1210 Sk.Orman Fidanlığı Karşısı
Muratpaşa-Antalya-Türkiye

Tel : +90 236 312 3242
Fax : +90 236 312 3242

info@turgutlubotanikpark.com

Haber Gurubu

Firmamız ve ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi olmak için Haber Grubumuza üye olun.