Turgutlu Botanik Park | İbreli Ağaçlar | Abies alba

İbreli Ağaçlar


A0001
İbreli Ağaçlar

Abies alba (Orta Avrupa Göknarı)

ZONE: Z[3b] , -26 /-35 °C

Güney ve Orta Avrupa'nın dağlık bölgelerinde doğal olarak bulunur.Gençliğinde dar piramidal tepe yapar, ileri yaşlarda bozulur, yuvarlaklaşır. Her dem yeşil kalan yaprakları vardır. 60 m. 'ye kadar boylanabilir. Soğuğa ve gölgeye dayanıklıdır. Yüksek nem ihtiyacı vardır. Park ve bahçelerde soliter olarak ve rüzgar perdesi olarak kullanılmaktadır.
They are naturally found on the highlands of south and middle Europe. In its early ages it forms narrow pyramidal hill then it deforms itself and becomes spherical. It is evergreen and hardy. It can be 60 meters height. It is strong enough to endure the cold weather and shade. It needs high moisture. It is used as solitary or windbreaker in parks and gardens.

A0002
İbreli Ağaçlar

Abies cilicica (Toros Göknarı)

ZONE: Z[3b] , -26 /-35 °C

Toroslar ve Amanos Dağları. Lübnan ve Suriye'de de küçük ormanlar kurar.30 m.'ye kadar boylanabilmektedir. Her dem yeşil kalan yapraklara sahiptir. Piramit şeklinde tepe tacı vardır. Soğuğa dayanıklıdır. Yarı gölge ortamlarda da yaşayabilir. Türkiye'ye endemik olan bir türdür. Peyzajda kullanımı bakımından ; park ve bahçelerde , yol ağacı olarak ve rüzgar perdesi olarak kullanılmaktadır.
Taurus and Amanos (Nur) Mountains. It forms wood in Lebenon and Syria. It can be 30 meters height. It is evergreen and hardy. It has a pyramidal corolla. It is strong enough to endure the cold weather. It can survive in half shade environment. It is an endemic sort in Turkey. As its usage in landscape; it is also used as parkway tree and windbreaker.

A0003
İbreli Ağaçlar

Abies nordmanniana subsp. nordmanniana (Doğu Karadeniz Göknarı)

ZONE: Z[3b] , -26 /-35 °C

Anavatanı ; Kafkasya ile Kuzeydoğu Anadolu'nun dağlık kesimlerinde yetişmektedir.Ülkemizde Doğu Karadeniz ormanlarında yayılış gösterir.Kışa dayanıklı , donlara karşı duyarlı ,gölge ve nemi seven ağaçlardır.Peyzajda park, bahçe ve yol ağacı olarak kullanılır.
Homeland; it is planted in Caucasian and highlands of Northeast Anatolia. It spreads out the forests of Eastern Blacksea Region in our country. It is hardy but sensitive to frost and it enjoys moist and shade. It is used for parkways, parks and gardens.

A0004
İbreli Ağaçlar

Abies nordmanniana subsp. bornmuelleriana (Uludağ Göknarı)

ZONE: Z[3b] , -26 /-35 °C

Türkiye'ye ait olan endemik bir taksondur. 40 m'ye kadar boylanan 1.sınıf orman ağacıdır.Kışa dayanıklı , dona karşı duyarlıdır.Gölge ve yüksek nem ister.Peyzajda park ,bahçe ve yol ağacı olarak kullanılır.
It is an endemic taxon in Turkey. It is an exclusive forest tree which can be 40 meters height. It is hardy and it needs shade and dense damp. It is used for parkways, parks and gardens.

A0005
İbreli Ağaçlar

Abies normanniana subsp. Equi-trojani (Kazdağı Göknarı)

ZONE: Z[3b] , -26 /-35 °C

Türkiye'ye özgü Kazdağları'nda doğal yayılış gösteren endemik bir taksondur.
It is an endemic taxon spreads out the Mont Ida Region, peculiar to Turkey.

A0006
İbreli Ağaçlar

Abies pinsapo (İspanya Göknarı)

ZONE: Z[3b] , -26 /-35 °C

Vatanı Güney İspanya'dır. 20-25 metre boy ve 1 metre en yapabilmektedir. Her dem yeşil kalan yaprakları vardır. Tepe tacı , piramit şeklindedir.Sürgünler tüysüzdür. Kabuk gençlikte gri ve düz, ileri yaşlarda siyah ve pulsu çatlaklıdır. Kozalaklar dik duruşlu, silindirik, kahverengi olup, dış pul (brakte) gözükmez.Ilıman iklim için uygundur. Donlara karşı duyarlıdır. Güneşi sever ve yarı gölgede de dayanıklıdır. Koyu dokulu bir ağaç olup, vurgulanmak istenen objelerin arkasında tek veya gruplar halinde kullanılabilir.
It is from the southern Spain. It can be 20-25 meters in height and 1 meter in width. It is evergreen and it has a pyramidal corolla. Shoots are hairless. The bark is smooth and grey when it is young. In the course of time, it becomes black scaly cracked. It has brown cylindrical upright cones and the exo-bark does not appear. It is well suitable for temperate climate, sensitive to frost. It enjoys sunshine and it is also tough in semi shade. It is a dark textured tree which can be used alone or in groups behind the object we want to emphasize.

A0007
İbreli Ağaçlar

Araucaria araucana (Maymun Çıkmaz)

ZONE: Z[7a] , -11 /-15 °C

Anavatanı; ?ili olan 40-45 m boylanabilen çok karakteristik ibreli bir bitkidir. Yüksek nem düzeyi olan ortamlarda,gevşek,verimli,nemli,çok geçirgen topraklarda gelişir. Her dem yeşil yapraklar parlak yeşil renklidir. Yapraklar belli bir yaşa kadar gövdeyi tamamen kapatır. Erkek ve dişi çiçekler ayrı taraflarda gelişir. Nesli tükenmekte olan bu ağaçlar , son derece dekoratiftir ve peyzajda soliter olarak kullanılmaktadır.
It is a very characteristic coniferous plant from Chile and it can grow up 40-45 meters. It thrives in the environment with high humidity level and in loose, fertile, moistured and permeable soil. Its evergreen leaves are always bright green. Foliage completely covers the body up to a certain age. Male and female blossoms develop on separate sides. These endangered trees are very decorative and can be used at landscaping as solitary.

A0008
İbreli Ağaçlar

Araucaria heterophylla (Salon Arokaryası)

ZONE: Z[9a] , -1 /-5 °C

Anavatanı Nolfork Adası'dır. Yayılış gösterdiği yerler ; ?ili , Avustralya , Amerika ve Hindistan'dır. Her dem yeşil ibreli olan Arokaryalar dikine büyüme gösterir. Ilıman iklimi severler ve -1 C'nin altında kalan ortamlarda zarar görebilmektedir.
Its homeland is Norfolk island. It can also be found on Chile, Australia, America and India. Araucarias which are evergreen coniferous trees grow up vertically. They enjoy temperate climate and can be damaged under -1C degree.

A0009
İbreli Ağaçlar

Calocedrus decurrens (Yeşil Su Sediri)

ZONE: Z[5a] , -26 / -29 °C

Anavatanı; Kaliforniya'dır. Sütun veya piramit duruşlu , 20 m kadar boy yapan bir ağaçtır. Parlak yeşil yaprakları ovuşturulduğunda çok hoş bir koku yayarlar. Sonbahar - Kış aylarında çiçekler bol ve belirgindir. Erkek çiçekler altın sarısı, yoğun kahverengi kozalaklarda gelişen dişiler ise yeşil renklidir. Hemen hemen her türlü toprakta gelişirler. Kirliliğe dayanıklıdır. 
Its homeland is California. It is a pyramidal or column tree which grows up to 20meters. Its shiny green leaves emit a very pleasant scent when rubbed. The blossoms are plentiful and obvious in autumn and winter months. The male blossoms are golden and the female ones in dark brown cones are green. They grow in almost any soil. They are pollution resistant.

A0010
İbreli Ağaçlar

Calocedrus decurrens ' Aureovariegata' (Sarı Alacalı Su Sediri)

ZONE: Z[5a] , -26 / -29 °C

15-20m boylarında, sütun şeklinde, her dem yeşil bir ağaçtır. Kabuğu, kırmızı kahverengi ya da tarçın rengindedir. Bu kültür formunda kimi sürgün ve yapraklar ana türden farklı olarak altın sarısı rengindedir. Parlak altın sarısı renkteki kimi yaprak ve sürgünleri ile çok değerli bir peyzaj bitkisidir. Rüzgar perdesi ve soliter olarak kullanılır.
It is a column formed, evergreeen, 15-20 meters height tree. Its bark is reddish brown or cinnamon. In this form, unlike the main species; some shoots and leaves are golden. It is a very valuable landscaping plant with its some shiny golden shoots and leaves. It is used as windbreaker or solitary.

A0011
İbreli Ağaçlar

Cedrus atlantica (Atlas Sediri)

ZONE: Z[5b] , -16 / -25 °C

Anavatanı; Cezayir ve Fas'tır. 35 m boy yapabilir. Uzun süre dik kalabilen tepe tacı yaşlandıkça yere paralel bir görünüm alır. Her dem yeşil bir ağaçtır. Yaprakları aromatik kokuludur. Kireçli olanlar da dahil, aşırı nemli olmadıkları sürece farklı toprak türlerine uyum sağlar. Park ve bahçelerde soliter olarak kullanılmaktadır.
Its homeland is Algeria and Morocco. It grows up to 35 meters. Its top corolla remaing upright for a long time becomes parallel to the ground while getting old. It is an evergreen tree. Its leaves are fragrant aromatic. They adapt to different soil types as long as they are not excessively humid, including limy ones. It is used as solitary in parks and gardens.

A0012
İbreli Ağaçlar

Cedrus atlantica 'Glauca' (Mavi Atlas Sediri)

ZONE: Z[5b] , -16 / -25 °C

Anavatanı; Kuzey Afrika'dır. Geniş piramit duruşlu görkemli bir ibreli ağaçtır. Her dem yeşil ibreler, 2,5-5 cm boyunda, canlı gri-mavi renklidirler. Çok büyük bahçeler, parklar, meydanlar ve binaların yanında etkileyicidirler. 
Its homeland is Northern Africa. It is a glorious tree with a wide pyramidal shape. Evergreen foliage is 2,5-5cm height and bright grey-blue. They are very impressive not only in large gardens, parks and squares but also next to the buildings.

A0013
İbreli Ağaçlar

Cedrus atlantica 'Glauca Pendula' (Sarkık Mavi Atlas Sediri)

ZONE: Z[5b] , -16 / -25 °C

Anavatanı; Fransa dır. 1 m ile 2.5 m arasında değişen bir yükseklikte C. atlantica gövdesinin baş kısmından aşılanarak elde edilir. Nihai formu her durumda gösterişlidir. Geniş alanlarda kullanılması uygundur. Park ve bahçelerde soliter olarak kullanılmaktadır. 
Its homeland is France. It is got by budding from the head of the C.Atlantica body. Its final shape is magnificent in any event. It is well suitable for large areas. It is used as solitary in parks and gardens.

A0014
İbreli Ağaçlar

Cedrus deodora (Himalaya Sediri)

ZONE: Z[5b] , -16 / -25 °C

Anavatanı; Himalayalar ve Afganistan'dır. Geniş ve düzgün piramit duruşlu , 25 m kadar boy yapabilen ibreli bir ağaçtır. Sarkık alt dalları kendisine bir sarkaç görünümü ve heybetli bir görüntü oluşturur. Hafif asitli toprakları tercih ederken, orta verimlilikteki her türlü toprakta yaşar. Aşırı ve uzun süren nemlerden zarar görürler.
Its homeland is Himalayas and Afghanistan. It is a coniferous tree with is wide and smooth pyramidal stand, grows up to 25 meters. Its dropping lower branches create a pendulum shape and create an imposing apperance. It can live in any sort of medium efficient soil while preferring slightly acidic one. It is damaged by excessive and longlasting humidity.

A0015
İbreli Ağaçlar

Cedrus deodora 'Aurea' (Altuni Himalaya Sediri)

ZONE: Z[5b] , -16 / -25 °C

8-10 metre boy yapabilen her dem yeşil bir Sedir türüdür.En dikkat çekici özelliği altın sarısı ibreleridir.Genelde 4-5 metre kadar yanlara büyüme eğilimdedirler .Parlak sarı renkleri baharda ilk sürgünlerle daha belirgin olurken yaza doğru renkleri yumuşar .Genelde bol güneşli yerlerde iyi gelişim gösterirler.Bazı sedir türleri gibi çok hızlı büyümezler.
It is an evergreen Cedar which can be 8-10 meters height. Its most remarkable feature is its golden coniferous foliage. They are usually tend to grow up 4-5 meters horizonheighty. While its shiny golden colours are brighter in spring with its early shoots, its colour becomes softer toward summer. Generally, they grow in shiny regions well. They do not rapidly grow like some other Cedar sorts.

A0016
İbreli Ağaçlar

Cedrus deodora 'Feelin Blue' (Yayılıcı Himalaya Sediri)

ZONE: Z[5b] , -16 / -25 °C

Anavatanı : Hollanda'dır. Dalları yatay, dal uçları aşağı doğru sarkıktır. Genç evrede piramidal bir gövdeye sahip ise de, zamanla tepe formu bozulur, yayvanlaşır. Serbest büyürse toprağa kadar dallanır.
Its homeland is Holland. The branches are horizontal and the branch tips are dropping down. Although it has a pyramidal body in its young stage, the top shape deforms and becomes splayed in course of time. If it is grown free, it can ramify to the ground.

A0017
İbreli Ağaçlar

Cedrus deodora 'Golden Horizon' (Sarı Himalaya Sediri)

ZONE: Z[5b] , -16 / -25 °C

Anavatanı : Hollanda'dır. Dalları yatay, dal uçları aşağı doğru sarkıktır. İbreli yapraklar sarı renktedir. İlkbahar'da altın sarısı , yazın altın sarısı- yeşil , sonbaharda sarı-yeşil , kışın sarı-yeşil renklerinde değişim gösterir.
Its homeland is Holland. The branches are horizontal and the branch tips are dropping down. Its coniferous leaves are yellow. It is golden in spring, golden-green in summer, yellow-green in autumn and winter.

A0018
İbreli Ağaçlar

Cedrus deodora 'Pendula' (Sarkık Formlu Himalaya Sediri)

ZONE: Z[5b] , -16 / -25 °C

Anavatanı : Almanya'dır. Himalaya Sediri ve Gösterişli Himalaya Sediri ile hibrit olarak çoğaltılmıştır. 7-8 metre boy yaparken 5-6 metre de yanlara doğru büyümektedir. Sarkık dalları dikkat çekicidir. İbreleri koyu yeşil renkte olup oldukça sıktır. Bol güneşli alanları sevmelerine karşın fazla sudan hoşlanmamaktadır..
Its homeland is Germany. It is replicated as hybrid with Cedrus deodara and Flashy deodar. It grows up 7-8 m height and horizonheighty it can be 5-6m width. Its dropping branches are impressive. The coniferous foliage is thick and dark green. Though it enjoys sunshine, it does not enjoy excessive water.

A0019
İbreli Ağaçlar

Cedrus deodora 'Robusta Glauca' (Mavi Himalaya Sediri)

ZONE: Z[5b] , -16 / -25 °C

Anavatanı : İtalya'dır. Piramidal bir gövdeye sahiptir. Dallar yatay olarak çıkar, yeni sürgünler ve tepe kısmı sarkık bir yapıya sahiptir. Yaprakları açık mavi veya gri - yeşil renklidir. Bütün ılıman bölgelerde yetişebilir.Tam güneş alan ve asidik toprağı olan yerlere dikilmelidir. Büyük bahçeler için tek başına güzel görüntü oluşturmaktadır.
Its homeland is Italy. It has a pyramidal body. The branches thrives horizonheighty, the new shoots and the top part have a floppy structure. The leaves are light blue or grey-green. It can be planted in any temperate climate. It should be planted in areas which have full sun and acidic soil. It forms a good image haline in any large gardens.

A0020
İbreli Ağaçlar

Cedrus libani (Lübnan Sediri)

ZONE: Z[5b] , -16 / -25 °C

Lübnan'da çok az sayıda kalmışlardır. Güneydoğu Toroslar'da yaygın olarak görülür. Bu yüzden Toros Sediri de denilir. 40 m boy, 2 m ene ulaşabilir. Işık isteği fazla olan bir bitkidir. Killi,kireçli,kumlu toprakları tercih eder.Sığ-taşlı-kalker topraklar üzerinde  yetişir, derin topraklarda iyi gelişme göstermektedir.
There is a very small number remained in Lebanon. It is seen in the southeastern toros most. So, ıt is also called as Toros Cedar. It can reach to 40 meters height and 2 meters width. It is a plant wants sunshine. It prefers calcareous sandy clay. It grows in shallow stony limestone soil best. But it does not grow in deep soils well.

A0021
İbreli Ağaçlar

Cephalotaxus harringtonia 'Fastigiata' (Dik Formlu Yalancı Porsuk)

ZONE: Z[5b] , -16 / -25 °C

Anavatanı ; Kore ve Japonya'dır.Dik dallarıyla çalı duruşlu ibreli gövdeden az ayrıktır. Taxus baccata ''fastigiata'' ya çok benzer fakat daha dalları seyrektir ve yaprakları daha büyüktür. Sıcak iklimlerde yarı gölgeli ortam tercih edilmelidir. Serin ve nemli iklimlerde doğrudan güneş daha iyidir. 
Its homeland is Korea and Japan. With its upright branches, it has a bushy shape and a little bit separated from the coniferous body. It looks like 'Taxus baccata fastigiata' very much but has larger leaves and more sparse branches. In hot climates, semi shade environments should be preferred. Direct sunshine is better in cool and humid climates.

A0022
İbreli Ağaçlar

Chamaecyparis lawsoniana (Lavson Yalancı Servisi)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

Anavatanı: Kalifornia'nın Oregon Eyaleti'nde oldukça sınırlı bir alan içerisinde doğal yetişen bir türdür. 60m kadar boy ve 2-4 m çap yapabilen, dar tepeli sarkık dallı ağaçlardır. Sürgünler ve yaprak ovuşturulduğunda, reçine ile karışık kuvvetli maydanoz kokusuna benzer bir koku alınır. Kış soğuklarına karşı dayanıklıdır. Nem isteği fazladır. Işık isteği fazladır.  Toprak iklim koşulları uygun olmak koşuluyla her türlü toprakta yetişebilir. Budamalara dayanıklıdır. Çit yapımında kullanılabilir. Serbest halde büyütülerek parklarda ve geniş alanlarda da kullanılabilir. 
Homeland: It is a naturally grown sort which is found in a quite narrow area in Oregon, California. They grow up to 60 m high and 2-4meters width. They are trees which have narrow tops and overhanging branches. It smells like a strong parsley scent with resin when its shoots and leaves are rubbed. It is hardy to winter cold. It enjoys moisture and light. It can be planted in any kind of soil that is suitable for the climate. It is pruning resistant. It can be used for fence making. It can also be used in parks and large areas after being grown at large.

A0023
İbreli Ağaçlar

Chamaecyparis lawsoniana 'Elwoodii' (Mavi Ellwoodii Yalancı Servisi)

ZONE: Z[5b] , -16 / -25 °C

Dik formlu büyüyen , yaprakları defter yaprağı gibi , mavimsi dumanlı bir renk sergilerler.Vatanında 1000 m'nin altında, Okyanus İkliminin etkisinde kalan bol yağışlı kozalaklı ormanlarında gelişir. Kış soğuklarına karşı dayanıklıdır. Nem isteği fazladır. Işık isteği fazladır. İklim koşullarına uygun her türlü toprakta yetişir.
It grows uprightly, has bluish smoky leaves like notebook pages. It grows in rainy cony forests of ocean climate under 1000 meters in its own homeland. It is hardy and enjoys dampness and light. It can be planted in any kind of soil according to the climate.

A0024
İbreli Ağaçlar

Chamaecyparis lawsoniana 'Stardust' (Sarı Yalancı Servisi)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

Altuni renkli piramit formlu çeşittir. Peyzaj uygulamalarında tercih edilen çeşittir. 8-10 m boy , 4-6 m genişliğe ulaşabilirler. Aşırı sulama ve Alkali Topraklara dikilmesi uygun değildir.
It is a golden pyramidal type that is mostly preferred in landscaping. It can reach 8-10 meters height and 4-6 meters width. It is not suitable for excessive watering and alkaloid soil.

A0025
İbreli Ağaçlar

Chamaecyparis nootkatensis ' Pendula' (Sarkık Formlu Nootka Servisi)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

Gövde dik büyüyen , esnek ve sarkık dallarıyla son derece estetik bir görünüme sahip olan Hayalet Ağaçları ; 14 m boy ,4m en yapabilir. Bu şekilde çok dekoratif bir görünüme sahip olan bu ağaç park ve bahçelerde özellikle soliter olarak kullanıma uygundur. Mat - koyu yeşil pullardan oluşan yaprakları yoğun aromatik ve hoş bir koku yayar. Tüm yalancı serviler içinde odunu en değerli olanıdır. Kuzey Amerika'da güney Alaska-Oregon arasında yayılır. Özellikle nemli vadilerde, 650-2500 m. aralarında yetişmektedir. Uzun ömürlü bir ağaçtır.
The ghost trees which has vertically growing body and flexible floppy branches aesthetically grows up 14 meters high and 4 meters width. This tree is well suitable for using as solitary in parks and gardens and has a very decorative shape. The leaves formed with darkish green spangles give densely aromatic scent. Its wood is the most valuable in all false cypresses. In north America, it is found between Alaska and Oregon. Especially in humid valleys, it grows between 650 and 2500 meters. It is a long lasting tree.

A0026
İbreli Ağaçlar

Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis' (Bodur Yalancı Servi)

ZONE: Z[2a] , -36 / -45 °C

Anavatanı ; Japonya'dır. Genç yaşta yuvarlak veya konik formludurlar. Kabuksu formlu dolgun , parlak koyu yeşil yaprakları vardır. Nemli ,serin yeri severler.
It's come from Japan. In its early ages, it is conical or spherical. It has barky, chubby, bright, dark green leaves. They enjoy cool and damp places.

A0027
İbreli Ağaçlar

Chamaecyparis pisifera 'Filifera Nana' (Bodur Yalancı Servi)

ZONE: Z[5b] , -16 / -25 °C

Anavatanı ; Japonya'dır. Genç yaşta yuvarlak veya konik formludurlar. Parlak koyu yeşil yaprakları vardır. Nemli ,serin yeri severler. İnce ve sarkık dallarıyla dekoratif görüntü sağlarlar.
It's come from Japan. In its early ages, it is conical or spherical. It has shiny dark green leaves. They enjoy cool and damp places. The thin and dropping branches allow a decorative appearance.

A0028
İbreli Ağaçlar

Cryptomeria japonica 'Elegans' (Japon Kadife Çamı)

ZONE: Z[5b] , -16/ -25 °C

10 m kadar boylanabilir. Dik duruşlu,yuvarlak tepeyle oldukça geniş ibreli ağaçlardır. İnce dikey şeritler halinde soyulan kahve-kırmızı kabukludur. Verimli nemli toprakları ve sabit nem oranı olan yerleri sever. 
It can be 10meters height. They are really large coniferous trees with their vertical stand and spherical top. It has reddish brown bark that can be peeled with thin vertical strips. They enjoy fertile moist soil and the places with constant humidity rate.

A0029
İbreli Ağaçlar

Cryptomeria japonica 'Globosa Nana' (Bodur Kadife Çamı)

ZONE: Z[3b] , -26/ -35 °C

Basık dallarıyla karakterize olan toparlak formlu ibreli bodur bir ağaçtır. Nemi sever , kuru iklimlere uygun değildir.
It is a dwarf coniferous tree characterized by its flattened branches and spherical shape. It enjoys humidity and its not well suitable for dry climate.

A0030
İbreli Ağaçlar

Cupressocyparis leylandii (Leyland Melez Servisi)

ZONE: Z[5b] , -16/ -25 °C

Anavatanı; İngiltere'dir. 16 m boy yapabilir. Yaşlı olanlarında bile, topraktan itibaren,sıkı ve düzgün dallı,konik,kompakt duruşludur. Yapraklar; her dem yeşil, kabuksu formlu,sivri,birbirine güçlü şekilde yakın,orta koyulukta yeşil renklidir. Çeliklenme değil aşılama yoluyla ( Cupressus macrocarpa X Chamaecyparis nootkaensis ) üretilir. Kireçli topraklar dahil tüm topraklarda yetişir. Yaşlı bitkiler bile budamalara dayanıklıdır. Çit yapımı için çok uygundur. Çok hızlı gelişen ve en kolay yetiştirilen çit bitkileridir. 
Homeland; England. It can grow up to 16 meters. Even the older ones, they are compact and conical with its dense and smooth branches as from the ground. The leaves are evergreen, barky, pointed, strongly near to each other, medium dark green. It is planted not by steeling but by grafting. (cupressus macrocarpa×chamaecyparis) It can grow up in any soil including calcareous one. Even older plants are pruning resistant. It is well suitable for fence construction. It is rapidly and the easiest growing fence plant.

A0031
İbreli Ağaçlar

Cupressocyparis leylandii 'Blue Jeans' (Mavi Leyland Melez Servisi)

ZONE: Z[5b] , -16/ -25 °C

C. leylandii 'nin yapraklarının daha sık ,dolgun ve mavi renkli halidir. Sütun şekilde görüşe sahip Melez Servi'dir.
It is different from the C.leylandii as it has blue denser, plumper leaves. It is a hybrid cypress in the form of column.

A0032
İbreli Ağaçlar

Cupressocyparis leylandii 'Castlewellan Gold' (Sarı Altuni Leyland Melez Servisi)

ZONE: Z[5b] , -16/ -25 °C

Anavatanı ; İngiltere'dir. C. Leyladii'nin altuni formudur. Konik formlu olan altuni serviler sert kış aylarında bronz tonlarına dönüşebilir. Leyland Melez Servisi gibi yetişme koşulları ve diğer özellikleri aynıdır.
Homeland; England. It is the golden form of C.leylandii. The conical shaped golden cypress changes into bronze in hard winter months. The planting and other features are same as the ones of Leylandii hybrid cypress.

A0033
İbreli Ağaçlar

Cupressocyparis leylandii 'Gold Rider' (Altuni Leyland Melez Servisi)

ZONE: Z[5b] , -16/ -25 °C

Aşılama ile üretilen son dönemlerin en popüler servisidir. C . Leylandii 'Castlewellan Gold' tan daha sarı renktedirler. Renk hariç diğer özellikleri Leylandii Servisi ile aynıdır.
It's the most popular cypress planted by grafting recently. It's more golden than C.leylandii Castlewellan Gold. Its features are the same as Leylandii cypress except its colour.

A0034
İbreli Ağaçlar

Cupressus arizonica (Arizona Servisi)

ZONE: Z[5b] , -16/ -25 °C

Anavatanı; Arizona'dır. 15-20 m yapabilen piramidal formlu ibreli ağaçlardır. Yaprakları az veya çok mavi yeşil renktedir, kalın,uçları sivri,arkaları çıkıntılıdır. Kurak topraklarda yetişebiliyor. Kireçli topraklarda iyi gelişim gösterebilmektedir. Işık isteği yüksek bir bitkidir. Sıcaklık isteği yüksek bir bitkidir. Diğer servilere göre soğuğa daha dayanıklıdır. Fazla neme gerek duymaz. Ayrıca rüzgar kıran,çit bitkisi ve yol ağaçlandırmasında rahatlıkla kullanılmaktadır. Kurak alanlarda çok iyi bir park bitkisidir. Çeşitli şekiller verilerek dekoratif olarak ta kullanılmaktadır.
Homeland; Arizona. It's a coniferous pyramidal tree which can grow up to 15-20 meters. Its leaves are more or less blue green, thick. The tips are pointed and the backs are jutting. It can also be brought up in arid soil. It grows up well in marl. It highly requests light and heat. It is hardier to cold weather than other cypresses. It does not need much more humid. It can also be used comfortably as windbreaker, fence plant and drive way plant. It is a very good park plant in dry areas. It can also be used by giving a form of all shapes.

A0035
İbreli Ağaçlar

Cupressus arizonica 'Fastigiata' (Sütun Formlu Arizona Servisi)

ZONE: Z[5b] , -16/ -25 °C

Anavatanı ; İtalya'dır. Aşılama ile üretilen sütun formlu bu servilerin , C. arizona ile arasındaki fark ; gövdeyi tepeden zirveye kaplayan çok yoğun dalları olan ve dikine büyüyen konik ve sütun formlu olmalarıdır. Renk bakımından aynıdırlar. Canlı mavi renkli yaprakları ilkbahar geldiğinden gümüşi bir renk alarak doğanın kontrastını değiştirmektedir.
Homeland; Italy. This column shaped cypress planted by grafting differs from C.arizona by its conical and column shape growing vertically and its highly dense branches from top to summit. From the point of view of colour, they are same. Its bright blue leaves change the nature's contrast by becoming silver grey when the spring comes.

A0036
İbreli Ağaçlar

Cupressus arizonica 'Fastigiata Aurea' (Sütun Formlu Sarı Arizona Servisi)

ZONE: Z[5b] , -16/ -25 °C

Anavatanı ; İtalya'dır. Aşılama ile üretilen sütun formlu bu servilerin , C. arizona ile arasındaki fark ; gövdeyi tepeden zirveye kaplayan çok yoğun dalları olan ve dikine büyüyen konik ve sütun formlu olmalarıdır. Renk bakımından farkları ayırt edilebilir. C . arizonica 'Fastigiata Aurea' sarı renkli yapraklarıyla ilkbaharda canlı ve parlak bir görünüm sergilerler. Yetişme koşulları anaç bitki ile aynı kriterlerdir.
Homeland; Italy. This column shaped cypress planted by grafting differs from C.arizona by its conical and column shape growing vertically and its highly dense branches from top to summit. From the point of view of its colour, differences can be recognized. C.arizonica Fastigiata Aurea shows a bright and live appearance with its yellow leaves in spring. Its planting features are same as the other grown up plant's criterion.

A0037
İbreli Ağaçlar

Cupressus macrocarpa ' Gold Crest' (Büyük Kozalaklı Limoni Servi)

ZONE: Z[7b] , -11 / -15 °C

Göz alıcı rengiyle bahçelerde sıkça tercih edilen bir çam türü. Limoni servi  çok şık, hoş renkli ve gür formlu bir çam türüdür. Özellikle parlak sarıya dönük yeşil rengi ile bahçelerin en çok dikkat çeken ve en çok tercih edilen ağaçlarından biridir. Bu yönü ile özellikle bahçenin dışarıdan görülmesini engelleyen bir çit ağacı olarak da tercih edilir. Limon servi güneş sever. Rüzgara dayanıklıdır, hatta deniz yakınlarında bile rüzgardan zarar görmez. Her türlü toprakta rahatlıkla gelişir, uyumlu ve kolay büyütülebilen bir ağaçtır. Limon servi, saksı içinde de çok hoş görünüm sağlayan ve uzun süre dayanan bir ağaçtır. Geniş bir toprak saksı içinde her tür dış mekanda yetiştirilmektedir.
With its striking colour, it's highly appreciated sort of pine trees in gardens. Lemony cypress tree is a kind of pine trees with smart, nice, colourful and abundant form. Especially because of its green colour turning into bright yellow tone, it is one of the most striking and mostly preferred kind. From this aspect, it is preferred as a fence tree to prevent the garden can be seen from outside. Lemony cypress enjoys the sun. It is hardy to the wind. Even the wind of seaside can not damage it. It grows in any kind of soil comfortably. It is a compatible and easily growing tree. Lemony cypress is a long lasting tree even in a pot with its glorious appearance. In a large soil blossompot, it can be brought up in any outdoor.

A0038
İbreli Ağaçlar

Cupressus sempervirens (Akdeniz Mezarlık Servisi)

ZONE: Z[7b] , -11 / -15 °C

Anavatanı; Akdeniz Havzası'dır. İran'da doğal yayılış yaptığı alanlar vardır. Ilıman iklim bitkisidir. Aşırı soğuklara dayanamazlar. Özel bir toprak isteği yoktur.Güneşli alanlardan gölgeli alanlara kadar tüm yerlerde yaşayabilir. Dik büyüyen , dalları gövdeye yapışık biçimde , koyu yeşil tonlarında piramidal formlu Akdeniz ikliminin vazgeçilmez ağaçlarındandır. rüzgarı önleyici set etkisi de vardır. Vurgu ve simetri amaçlı kullanılırlar. (-11 C 'nin altında zarar görebilir.)
Homeland; Mediterranean Basin. It is also found in Iran. It is a warm climate plant. They are not hardy to excessive cold weather. They do not want special soil. They can be brought up not only in sunny places but also in shady ones. They are one of the most indispensable trees of Mediterranean climate, with their upright growing branches, trunk, an adherent of pyramidal-shaped dark green tone. It is also a windbreaker. It is used for the purpose of symmetry and emphasis. It can be damaged under -11C degree.

A0039
İbreli Ağaçlar

Cupressus sempervirens 'Totem' (Sütun Formlu Servi)

ZONE: Z[7b] , -11 / -15 °C

1984 yılında Trevor Davies ve Cyril Watson tarafından Yeni Zellanda'da fidan seleksiyonu ile benzerlerinden ayrılarak tanımlanan bir Kalem Servi varyetesidir. 8-10 metreye kadar boylanır. Sürgünleri kısa ve küt olduğundan daha tok ve dolgun bir görüntü verir. Yaprakları benzerlerinden daha koyu ve parlak yeşil bir tona sahiptir. Işık ağacıdır ve kurak iklim koşullarına dayanıklıdır.
It is a variety of pencil cypress identified by separated from its similarities as a seedling selection in New Zelland by Trevor Davies and Cyril Watson in 1984. It grows up to 8-10 m. Because of its short and stubby shoots it gives a fuller and fuller image. The leaves are darker and brighter green than its similarities. It is a light tree and also hardy to dry and arid climates.

A0040
İbreli Ağaçlar

Ilex aquifolium (Çoban Püskülü)

ZONE: Z[5b] , -16 / -25 °C

Anavatanı; Avrupa,Kuzeydoğu Afrika dır. 6 m boy yapabilen dar ve konik taçlı her dem yeşil ağaç ve çalı formlu bitkilerdir. Gençken yeşil,sonrasında pürüzsüz ve gri kabukludur.  Yapraklar; 5,5-7,5 cm uzunluğunda, kenarları sivri dikenli,üst yüzü parlaktır.  Küçük,kokulu, Nisan-Mayıs'ta beyaz-lila renkli çiçekleri vardır. Eylül ayında kırmızı renkli çok dekoratif yemişler izler.  Rustiktir,soğuğa karşı dirençlidir. Budamalara dayanıklıdır. 
Homeland; Europe and Northeastern Africa. It grows up to 6 meters. It has a narrow and conical corolla. It is a bushy shaped evergreen tree. In its young ages, it is green. Then, it becomes smooth and grey barky. The leaves are 5, 5-7, 5cm long and the edges are pointed, thorny and the surface is shiny. In April and May, it has small fragrant white lilac blossoms. Then it lets to very decorative reddish fruits. It is rustic and hardy to cold weather. It is well suitable for pruning.

A0041
İbreli Ağaçlar

Ilex aquifolium 'Argenteomarginata' (Alacalı Yapraklı Çoban Püskülü)

ZONE: Z[5b] , -16 / -25 °C

İlex türleri arasında en güzel  ve dekoratiftir olanıdır.  İlk yıllarda daha ziyade düzensiz gelişen,bazen yuvarlak,fakat daima yoğun olan her dem yeşil çalılardır.  Sonradan uygun budamalarla enine piramit bir form alır. Kullanım; gruplar halinde ya da yalnız kullanılabilir.  Küçük ağaç şeklinde olanlar geometrik bahçelerde, çiçek tarhları ortasında kullanılır. Saksı da yetiştirildiğinde asma bahçeleri, teraslarda, verandalar da kullanılabilir. 
It is the most beautiful decorative one in Ilex specimens. It is an evergreen bush which grows up irregularly, sometimes spherical in its early ages but always dense. It forms a horizontal pyramidal shape after the suitable pruning styles. It can be used in groups or alone. The small tree shaped ones are used in geometrical gardens and in the middle of the blossom fields. It can also be used in hanging gardens, terraces and in verandas if it is brought up in the blossom pots.

A0042
İbreli Ağaçlar

Ilex crenata (Küçük Yapraklı Ilex)

ZONE: Z[5b] , -16 / -25 °C

Anavatanı; Çin,Japonya ve Kore'dir.  20 cm gövde çapı yapabilen, 3-5 m ( nadiren 10 m ) boy yapabilen yaprak dökmeyen çalı veya küçük ağaç formundaki bitkilerdir. Yaprakları parlak koyu yeşil, küçük, 1-3 cm uzunluğu ve 1-2 cm genişliğinde, kenarları tırtıklıdır. Çiçekleri beyaz renklidir. Budamalara dayanıklı olduğu için süs bitkisi olarak kullanılabilir. 
Homeland; China, Japan and Korea. It is a bush formed or a dwarf tree example which is evergreen, grows up to 3-5 meters high (rarely 10 meters) and 20cm in width. The leaves are bright green, small, 1-3cm long and 1-2cm wide and the edges are serrated. Its blossoms are white. It can be used as a foliage plant as it is hardy to pruning.

A0043
İbreli Ağaçlar

Ilex crenata 'Convexa' ()

ZONE: Z[5b] , -16 / -25 °C

Anavatanı; Japonya ve Kore'dir. Geniş ve yayılan bir formu vardır.Yaprakları küçüktür. Çiçekleri küçük ve beyaz renklidir. Nisan-Mayıs ayında çiçeklenir. Her türlü budamaya uygundur. Canlı çit ve gruplar için çok uygundur.
Homeland: Japan and Korea. It has a wide and spreading form. Its leaves are small. Its blossoms are small and white. It blooms in April and May. It is well suitable for any pruning. Also, it is suitable for live fence and groups.

A0044
İbreli Ağaçlar

Ilex crenata 'Kimne' ()

ZONE: Z[5b] , -16 / -25 °C

Ilex crenata 'Convexa' 'ya göre daha yüksek boyutlara ulaşırlar ve daha sık yaprakları vardır. Japonların bahçelerinde Dev Bonzaileri elde etmek için kullandıkları bir çeşittir.
It is heighter than Ilex crenata convexa and it has more frequent leaves. It is sort that Japanese use for planting huge Bonzai trees in their gardens.

A0045
İbreli Ağaçlar

Ilex mutchagara 'Nellie R. Stevens' ()

ZONE: Z[5b] , -16 / -25 °C

Ilex aquifolium ile Ilex cornuta'nın hibrit olarak elde edilmesiyle ortaya çıkmıştır. Hızlı büyüme , düzgün gelişen form ve bol çiçeklenme ile kendini gösteren yeni üretim bitkidir. Ilex aquifolium ile aynı yetişme koşullarına sahiptir.
It has came up by hybrid of Ilex aquifolium and Ilex cornuta. It is a new production plant with its rapid growing and smoothly developing form that shows itself. It has the same growing conditions of Ilex aquifolium.

A0046
İbreli Ağaçlar

Juniperus (Ardıç)

ZONE:

Kuzey Amerika'dan başlayıp, Orta Amerika, Avrupa, Kuzey ve Doğu Afrika, Asya ve Himalayalar'a kadar geniş bir alana uzanan iğne yapraklı olan çalı ve ağaç türleridir. Yaprak renkleri varyetelere göre değişiklik gösterir. Çiçekler yaprakların koltuklarında ya da terminal olarak sürgünlerin uçlarında bulunurlar. Bütün türleri, açık güneşli alanları ve hafif toprakları severler. Yavaş büyüme gösterirler. Gaza toza, donlara dayanıklı bitkilerdir. Bitkisel toprak bulunan her ortama uygundur. Işık, yarı gölge bitkisidir. Yol kenarları kullanımı için uygundur.
Expanding over a large area beginning from northern America to middle America, Europe, north and east Africa, Asia and Himalayas, it is a sort of coniferous bush and tree. The colour of leaves can show changes according to the varieties. The blossoms are found under the leaves or terminally at the edges of the shoots. All of its kinds enjoy open sunny weather and light soil. It does not grow rapidly. They are hardy to gases, dust and frost. It is well suitable for any kind of place which has herbal soil. It is light and semi shade plant. It can also be used in roadsides.

A0047
İbreli Ağaçlar

Juniperus communis 'Green Carpet' (Adi Ardıç)

ZONE: Z[2a] , -36 / -45 °C

70 cm boy ve 180 cm en yapabilir. Yaprakları açık yeşildir. Yere yayılıcı bir bitkidir. Yayıldığı yeri kapatır. Donlardan etkilenmez.
It grows up 70cm height and 180 cm width. Leaves are light green. It is spreading plant that can cover all the ground. It is not damaged by frost.

A0048
İbreli Ağaçlar

Juniperus communis 'Repanda' (Adi Ardıç)

ZONE: Z[2a] , -36 / -45 °C

40 cm boy ve 200 cm en yapabilir. Yer örtücü gibi yayılırlar. Yapraklarının rengi mat-yeşildir. Kanaatkar bir bitkidir. Her türlü toprakta gelişim göstermektedir.
It can grow up to 40cm height and 200cm width. It spreads like a groundcover. It has glaucous leaves. It is a frugal plant. It grows up in any kind of soil.

A0049
İbreli Ağaçlar

Juniperus conferta 'Blue Pacific' (Mavi Sahil Ardıcı)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

30 cm boy ve 150 cm enine büyüyebilir. Yapraklarının gri -lacivert oluşu ile dikkat çekicidir. Yer örtücü gibi yere yayılır. Hızlı büyüme görülür. Denize karşı dayanıklıdırlar.
It can grow up to 30cm height and 150cm width. It is striking with its grey blue leaves. It spreads like a groundcover. Rapid growing can be seen. It is hardy to sea.

A0050
İbreli Ağaçlar

Juniperus conferta 'Schlager' ()

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

En fazla 25 cm boy yapar. Enine 120 cm yayılabilir. Zemini çok iyi örter. Kuru araziler ve kaya bahçeleri için vazgeçilmezdir. Yapraklarının rengi yoğun mavimsi-gridir.
It grows up maximum 25 cm height. It spreads 120cm. It covers the ground completely. It is indispensable for dry fields and rock gardens. The leaves are intensely blue grey.

A0051
İbreli Ağaçlar

Juniperus horizontalis 'Bar Harbor' (Yayılıcı Ardıç)

ZONE: Z[4a] , -32 / -34 °C

30 cm boy yapabilir. 120 cm en yapabilir. Zemini iyi örter. Yaprakları grimsi-yeşildir. Sonbahar ve kış aylarında yapraklarının uçları eflatun rengini alırlar.
It can grow up to 30cm height. It can be 120cm in width. It covers the ground well. The leaves are grey-green. In winter and autumn, the tips of the leaves become lilac.

A0052
İbreli Ağaçlar

Juniperus horizontalis 'Blue Chip' (Lacivert Yayılıcı Ardıç)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

30-40 cm boy ve 100-120 cm en yapabilirler. Açık lacivert yaprakları ile estetik bir duruş sergilerler. Yer örtücü olarak da kullanılabilir. Nemli toprakları severler.
It can grow up 30-40cm height and 120 cm in width. It has an aesthetical stand with its light blue leaves. It can also be used as groundcovers. They enjoy damp soil.

A0053
İbreli Ağaçlar

Juniperus horizontalis 'Andorra Compacta' ()

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

40 cm boy ve 200 cm en yapabilirler. Çalı formlu olarak kullanılır. Yapraklarının rengi grimsi mavidir.
Its height is 40cm and it has 200cm width. It is used as bushy form. It has grey blue leaves.

A0054
İbreli Ağaçlar

Juniperus horizontalis 'Andorra Compacta Variegata' ()

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

40 cm boy ve 200 cm en yapabilirler. Çalı formlu olarak kullanılır. Yapraklarının rengi grimsi mavidir.
Its height is 40cm and it has 200cm width. It is used a bushy form. It has grey blue leaves.

A0055
İbreli Ağaçlar

Juniperus horizontalis 'Prince of Walles' ()

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

20-25 cm boy ve 100 cm en yaparlar. Yaprakları yoğun ve , bir aradadır. Yaprakları parlak yeşil renktedir ve kışın yaprak uçları hafif kızarır.
It becomes 20 -25cm in height and 100 cm in width. The leaves are thick, together. The leaves are bright green and the tips become a little bit reddish in Winters.

A0056
İbreli Ağaçlar

Juniperus horizontalis 'Wiltonii' ()

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

20 cm boy ve 150 cm en yaparlar. Sarkık formlu ve yer örtücü olarak da kullanılabilir. Yapraklarının rengi ; gümüşi lacivert.
It becomes 20cm in height and 150cm in width. Its floppy form can be used as groundcover. The leaves are silver dark blue.

A0057
İbreli Ağaçlar

Juniperus x media 'Gold Coast' ()

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

1 m boy ve 3 m en yapabilir. En fazla genişliğe sahip türdür. Yaprakları altın sarısıdır. Hafif nemli toprakları sever.
It can be 1 meters tall and 3 meters width. This is the largest sort. The leaves are golden. It enjoys quite wet soil.

A0058
İbreli Ağaçlar

Juniperus x media 'Gold Star' ()

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

Dikine büyüyüp sonra sarkık dallanır. Kuş yuvası gibi görünür. Yapraklarının rengi altın sarısıdır.
It grows up vertically and then branches out as floppy. It seems like bird nest. The leaves are golden.

A0059
İbreli Ağaçlar

Juniperus x media 'Mint Julep' ()

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

2m boy ve 3m en yaparlar. Dik büyüyen dallar sonra kıvrılır. Canlı ve parlak yeşil yapraklara sahiptir. Kirliliğe dirençlidir. Çit bitkisi ve bordür olarak kullanılmaktadır.
They make 2m height and 3m width. The branches growing vertically becomes curly in time. It has brightly live Green leaves. They are hardy to pollution. It is used as fence plant or bordure.

A0060
İbreli Ağaçlar

Juniperus x media 'Old Gold' ()

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

1.20 m boy ve 3 m en yaparlar. Diğerlerine göre daha sık bir yapıya sahiptir. Koyu yeşil olan yapraklarının uçları altın sarısı renk almaktadır.
It is 1.20m height and 3 m width. It has thicker structure than others. The dark green tips of the leaves become golden.

A0061
İbreli Ağaçlar

Juniperus x media 'Pfitzeriana Auera' ()

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

2m boy ve 3m en yaparlar. Dik büyüyen dallar sonra kıvrılır. Canlı ve parlak yeşil yapraklara sahiptir. Kirliliğe dirençlidir. Çit bitkisi ve bordür olarak kullanılmaktadır.
It is 2m height and 3 m width. The branches growing vertically becomes curly in time. It has brightly live Green leaves. They are hardy to polling. It is used as fence plant or bordure.

A0062
İbreli Ağaçlar

Juniperus x media 'Pfitzeriana Compacta' ()

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

1.20 m boy ve 3 m en yaparlar. Diğerlerine göre daha sık bir yapıya sahiptir. Koyu yeşil olan yapraklarının uçları altın sarısı renk almaktadır.
It is 1.20 m height and 3 m width. It has thicker structure than others. The dark green tips of the leaves become golden.

A0063
İbreli Ağaçlar

Juniperus x media 'Pfitzeriana Glauca' ()

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

2-3 m boy ve 3-4 m genişlik yaparlar. Geniş duruşu vardır. Mavi yapraklara sahiptir.
They make 2-3meters height and 3-4 meters width. It has a large stand and blue leaves.

A0064
İbreli Ağaçlar

Juniperus procumbers 'Nana' ()

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

30 cm boy ve 2m enine büyürler. Sık dalları sayesinde iyi bir örtücüdür. Yaprakları hafif yeşildir.
They are 30cm tall and grows horizontally up to 2 meters. Thanks to its thick leaves, it is a good groundcover. The leaves are light green.

A0065
İbreli Ağaçlar

Juniperus sabina 'Tamariscifolia' (Ilgın Yapraklı Sabin Ardıcı)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

80 cm boy ve 2.5 m en yaparlar. Geniş ve düzenli şekilde yatay dalları vardır. Yaprakları sıkı ve mavimsi yeşildir.
They make 80cm height and 2.5metrea width. It has large and regular horizontal leaves. The leaves are thick and bluish.

A0066
İbreli Ağaçlar

Juniperus squamata 'Blue Carpet' (Himalaya Ardıcı)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

50 cm boy ve 2.5 m en yaparlar. Gümüşi mavi yaprakları vardır. Sık dallanır ve iyi zemin örter.
They make 50 cm height and 2.5 m width. It has silver blue leaves. They branches out intensely and cover the ground well.

A0067
İbreli Ağaçlar

Juniperus squamata 'Blue Star' (Himalaya Ardıcı)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

1m boy ve 2 m en yaparlar . Bodur ve yuvarlak bir forma sahiptirler. Parlak gümüşi yaprakları vardır.
It is 1meter tall and 2 meters wide. It has short and spherical shape. The leaves are bright and silver.

A0068
İbreli Ağaçlar

Juniperus virginiana 'Grey Owl' (Kurşun Kalem Ardıcı)

ZONE: Z[2a] , -36 / -45°C

1m boy ve 3m en yapar. Yaprakları ince , gri-mavidir. Güçlü ve sıkı yapıya sahiptir.
They are 1meter tall and 3 meters wide. The leaves are thin and grey blue. It has a strong and tough body.

A0069
İbreli Ağaçlar

Juniperus chinensis 'Blue Alps' (Çin Ardıcı)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

2.50 - 4 m arası boylanabilir ve 2 m en yapabilir. Dallar dik büyür ve uçları sarkar. Gümüşi lacivert renkli yapraklara sahiptir. Kuru topraklar hariç her toprakta yetişir.
It can grows up to 2.5-4 m height. It is 2 m wide. The branches grow upright and the tips get floppy then. They have silver dark blue leaves. They can be brought up in any soil except dry ones.

A0070
İbreli Ağaçlar

Juniperus chinensis 'Kaizuka' (Çin Ardıcı)

ZONE: Z[3a] , -37/ -40 °C

3-5 m boy ve 2-3m en yaparlar. Koyu yeşil ,sık ve belirgin yaprakları vardır. Dikine büyüyen dallar oldukça dekoratif görüntü sağlarlar.
They make 3.5 m height and 2-3 m width. It has distinctive dark green leaves. The upright growing leaves provide a decorative view.

A0071
İbreli Ağaçlar

Juniperus chinensis 'Stricta' (Çin Ardıcı)

ZONE: Z[2a] , -36 / -45°C

2.50 - 3 m boy ve 2 m en yapar. Dik büyüyen dalları gövdeye yakın biçimde büyürler. Konik bir forma sahiptir. Gümüşi lacivert yapraklarıyla farklı görüntü ortaya koyarlar.
2.5-3 meters high and 2 m wide. The upright growing branches are parallel to the body. It has a conical shape. A different view comes up by its silver blue leaves.

A0072
İbreli Ağaçlar

Juniperus chinensis 'Stricta Variegata' (Alacalı Yapraklı Çin Ardıcı)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

J. Chinensis 'Stricta' ile aynı form özelliğine sahiptirler . Aralarındaki fark ; yapraklarının krem -sarı lekeleri vardır.
It has the same form of J.Chinensis stricta'. The difference is the beige spots on the leaves.

A0073
İbreli Ağaçlar

Juniperus communis 'Hibernica' ()

ZONE: Z[2a] , -36 / -45°C

3-5 m boy ve 2-3 m en yapabilir. Dalları dik , yoğun dallı bir ağaçtır. Yaprakları gri-yeşil yapraklar. Form olarak yuvarlak veya ovaldir.
3.5 m tall and 2-3 m wide. It has lots of leaves upright and grey green. It is either spherical or oval.

A0074
İbreli Ağaçlar

Juniperus communis 'Horstman's Pendula' ()

ZONE: Z[2a] , -36 / -45°C

3-5 m boy ve 1.50 m en yaparlar. Bitkinin alt kısmı geniş , üst kısmı ise dardır. Dallar hafif yükselir fakat aşağıya sarkarlar. Yaprakları mavi yeşildir. Kışın bronz tonlara yakın bir renk alırlar.
It is 3-5 m tall and 1.5m wide. The bottom is large and the top is narrow. The branches go up a little bit but then becomes floppy. The leaves are blue green. They have a bronze colour in winters.

A0075
İbreli Ağaçlar

Juniperus communis 'Sentinel' ()

ZONE: Z[2a] , -36 / -45°C

2m boy ve 50 cm en yapar. Bodur yapısı olan bir bitkidir. Çok sıkı dalları , sütun şeklinde gelişim gösterirler. Mavimsi-yeşil yaprakları ile güzel görünüm sunarlar. Kaya bahçeleri için uygundur.
It is 2 m tall and 50 cm wide. It is short. The thick and dense branches are column shaped. They give a wonderful appearance with its bluish green leaves. It is suitable for rock gardens.

A0076
İbreli Ağaçlar

Juniperus virginiana 'Sky Rocket' ()

ZONE: Z[2a] , -36 / -45°C

6-7m boy ve 1.50 m en yapabilir. Sütun formlu bir ağaçtır. Yaprakları canlı lacivert yeşildir. Budama yapılmadan bile sütun formunu korur. Dar ve ince görünümü sayesinde mimari , heykel ve anıt gibi sanatsal eserler ile birlikte kullanıma uygundur.
It is 6-7 m tall and 1.5 m wide. It is a column shaped tree. The leaves are live dark blue green. The column shape remains even if it isn't pruned. It is well suitable for sculptural and artistic works with its narrow and thin stand.

A0077
İbreli Ağaçlar

Juniperus virginiana 'Moonglow' ()

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

J. Virginiana 'Sky Rocket'e çok benzerler fakat daha geniş yapılıdır ve renk bakımından mavilik azdır.
It looks like J.Virginians sky rocket very much. But it is larger and has less blue items.

A0078
İbreli Ağaçlar

Larix decidua (Avrupa Melezi)

ZONE: Z[2a] , -36 / -45°C

Anavatanı ; Alplerdir. 30-35 m boy yapar. Yaprak döken bir ibreli ağaçtır. Püskül şeklinde ibreli yaprakları , ilkbaharda açık yeşil renktedir , sonbaharda altın sarısına dönmektedirler . Nisan ayında gösterişli çiçekleri açmaktadır. Mevsimsel renklenmeler için kullanılabilirler.
Homeland; the Alps. It is 30-35m height. It is a coniferous tree but not evergreen. Tassel like leaves are light green in springs and then become golden in fall. They give glorious blossoms in April. It can be used for seasonal colouring.

A0079
İbreli Ağaçlar

Picea abies (Norveç Ladini)

ZONE: Z[2a] , -36 / -45°C

Anavatanı; Kuzey ve Orta Amerika'dır. 25 m boy yapabilir. İnce, sütunsu duruşlu ibreli bir ağaçtır. Parlak yeşil renkli yaprakları vardır. Uzun ( 10-15 cm ) sarkık kozalaklar,olgunlaştıklarında açık kahve renklidirler. 2200 m'ye varan rakımlardaki ormanlarda çok görülen bitkilerdir. Normal verimlilikteki her türlü toprakta yaşayabilir. Kireci tolere eder. Noel ağacı olarak en çok kullanılan bitkidir. 
Homeland; Northern and Middle America. It can be 25cm tall. It is thin and column shaped coniferous. It has bright green leaves. The long (10-15cm) floppy cones are light brown when it is mature. It is almost seen in the forests that are 2200m far away from sea. It can be brought up in any kind of soil. It tolerates the lime. It is mostly used as Christmas tree.

A0080
İbreli Ağaçlar

Picea abies 'İnversa' (Sarkık Formlu Norveç Ladini)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

Picea abies bitkisinin dalları sarkık şekilde olanıdır. Yan dalları dikey olarak sarkar fakat alt dallar zemini örtmektedir. Park ve bahçelerde soliter halinde kullanılabilir. Konut bahçelerinde de dekoratif bir görüntü sağlamaktadır.
It is the floppy one of the plant picea abies. The side branches are upright floppy but the others covers the ground. They can be used as solitary in parks and gardens. They also provide a nice appearance in house yards.

A0081
İbreli Ağaçlar

Picea abies 'Tompa' (Bodur Norveç Ladini)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

4m boy ve 3m en yapabilirler. Bodur ladinlerin içinde en sık dallanan yapıya sahiptir. İlk yaşlarında yuvarlak formlu , sonraki yaşlarında piramidal form alırlar. Parlak koyu yeşil yaprakları vardır.
They are 4 m tall and 3 m wide. It has the thickest structure of all other dwarf spruce tree. In its early ages it is spherical and then it becomes pyramidal. It Haas bright dark green leaves.

A0082
İbreli Ağaçlar

Picea glauca 'Conica' (Konik Formlu Ak Ladin)

ZONE: Z[2a] , -36 / -45°C

Anavatanı ; Kanada 'dır. 4m boy ve 2 m genişliğe sahip olabilirler. Bitkinin yaşı ilerledikçe , belirgin bir konik form alır. Bodur ibreliler arasında en popüler olanıdır. Yaprakları yeşil renklidir fakat kışın mavimsi yeşil renge dönüşürler. Nemli toprakları severler.
Homeland is Canada. They can have 4m height and 2 m width. It forms a conical shape distinctively in progress. It is the most popular of the dwarf coniferous trees. The leaves are green but in winter they change into bluish green. They enjoy moist soil.

A0083
İbreli Ağaçlar

Picea omorika (Sırbistan Ladini)

ZONE: Z[2a] , -36 / -45°C

Drina Vadisi , Sırbistanda ve Bosna-Hersek'te doğal yayılış yaparlar. 15-30m boy,0.60m çap yapan her dem yeşil bir ağaçtır. Piramite benzeyen görünümü vardır. Yapraklarının üstü parlak yeşil , alt kısmı ise beyaz çizgilidir. Mor renkli kozalakları vardır. Nemli toprakları severler.
It is naturally spread out over the Drina valley, Serbia, Bosnia and Herzegovina. It is evergreen tree 15-30 m tall and 0.60 diameters. It is pyramidal. The surface of the leaves are shiny green and the other side is white striped. They have purple cones. It enjoys moist soil.

A0084
İbreli Ağaçlar

Picea omorika 'Nana' (Bodur Sırbistan Ladini)

ZONE: Z[2a] , -36 / -45°C

Gençken yuvarlak , sonraki yaşlarında konik form almaktadır. Picea omorika'nın bodur formlu olanıdır. 4 m boy ve 3 m genişliğe sahip olabilirler. Yetişme koşulları anaç bitki ile aynıdır.
They are spherical when it is young and later become conical. The dwarf form of picea omorica. They can be 4m tall and 3m wide. The growing conditions are the same as of the grown plants.

A0085
İbreli Ağaçlar

Picea orientalis (Doğu Karadeniz Ladini)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

Anavatanı ; Kuzeydoğu Anadolu ve Kafkaslar'dır. Doğu Ladini, 40-50 metre, bazen de 60 metre boylara ulaşan, 1,5-2 metre çap yapabilen, dolgun ve düzgün gövdeli, sivri tepeli önemli bir orman ağacı türü. İlk yaşlarda büyümesi çok yavaştır. Ancak 8-10 yaşlarından sonra büyüme hızlanmakta ve uzun yıllar sürmektedir. Kök sistemi genel olarak sığdır. Doğu Ladini, yoğun koyu renkli ve cilalı görünümlü bir yapraklanma sistemi ile dikkati çekmektedir. Parkçılıkta değerli birçok formları bulunur. Bunlardan genç yaprakları önce sarı, sonra yeşile dönüşen P. orientalis cv. Aurea , alçak ve geniş tepeli bodur formu Picea orientalis cv. Nana örnek gösterilmektedir.
Homeland; Northern Anatolia and Caucasians. Eastern spruce is a forest tree which is 40-50 and sometimes 60m tall and 1.5-2 m diameters and has a sharp top and thick and smooth body. In its early ages it slowly grows up. Then when it is 8-10 years old the long lasting growing starts. The root system is generally shallow. It has intense dark and shiny leaves. There are many valuable kinds in landscaping. For example; p.orientalis CV. Aurea, picea orientlis Nana.

A0086
İbreli Ağaçlar

Picea orientalis 'Aurea' (Sarı Alacalı Doğu Karadeniz Ladini)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

Pice orientalis ile aynı özelliklere sahiptir. Fakat yaprakları kükürt sarısı renklidir. Yetişme koşulları Picea orientalis ile aynıdır.
It has the same features of picea orientalis. But the leaves are sulfur yellow. Growing conditions are same, too.

A0087
İbreli Ağaçlar

Picea pungens 'Fat Albert' (Mavi Ladin)

ZONE: Z[2a] , -36 / -45°C

Anavatanı; Batı Kuzey Amerika'dır. 50 m boylanabilen piramidal formu her dem yeşil ibreli bir bitkidir. İğne yapraklar 15-30 mm uzunlukta, kalın, soluk boz-yeşil veya parlak mavi, ucu sivridir ve altında tek bir stoma bandı yer alır. 5-10 cm uzunluğundaki kozalaklar kahverengi renktedir. Yaz kuraklıklarından az etkilenirler. Park ve bahçelerde süs bitkisi olarak kullanılmaktadır. Soliter olarak kullanılabilir. 
Homeland; Western North America. It is an evergreen pyramidal coniferous plant which can be 50m tall. The leaves are 15-30mm, thick, pale green or shiny blue and the tips are sharp and has a stomatal band under the leaves. The 5-10cm cones are brown. They are less effected by the summer drought. They are used as foliage plant solitary.

A0088
İbreli Ağaçlar

Picea pungens 'Glauca Globosa' (Lacivert Bodur Ladin)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

2.50 m boy ve 3 m en yapabilir. Bodur ibreli bir ağaçtır. Nadir bulunan bir bitkidir. Genç yaşlarında küre şeklinde , ileriki yaşlarında konik bir form alır. Gümüşi- mavi renkli yaprakları vardır. Sıcağa ve kuraklığa dayanıklıdır. Soliter ve diğer ibreliler ile birlikte kullanılabilir. Kaya bahçeleri için çok uyumludur. Konutların yakınında etkili bir görüntü sunmaktadır. Mevsimlik bitkiler ile kullanılırsa oldukça estetik bir görünüm ortaya katmaktadırlar.
2.5m tall and 3m wide. A dwarf coniferous tree. It is a rare plant. In its young ages it is globe and then it becomes conical. It has silver blue leaves. It is hardy to hot and drought. It can be used as solitary or with other coniferous trees. It is suitable for rock gardens. It shows an effective appearance near the houses. It may have aesthetical view when it is used with seasonal plants.

A0089
İbreli Ağaçlar

Picea pungens 'Hoopsii' (Konik Formlu Mavi Ladin)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

15 m boy ve 5 m en yapabilirler. Çok düzgün , konik bir forma sahiptir. Yaprakları ; parlak çelik mavisi renktedir. İlkbahar'da yaprakları gümüş gibi parlar. Kuraklığa ve hava kirliliğine oldukça dayanıklıdır. Geniş alanlarda 3'lü gruplar halinde kullanılmaktadır.
15m tall and 5m wide. It has a very smooth conical shape. It has shiny metallical blue leaves. In springs its leaves shine like a silver. It is hardy to drought and pollution. It is used in groups of three in large areas.

A0090
İbreli Ağaçlar

Picea pungens 'Pendula' (Sarkık Dallı Mavi Ladin)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

6m boy ve 5 m en yapabilirler. Nadir rastlanan bir türdür. Mavi İbreleri ve sarkık dalları ile şelale gibi estetik bir duruşa sahiptir. Alt dalları yeri örtmektedir. Tepedeki dalları da yere kadar sarkmaktadırlar.
It is 6m tall and 5 m wide. A rare kind. It has an aesthetical appearance with its waterfall like floppy blue coniferous leaves. The lower branches cover the ground. The top leaves drop down to the ground.

A0091
İbreli Ağaçlar

Picea sitchensis 'Silberzwerg' (Bodur Gümüş Ladin)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

Anavatanı ; Amerika Birleşik Devletleri 'dir. Silberzwerg ; gümüş cüce anlamına gelmektedir. 1.50 m boy ve 2 m en yapabilirler. Sık , yuvarlak bir formu vardır. Gövdeye yakın olan yapraklar parlak yeşil renkli , dalların uçlarındaki yapraklar gümüş rengindedir.
Homeland; the USA. Silberzwerg means silver dwarf. It can be 1.50m tall and 2m wide. It has a thick spherical form. The leaves near the body are shiny green and the leaves at the edges are silver.

A0092
İbreli Ağaçlar

Pinus (Çam Ağacı)

ZONE:

20-25 m. 'ye kadar boylanan her dem yeşil bitkilerdir. Bodur, yarı bodur ve boylu türleri vardır. Yaprakları türlere göre renkli olabilir. İki tür yaprak vardır. Pul yaprak; sürgün üzerinde teker teker ve sarmal dizilmişlerdir; oluşumlarından iki hafta sonra dökülürler ve koltuklarında, kısa sürgünler üzerinde 2, 3, 5 (nadiren 8) adet iğne yaprakları vardır. Kabuk ileri yaşlarda kalınlaşır ve derin çatlaklıdır. -40 °C'ye dayanan türleri vardır. Soliter olarak kullanılabilmektedirler.
It is evergreen plants which can be 20-25m tall. There are dwarf, semi dwarf and tall sorts. The leaves may be colourful according to the sort. There are two kinds of leaves. The thin leaves are put one by one helezonically. Two weeks after the leaves are shed. In short shoots there are 2, 3, 5(rarely 8) coniferous. The bark becomes thicker and they have deep cracks. There are also some sorts that are hardy to -40C. It can be used solitary.

A0093
İbreli Ağaçlar

Pinus brutia (Kızıl Çam)

ZONE: Z[8a] , -6 / -10°C

Anavatanı ; Pirineler'dir. 25 m. boy ve 10 m. en yapabilirler. Hızlı büyüyen ,kusursuz piramidal,kompakt şekilli,birbirlerine yakın büyüyen dallar ve ince koyu yeşil iğneleri ile çok güzel bir ibreli bitkidir.Gençken parlak turuncu kabuğu nedeni ile kolayca fark edilir. Killi,kalkerli ve taşlı olanlarda dahil,her toprakta iyi sonuç vermektedir.
Homeland; Pirines. They can be 25m tall and 10m wide. It is a very good coniferous plant which is rapidly growing up, perfectly pyramidal, compact formed with its leaves close to each other and dark green needles. It is easily recognized by its orange bark. It cn be brought up in any kind of soil.

A0094
İbreli Ağaçlar

Pinus pinea (Fıstık Çamı)

ZONE: Z[7b] , -11/ -15 °C

Anavatanı; Türkiye, İtalya, İspanya  ve Yunanistan'dır. Bütün Akdeniz Havzası'nın ılıman iklimine çok iyi adapte olmuş ve yayılmıştır. Gençken yuvarlak, yaşlı halde dağınık şemsiye gibi bir yapıya sahiptir. 20-25 m. boy yapabilir. İğne yaprakları parlak açık yeşil renkli, 10-20 cm uzunlukta ve uç kısmı sivridir. Toprak istekleri bakımından çok seçici olmaza da geçirgen kumlu,gevşek toprakları severler. Işık ağacı olup gençlikte hızlı büyür ve derine giden kazık kök sistemine sahiptir. Çok güzel bir manzara görüntüsü oluşturur. Ev bahçeleri,parklarda kullanılabilir. Soliter olarak kullanılabilmektedir. 
Homeland; Turkey, Italy, Spain and Greece. It is accustomed to Mediterranean Basin and then it spreads. It is spherical when it is young and when it is older it becomes like an umbrella. It can be 20-25m tall. The leaves are bright green and 10-12cm long. They enjoys permeable Sandy soil. It is a light tree that can grow rapidly in its early ages and have a deep root system. It constitutes a very good image of landscape. It can be used as solitary in house yards and in gardens and parks.

A0095
İbreli Ağaçlar

Pinus mugo (Bodur Dağ Çamı)

ZONE: Z[2a] , -36 / -45 °C

Anavatanı ; Orta ve Kuzey Avrupa'nın dağlık bölgeleridir. 6m boy ve 5 m en yapabilirler. Dik büyüyen dallara sahiptir. Büyük çalı formuna sahip ibreli bitkilerdir. İğne yaprakları koyu yeşil renklidirler. Kozalakları yumurta gibidir ve kahverengi renklidir. Her türlü toprakta yetişirler. Soğuğa ve kara dayanıklıdırlar. Kaya bahçelerinde ve rüzgar perdelerinde kullanılabilirler.
Homeland; highlands of middle and North Europe. 6m tall and 5m wide. It has vertical leaves. It has a big bushy form. The coniferous leaves are dark green. The cones are egg like and brown. It is hardy to cold and snow. It can be used in rock gardens and in windbreakers.

A0096
İbreli Ağaçlar

Pinus nigra subs. nigra (Karaçam)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

Anavatanı ; Orta ve Güneydoğu Avrupa' dır. 30m boy ve 10 m en yapabilir. Yerden dallanan bir ibreli ağaçtır. Piramit formlu bir çamdır. İğne yaprakları koyu yeşil renklidir. Karaçamın kozalakları ; yuvarlak ve koyu kahverengidir. Dağ bitkisidir ve karasal iklimleri tercih etmektedir. Geniş alanlarda gruplar halinde kullanılabilirler. Rüzgar perdesi olabilirler ve gölge sağlamaktadırlar.
Homeland; middle and southern Europe. 30m tall and 10m wide. It is an underfloor branch coniferous. It is pyramidal. The leaves are dark green. The cones of larch are spherical and brown. It is a mountainous plant and prefers continental climate. It can be used in groups in large areas. It can be windbreakers and provides shade.

A0097
İbreli Ağaçlar

Pinus nigra ' Hornibrookiana' ()

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

Zamanla konik forma dönüşen çalılardır. İbreleri ;sert , keskin ve koyu yeşildir.3m boy yapabilir.
They are the bushes become conical in time. The coniferous leaves are sharp, hard and dark green. It can be 3m tall.

A0098
İbreli Ağaçlar

Pinus nigra ' Green Tower' ()

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

Sık dallı küçük ağaçlardır. 2.50 m boy yapabilir. Koyu yeşil renkli ve uzun iğne yaprakları vardır. Sütun formlu bir ibreli ağaçtır.
They are frequently branched small trees. It can be 2.5 m tall. It is a dark green column shaped coniferous.

A0099
İbreli Ağaçlar

Pinus nigra ' Oregon Green' ()

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

Geniş duruşlu bir çam türüdür. 6m boy ve 4 m en yapabilir.
It is a wide stance pine kind. 6m tall and 4m wide.

A0100
İbreli Ağaçlar

Pinus parviflora 'Negishi' ()

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

Anavatanı ; Japonya'dır. Konik ,dik duruşlu bodur ibreli ağaçtır. İğne yaprakları ; gümüşi-mavi renklidir. Dalları fırça gibidir. Hafif nemli toprak istemektedir.
Homeland: Japan. It is a conical, upright, dwarf coniferous tree. The leaves are silver blue. The branches are like brushes. It enjoys quite moist soil.

A0101
İbreli Ağaçlar

Pinus strobus (Veymut Çamı)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

Anavatanı; Kuzey Amerika'dır. 25 m. kadar boy yapabilen , her dem yeşil ibreli ağaçlardır. 7.5-15 cm. uzunluğundaki iğne yapraklar kısa sürgünler üzerinde 5'li olarak yer almıştır, yapraklar koyu mavimsi-yeşil renklidir .Kozalaklar 10-20 cm uzunluğunda dar, silindiriktir. Kabuk genç gövdelerde ince ve parlak, düz koyu yeşil ve çizgilidir. Gölgeye dayanıklıdır. Donlara dayanıklıdır. Dalları elastiki olduğundan kar kırması görülmez. Pinus strobus yalnız kıymetli bir orman ağacı değil, aynı zamanda dekoratif bir park ve bahçe bitkisidir. Türkiye' de süs bitkisi olarak değerlendirilmektedir.
Homeland: Northern America. It is an evergreen coniferous tree which can be 25m tall. The coniferous leaves are found on short shoots in groups of five and they are bluish green. The cones are 15-20cm long, narrow and cylindrical. The bark in young body is thin and shiny, dark green and striped. It is hardy to shade. It is frost resistant. The branches are flexible so you can not see that snow breaks the branches. It is not only a valuable forest tree but also a decorative foliage plant. It is accepted as a foliage plant in Turkey, too.

A0102
İbreli Ağaçlar

Pinus strobus 'Nana' (BodurVeymut Çamı)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

İnce ,esnek dalları ile sık duruşlu bodur çamdır. İğne yapraklarının üst yüzü koyu yeşil , alt yüzü lacivert renklidir. Nemli ve serin yerleri sever. Çok sıcak bölgelerdeki tam güneş alan yerlerden hoşlanmamaktadır.
With its flexible thin branches, it is a tough stance dwarf pine tree. The surface of the leaves are dark green and the other side is dark blue. It enjoys the moist and cool places. They do not like the sunny and very hot places.

A0103
İbreli Ağaçlar

Pinus sylvestris (Sarıçam)

ZONE: Z[2a] , -36 / -45 °C

Anavatanı; Avrupa ve Kuzey Asya'dır. Piramit duruşu ile iyi bir gelişim gösteren, yaşamının ilk döneminde yerden başlayarak dallanır. Sonrasında taban ve taç kısmında çıplaklaşır. Eğer alan bulursa şemsiye formlu bir şekle dönüşür. Mavimsi efektli güzel yeşil renkli iğne yaprakları vardır. Gri renkli, ağaçta sarkık olarak bulunan, 6 cm'lik kozalakları vardır. İyi drene edilmiş ve kuru,hafif miktarda asitli toprakları severler. İleri derecede dayanıklıdır. Erken ve geç gelişen donlara karşı duyarsız, sıcağa ve kuraklığa karşı dayanıklı, rüzgara karşı dayanıklı bir ağaçtır. Parklarda rüzgar perdeleri için kullanılabilmektedir. 
Homeland; Europe and northern Asia. It is an underfloor branch plant in its early ages shows a great progress with its pyramidal form. But later on the bottom and the top become bare. If there is enough place it becomes an umbrella like position. It has beautiful green coniferous leaves which have bluish effects. They have 6cm long grey cones. They enjoy well drained dry light acidic soil. It is extremely hardy. It is insensitive to early or late frost, hardy to hot and drought and strong winds. It can be used as wind breakers.

A0104
İbreli Ağaçlar

Pinus sylvestris 'Nana' (Bodur Sarı Çam)

ZONE: Z[2a] , -36 / -45 °C

Konik formlu bodur çamdır. İğne yapraklar , gümüş gri renklidir. Kozalakları sarkık ve kahverengidirler. Sıcağa ve kuraklığa dayanıklıdır. Hava kirliliğini onarırlar. Budamaya dayanıklıdırlar ve bonsai olarak kullanılabilirler. Kaya bahçelerinde kullanıma uygundur.
It is a conical dwarf pine. The coniferous leaves are silver grey. The cones are floppy and brown. It is hardy to heat and drought. It cleans the air pollution. It is hardy to pruning and can be used as bonsai. It is well suitable for rock gardens.

A0105
İbreli Ağaçlar

Pinus sylvestris 'Glauca' (Mavi Yapraklı Sarı Çam)

ZONE: Z[2a] , -36 / -45 °C

Bitkinin alt kısmı geniştir ve konik şekilde büyürler. İğne yaprakları , gümüşi lacivert renklidir. Diğer özellikleri ve yetişme koşulları , Pinus sylvestris ile aynıdır.
The bottom of the plant is large and grows conical. The coniferous leaves are silver dark blue. The other features and the growing conditions are the as the pinus sylvestris's.

A0106
İbreli Ağaçlar

Pinus sylvestris 'Typ Norwegen' ()

ZONE: Z[2a] , -36 / -45 °C

12m boy ve 7 m en yapabilirler. Sık dallanan , yuvarlak bir forma sahiptir. İğne yaprakları daha sert ve gri-lacivert renklidir. Yetişme koşulları Pinus sylvestris gibidir.
It is 12m tall and 7m wide. It is densely branched and has a spherical form. The coniferous leaves are harder and grey dark blue. The growing conditions are the same as pinus sylvestris's.

A0107
İbreli Ağaçlar

Pinus griffithii (Ağlayan Çam)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

Anavatanı ; Himalaya'dır. Piramidal formlu bir çamdır. İğne yaprakları uzundur ve parlak gümüşi mavi renklidir. İğne yaprakları sarkık şekilde durur ve estetik bir görünüm sağlarlar. Çok kuru iklimlere uygun değildir. Rüzgara karşı dayanıksızdır.
Homeland; Himalayas. It is a pyramidal pine tree. The coniferous leaves are very long and silver blue. The coniferous leaves are floppy and have an aesthetical appearance. It is not suitable for very dry climates. It is not hardy to wind.

A0108
İbreli Ağaçlar

Pseudotsuga menziesii (Duglas Göknarı)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

Kimi özellikleriyle Göknarlara kimi özellikleriyle' de Ladinlere benzeyen Guglaslar orman ağaçlarıdır. Kuzey Amerika'nın batısı ile Çin 'in güney batısında, Japonya da ormanlar oluşturan ağaçlardır. Her dem yeşil olan bu cinsin iğne yaprakları sürgünlere sarmal dizilmiştir ancak ışığa yönelmeleri sonucu tarak şeklinde diziliş gösterirler. Genç ağaçların gövde kabuğu ince ,düz çatlaksız ve belirgin olarak reçine bezleri taşır yaşlı ağaçların kabuğu ise kalın,boyuna derin çatlaklıdır. Tam güneş bitkisidir. Nemli ve ıslak toprakları çok severler. Güçlü rüzgarlara dayanıklıdır. Uzun sürmeyen kuraklıklara dayanabilir.Geniş alanlarda soliter bitki olarak kullanılabilir. 
The guglas are the forest trees which are partly like to firs and partly like to spruces. They form forests in the west side of northern America and Southwest of China and Japan. The evergreen coniferous leaves of this specimen are helezonically lined but they become comb shaped after they front to the light. The body bark of the young trees are thin, smooth, crackless and carry resin glands. The body bark of the older ones are longitudinally cracked. It is a completely sun plant. It enjoys the moist and wet soil. It is hardy to strong winds. It can endure the droughts that are not long lasting. It can be used as solitary plant in large areas.

A0109
İbreli Ağaçlar

Sciadopitys verticillata (Japon ?emsiye Çamı)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

Anavatanı ; Japonya'dır. 20 m boylanabilir. Konik formlu ibreli bir ağaçtır. ?emsiyeye benzeyen iğne yaprakları vardır. Yaprakları her dem yeşildir. Sukulent ve parlak yeşil iğne yaprakları vardır. Toprak konusunda seçicidir. Geçirgen ve nemli toprakları severler. Kuraklığa karşı hassastırlar. Peyzaj çalışmalarında tek başına süs bitkisi olarak kullanılır. Kaya bahçelerinde ve diğer ibreli ağaçlarla birlikte kullanıma uygundur.
Homeland; Japan. 20m tall. It is a conical coniferous tree. It has umbrella like coniferous leaves. It is evergreen. It has sukulent and bright green leaves. It enjoys permeable Sandy soil. It is sensitive to drought. It can be used as foliage plant in landscaping. It is suitable for rock gardens and in groups with other coniferous trees.

A0110
İbreli Ağaçlar

Sequoia sempervirens (Sahil Sekoyası)

ZONE: Z[7b] , -11 / -15 °C

Anavatanı; Kaliforniya'dır. Dar,düzensiz şekilde büyüyen , konik taçlı ibreli bitkilerdir. 30m boy yapabilir. Turuncu veya koyu kahve-kırmızı renkli gövde kabuğuna sahiptir. Porsuk Ağacı'nınkilere benzeyen yapraklarının ; alt kısmı açık yeşil ve üst kısmı parlak yeşil renklidir. İğne yaprakları kışın dökülmez. Küçük , yuvarlak şekilde ve kahverengi kozalakları vardır. Dona karşı hassastırlar. Korunaklı yerlere dikilmelidir. Nemli ve geçirgen toprakları isterler.
Homeland; California. They are conical coniferous plants that grow up narrow and irregular. It can be 30m tall. It has an orange or dark brown bark. Its leaves like the yew's are light green and the surface is shiny green. The leaves do not drop in winters. It has spherical brown little cones. It is sensitive to frost. It should be planted in sheltered places. It likes moist and permeable Sandy soil.

A0111
İbreli Ağaçlar

Sequoiadendron giganteum (Dev Mamut Ağacı)

ZONE: Z[5b] , -16 / -25 °C

Anavatanı; Nevada ve Kaliforniya'dır. Dünyada var olan en büyük gövdeli ağaç olduğu ve en uzun ömürlüler arasında yer aldığı düşünülen, güçlü, görkemli ibreli ağaçlardır. Anavatanın da 30 m gövde çapı,100 m den fazla yüksekliğe ulaşan örnekleri vardır. 4000 yıl kadar yaşadıkları söylenir. Gençken yerden itibaren düzenli biçimde katlara yayılan dallarla geniş,sıkı bir koni oluşturur. Zaman içinde taç seyrekleşir. İğne yapraklar ; üçgen şeklinde , kısa ve yeşil renklidir. Yaprakları elle ovuşturulduğunda koku yayar. Verimli toprakları severler. Geniş alanlarda soliter bitki olarak kullanılır.
Homeland; Nevada, California. It is a coniferous tree that is supposed to be the largest and the most long lasting tree in the world, is strong and glorious. In its homeland, there can be found 30m diameters wide and 100m tall ones. It is said that they can live 4000 years. In its young ages it constitute a conical shape regularly growing up. The top becomes bare in time. The needle leaves are triangular, short and green. The leaves emit odour when they are rubbed. They enjoys fertile soil. It is used as solitary plant in large areas.

A0112
İbreli Ağaçlar

Taxodium distichum (Bataklık Servisi)

ZONE: Z[5b] , -16 / -25 °C

Anavatanı ; ABD'dir. 25 m boy ve 12 m en yapabilmektedir. Gençken konik formlu olup sonrasında genişleyen bir şekli vardır. Kışın yaprağını dökmektedir. Sonbaharda önce sarı sonra bakır kırmızı renge dönüşen yumuşak yaprakları vardır. Sulak alanlarda doğal olarak yaşamaktadır. Parklar ve bahçelerde , yol kenarlarında , grup ve tek kullanımlarda tercih edilmektedir. Rüzgara ve kirliliğe karşı dayanıklıdır.
Homeland; the USA. 25m tall and 12m wide. It is conical when it is young and then it gets larger and larger in time. It drops the leaves in winters. It has soft leaves which are yellow in fall first then becomes reddish. It wet lands it grows naturally. It is preferred in parks and recreation, parkways in groups or alone. It is hardy to pollution and wind.

A0113
İbreli Ağaçlar

Taxodium distichum 'Cascade falls' (Ağlayan Bataklık Servisi)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

Anavatanı ; ABD'dir. 12 m boy ve 8 m en yapabilmektedir. Ana cinsin sarkık formlu çeşididir. Yaprak yapısı ve yetişme koşulları aynıdır. Dalları zemine kadar sarkık biçimdedir. Geniş ve dar alanlarda , tek başına kullanılmaktadır. Rüzgara ve kirliliğe dayanıklıdır.
Homeland; the USA. 12m tall and 8m wide. The floppy sort of the main species. The structure of leaves and growing conditions are the same. The branches are floppy to the ground. It is used alone in narrow and large areas. It is hardy to the wind and pollution.

A0114
İbreli Ağaçlar

Taxodium distichum 'Peve Minaret' (Bodur Bataklık Servisi)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

Taxodium distichum ' un çalı duruşlu , bodur formudur. İlkbahar'dan Sonbahar'a kadar , yeşil renkli yaprakları vardır. Sonbaharda , turuncu ve sarı renkli yapraklar görülmektedir. Her türlü toprakta yetişir fakat nemli topraklarda çok iyi sonuç verir. Küçük bahçelerde ve parklarda tek başına kullanılmaktadır. Rüzgara ve kirliliğe dayanıklıdır.
It is bushy dwarf form of taxodium distichum. It is evergreen from spring to fall. Orange and yellow leaves are seen in falls. It can be brought up in any soil but it enjoys the moist soil. It is used alone in small gardens and parks. It is hardy to wind and pollution.

A0115
İbreli Ağaçlar

Taxus baccata (Adi Porsuk)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

Anavatanı; Avrupa,Kuzey Afrika'dan, İran'a kadar yayılış gösterir. 20 m boy ve 10 m en yapabilmektedir.  Ana dalları yatay, ikincil dalları ise kısa ve sarkık olan ibreli ağaçlardır. Serbestçe büyümeye bırakıldığında, eğer yeterli alan bulursa yayılmış, yatay dallı, geniş konik bir ağaç şekline dönüşür.  İlkbahar'da, sarı renkli erkek kozalakları, kırmızı renkli güzel meyveler izler. Kireçli ve asitli dahil her türlü iyi drene olmuş,verimli toprakta yetişir. Çitler için çok kullanılır. Çünkü sert ve tekrarlanan budamalara dayanıklıdır. Gruplar halinde ve tek başına kullanılmaktadır. Çit ve rüzgar perdesi oluşturmak için kullanılmaktadır. Rüzgara ve kirliliğe dayanıklıdır.
Homeland; Europe, from northern Africa to Iran. 20m tall and 10m wide. It is a coniferous tree whose lower branches are horizontal and the secondary branches are floppy. If it is brought up freely in an enough place it becomes conical. In spring the beautiful red fruit follow yellow male cones. It can grow up in any kind of soil which is well drained including calcareous or acidic ones. It is mostly used for fences. Because it is hardy to pruning. It is used alone or in groups. It is used as windbreakers. It is hardy to the wind and pollution.

A0116
İbreli Ağaçlar

Taxus baccata 'Fastigiata' (Sütun Formlu İrlanda Porsuğu)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

Anavatanı; İrlanda'dır. 7 m boy ve 3 m en yapabilmektedir. Dik ve sık şekilde dallanan her dem yeşil ağaçtır. Sütun şeklinde görünüme sahip olan ibreli bir ağaçtır. Yetişme koşulları; Taxus baccata ile aynıdır. Büyük ve dar alanlarda , kaya bahçelerinde , tek başına veya gruplar halinde kullanılmaktadır. Rüzgara ve kirliliğe dayanıklıdır.
Homeland; Ireland. 7m tall, 3m wide. It is an evergreen coniferous which has upright branches. It is column shaped coniferous. The growing conditions are the same as the taxus baccata's. It can be used alone or in groups in large or narrow areas, rock gardens. It is hardy to the wind and pollution.

A0117
İbreli Ağaçlar

Taxus baccata 'Fastigiata Aurea' (Sütun Formlu Sarı İrlanda Porsuğu)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

Anavatanı; İngiltere'dir. Taxus baccata ' dan daha yavaş büyür. Gençken daha dar şekilde , ileriki yaşlarında konik şekil almaktadır. İğne yaprakları sarı renklidir . Yetişme koşulları ve kullanım alanları Taxus baccata 'Fastigiata' ile aynıdır.
Homeland; England. It grows slower than taxus baccata. It is narrower when it is young and becomes conical in time. The growing conditions and the usage areas are the as the taxus baccata fastigiata's.

A0118
İbreli Ağaçlar

Taxus baccata 'Semperaurea' (Sarı Yapraklı Porsuk)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

4 m boy ve 5 m en yapmaktadır. Dalları dik ve kısa büyümektedir. Alt dalları zemin üzerindedir. İlkbahar mevsiminde , altın sarısı iğne yaprakları vardır. Yetişme koşulları ve kullanım alanları ,Taxus baccata ile aynıdır.
4m tall and 5 m wide. It branches out vertically and short. The lower branches are on the ground. It has golden coniferous in spring. The growing conditions and the usage areas are the same as taxus baccata's.

A0119
İbreli Ağaçlar

Taxus baccata 'Green Diamond' ()

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

4 m boy ve 5 m en yapmaktadır. Dalları dik ve kısa büyümektedir. Alt dalları zemin üzerindedir. İlkbahar mevsiminde , altın sarısı iğne yaprakları vardır. Yetişme koşulları ve kullanım alanları ,Taxus baccata ile aynıdır.
4m tall and 5 m wide. It branches out vertically and short. The lower branches are on the ground. It has golden coniferous in spring. The growing conditions and the usage areas are the same as taxus baccata's.

A0120
İbreli Ağaçlar

Taxus baccata 'Amersfoort' ()

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

4 m boy ve 5 m en yapmaktadır. Dalları dik ve kısa büyümektedir. Alt dalları zemin üzerindedir. İlkbahar mevsiminde , altın sarısı iğne yaprakları vardır. Yetişme koşulları ve kullanım alanları ,Taxus baccata ile aynıdır.
4m tall and 5 m wide. It branches out vertically and short. The lower branches are on the ground. It has golden coniferous in spring. The growing conditions and the usage areas are the same as taxus baccata's.

A0121
İbreli Ağaçlar

Taxus baccata 'Kugel' ()

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

4 m boy ve 5 m en yapmaktadır. Dalları dik ve kısa büyümektedir. Alt dalları zemin üzerindedir. İlkbahar mevsiminde , altın sarısı iğne yaprakları vardır. Yetişme koşulları ve kullanım alanları ,Taxus baccata ile aynıdır.
4m tall and 5 m wide. It branches out vertically and short. The lower branches are on the ground. It has golden coniferous in spring. The growing conditions and the usage areas are the same as taxus baccata's.

A0122
İbreli Ağaçlar

Thuja occidentalis (Batı Mazısı)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

Anavatanı ; Kuzey Amerika ve Kanada'dır. 20 m boy ve 4 m en yapabilmektedir. Konik şekilli her dem yeşil bir ağaçtır. Dallar kısa, yatay duruşlu veya sarkık, uçları yukarı doğrudur. Yapraklar pul şeklindedir. Yaprakları mavi-yeşil renklidir.   Kozalaklar önce yeşil olgunlaştıkça kahverengi olur. Kozalaklar birinci yılda olgunlaşır. Çit ve yeşil perde için uygundur. Budamaya yatkındır. Gruplar halinde veya soliter kullanılmaktadır. Rüzgara ve kirliliğe dayanıklıdır.
-

A0123
İbreli Ağaçlar

Thuja occidentalis 'Danica' (Bodur Batı Mazısı)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

0.80 m boy ve 1 m en yapabilmektedir. Yuvarlak formlu ve bodur mazı türüdür. Koyu yeşil yaprakları vardır. Her türlü toprakta yetişir. Gruplar halinde veya soliter olarak , dar veya geniş alanlarda ve kaya bahçelerinde kullanılmaktadır. Rüzgara ve kirliliğe dayanıklıdır.
-

A0124
İbreli Ağaçlar

Thuja occidentalis 'Rheingold' (Altuni Batı Mazısı)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

2 m boy ve 2 m en yapabilmektedir . İlk yıllarında yuvarlak , sonra konik şekildedirler. İlkbahar 'dan Sonbahar'a kadar , altın sarısı renktedir. Kışın yapraklarının rengi bakır kırmızısı rengine dönüşür. Yetişme koşulları ,Thuja occidentalis ile aynıdır. Dar veya geniş alanlarda , gruplar halinde veya soliter olarak ve kaya bahçelerinde kullanılmaktadır. Kirliliğe dayanıklıdır.
-

A0125
İbreli Ağaçlar

Thuja occidentalis 'Smaragd' (Konik ?ekilli Batı Mazısı)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

6 m boy ve 2 m en yapabilmektedir. Konik şekilde büyüyen ibreli ağaçtır. Kışın da rengi bozulmayan , koyu yeşil yaprakları vardır.Budamaya karşı uyumludur. Nemli toprakları sevmektedir. Dar veya geniş alanlarda , gruplar halinde veya soliter olarak ve kaya bahçelerinde kullanılmaktadır. Rüzgara ve kirliliğe dayanıklı olduğu için çit ve rüzgar perdesi olarak kullanılmaktadır.
-

A0126
İbreli Ağaçlar

Thuja occidentalis 'Yellow Ribbon' (Sarı Yapraklı Konik ?ekilli Batı Mazısı)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

8 m boy ve 4 m en yapabilmektedir. Dar ve konik şekilli ibreli ağaçtır. İlkbahar'dan Sonbahar'a kadar , canlı sarı renkte yapraklara sahiptir. Sonbahar ve Kış Mevsimi'nde , yaprakları turuncu ve sarı renge dönüşmektedir. Tam güneşe dayanabilmektedir. Dar ve geniş alanlarda , gruplar halinde veya soliter olarak ve kaya bahçelerinde kullanılmaktadır. Rüzgara ve kirliliğe dayanıksız olduğu için süs bitkisi olarak kullanımı tercih edilmektedir.
-

A0127
İbreli Ağaçlar

Thuja orientalis (Doğu Mazısı)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

Anavatanı; İran, Çin,Japonya ve Kore'dir. 10 m boy ve 4 m en yapabilmektedir. Bol dallanma gösterir. Piramit formludur. Hızlı gelişme gösterir. Dallar yukarıya doğru yönelmiştir. Pul yaprakları sürgüne iyice yapışık durumdadır. Kozalaklar önce mavimsi olup olgunlaştıkça kahverengi olmaktadır. Ilıman iklimlerde, ışıkta, derin, gevşek balçık topraklarda iyi gelişir. Dona ve gölgeye dayanıklıdır. Saçak kök yapar. Budamaya ve biçim vermeye uygundur. Çit ve rüzgar perdesi olarak kullanılır. 
-

A0128
İbreli Ağaçlar

Thuja orientalis ' Aurea Nana' (Altuni Bodur Top Mazı)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

6 m boy ve 2 m en yapabilmektedir. Konik şekilde büyüyen ibreli ağaçtır. Kışın da rengi bozulmayan , koyu yeşil yaprakları vardır.Budamaya karşı uyumludur. Nemli toprakları sevmektedir. Dar veya geniş alanlarda , gruplar halinde veya soliter olarak ve kaya bahçelerinde kullanılmaktadır. Rüzgara ve kirliliğe dayanıklı olduğu için çit ve rüzgar perdesi olarak kullanılmaktadır.
-

A0129
İbreli Ağaçlar

Thuja orientalis ' Pyramidalis Aurea' (Altuni Piramit Mazı)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

8 m boy ve 2.5 m en yapabilmektedir. Dalları çok yoğun ve tırtıklıdır. Yaprakları , canlı altın sarısı renklidir. Piramit şeklinde olan bir ibreli ağaçtır. Yetişme koşulları Thuja orientalis ' Aurea Nana ' ile aynıdır. Dar ve geniş alanlarda ,soliter veya gruplar halinde ve kaya bahçelerinde kullanılmaktadır.
-

A0130
İbreli Ağaçlar

Thuja pilicata (Boylu Mazı)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

Anavatanı ; Kuzey Amerika'nın Pasifik Okyanusu Kıyıları'dır. Doğal ortamında , 60 m 'ye kadar büyüyebilen orman ağacıdır. Piramit şeklinde dış görünüşü vardır. Tepe tacı 6 m genişleyebilir. Pul yapraklarında beyaz lekeler bulunmaktadır. Neme ve çürümeye karşı oldukça dayanıklı odunu başta tekne yapımı olmak üzere çeşitli amaçlar için kullanılır. Geniş alanlarda , soliter veya gruplar halinde ve kaya bahçelerinde kullanılmaktadır. Rüzgara ve kirliliğe oldukça dayanıklıdır. Rüzgar perdelemesinde kullanılabilir.
-

A0131
İbreli Ağaçlar

Thuja plicata ' Atrovirens' (Konik Formlu Boylu Mazı)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

Anavatanı ; ABD'dir. 15 m boy ve 6 m en yapabilmektedir. Konik formlu bir ibreli ağaçtır. Parlak ve koyu yeşil yaprakları vardır. Her türlü toprakta yetişmektedir. Budamaya dayanıklıdır. Dar ve geniş alanlarda , gruplar halinde veya soliter olarak , kaya bahçelerinde kullanılmaktadır. Rüzgara ve kirliliğe dayanıklı olduğu için çit ve perdeleme için kullanılmaktadır.
-

A0132
İbreli Ağaçlar

Thuja plicata ' Gracilis Aurea' (Sarı Yapraklı Konik Boylu Mazı)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

15 m boy ve 5 m boy yapabilmektedir. Dalları ; ince , küçük ve hafif kıvrıktır. Yeşil yapraklarının uçları sarı renklidir. Konik şekilde ibreli bir ağaçtır. Yetişme koşulları ; Thuja pilicata 'Atrovirens' ile aynıdır. Dar veya geniş alanlarda , gruplar halinde veya soliter olarak ve kaya bahçelerinde süs bitkisi olarak kullanılmaktadır.
-

A0133
İbreli Ağaçlar

Thuja plicata ' Whipcord' ()

ZONE: Z[5a] , -16/ -25 °C

1.50 m boy ve 1.20 m en yapabilmektedir. Dış görünüşü küre şeklindedir.Yaprakları ve görünümü sayesinde karakteristik olan bodur bir mazıdır. Yaprakları ince ve iplik şeklinde sarkık şekildedir. Yaz Mevsimi'nde , yaprakları koyu yeşil renklidir. Kış mevsiminde, yaprakları bronz renklidir. Dar ve geniş alanlarda , gruplar halinde veya soliter olarak ve kaya bahçelerinde kullanılmaktadır.
-

A0134
İbreli Ağaçlar

Thujopsis dolabrata 'Aurea' (Japon Mazısı)

ZONE: Z[6a] , -20 / -23 °C

Anavatanı ; Japonya'dır. Japonya'da çok yüksek boyutlara ulaşmaktadır. Ülkemizde , 10 m boy ve 5 m en yapabilmektedir. Geniş tabanlı ve yerden dallanan bir ağaçtır. Konik formlu bir ibrelidir. Üst kısmı parlak ve yoğun yeşil,renkli iğneler,alt kısımda çok karekteristik beyaz çizgili bir yapıya sahiptir. Nemli ortamları ve toprakları sever,çok sıcak yerlerde yarı gölgeli olarak konumlandırılır. Geniş veya dar alanlarda , gruplar halinde veya soliter olarak ve kaya bahçelerinde kullanılmaktadır. Rüzgar perdesi olarak da kullanılmaktadır.
-

A0135
İbreli Ağaçlar

Tsuga canadensis (Kanada Tsugası)

ZONE: Z[3b] , -26 / -35 °C

Anavatanı; Kuzey Amerika'nın Doğu Sahilleri ve Kanada'dır. 20 -30 metre boylanabilir. Yavaş büyüyen uzun ömürlü bir bitkidir. İnce gövdeli piramit tepeli, yaşlı ağaçlarda yuvarlak ve yeşil tepeli her dem yeşil iğne yapraklı bir ağaçtır. İğne yapraklar: kısa, 10-15 mm. olup, sürgünün uçlarında bulunanlar, öteki yapraklardan kısadır. Uçları küt ya da sivridir. Kozalaklar: yumurta biçiminde olup, 1,5-2 cm. boyunda, kozalak pulları deri gibi serttir. Neme ihtiyaç duyar. Soğuğa dayanıklıdır.
-

A0136
İbreli Ağaçlar

Tsuga martensiana ()

ZONE: Z[5a] , -16/ -25 °C

Anavatanı ; Güney Asya'dan Kaliforniya'ya değin paralel uzanan dağlar üzerindedir. Her dem yeşildir, 15-30 m boy yapan orman ağaçlarıdır. Piramidal formdadır. Kabuk genç ağaçlarda parlak kahverengidir, yaşlı ağaçlarda ise gri ve çatlaklıdır. İğne yaprakları mavi yeşil renktedir. Her iki yüzeyinde de beyaz stoma bantları bulunur. Toprak erozyonlarına karşı korumada özel önlem taşımaktadır. Kış soğuklarına karşı dayanıklıdır ve hızlı büyür.
-Bize Ulaşın

Turgutlu Botanik Park Süs Bitkileri ve Peyzaj Ltd.?ti.

Turgutlu: Ankara-İzmir Karayolu Irlamaz Çayırı Üzeri
Turgutlu-Manisa-Türkiye

Antalya: Doğuyaka Mah. 1210 Sk.Orman Fidanlığı Karşısı
Muratpaşa-Antalya-Türkiye

Tel : +90 236 312 3242
Fax : +90 236 312 3242

info@turgutlubotanikpark.com

Haber Gurubu

Firmamız ve ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi olmak için Haber Grubumuza üye olun.